SkyscraperCity banner

1 - 20 of 402 Posts

·
Moderator
Joined
·
12,375 Posts
Discussion Starter #1
Studie start voor tram tussen Sint-Pieters en Dampoort


GENT - Stad Gent en De Lijn gaan samenwerken in een studie over het 'vertrammen' van lijn 7 - de buslijn die nu Oostakker verbindt met Sint-Denijs-Westrem.

Dat project is dringend, want die tram 7 moet over het toekomstige Museumplein rijden dat de stad en het Vlaams Gewest willen aanleggen tussen het Museum voor Schone Kunsten en het Smak.

De toekomstige lijn 7 zou voor een deel over bestaande tramsporen kunnen rijden. Ze zou starten in Sint-Denijs-Westrem en dan aansluiten op de bestaande sporen van lijn 1 aan Flanders Expo. Die kan de tram dan volgen tot het Sint-Pietersstation en de Clementinalaan, en van daar af via onder meer de Parklaan en de Scribedreef naar de stadsring rijden.

Daar zou de tram van aan de Heuvelpoort richting Tentoonstellingslaan gaan om dan aan te takken op de bestaande tramsporen aan de Frère-Orbanlaan en zo naar de Zuid te rijden.

Op wat langere termijn zou die tram dan naar de Dampoort worden doorgetrokken via het Sint-Annaplein en de Kasteellaan. 'Dat is tenminste wat nu allemaal zal worden bestudeerd', zegt schepen Karin Temmerman. (TOD)

Vandaag stelt De Lijn haar visie 2020 voor. Wat dat allemaal inhoudt voor Gent, kan u deze namiddag al lezen op www.gentenaar.be/gent

De Gentenaar, 21-04-2009​Het meest voor de hand liggende traject dus, mooi zo. Dat ziet er dan zo uit, naast de bestaande tramlijnen:Ook goed om te lezen dat er nog altijd wordt nagedacht over het Museumplein :eek:kay: Hopelijk blijft het niet voor eeuwig bij 'nadenken'...
 

·
Registered
Joined
·
2,251 Posts
Ja, ze zouden de 4 in die vorm moeten afschaffen. Brengt toch maar onduidelijkheid met zich mee. Hoeveel onwetenden op de Korenmarkt niet op de 4 springen als ze naar 't station willen omdat er opstaat "St. Pietersstation". Of van 't station nar de Zuid willen. Als ze 't vragen dan zegt de tramchauffeur gelukkig dat ze beter een 22 of 21 nemen. Als ze 't niet vragen maar 'k hoor wel dat ze er moeten zijn, dan zeg ik dat maar.

Hopelijk worden de plannen voor de 7 niet teveel opgeborgen door protest uit Lochristi. Niemand zegt dat die effectief tot daar aangelegd zal worden, laat dat duidelijk zijn. Die gele banen op de kaart zijn er geen waar je een vrije trambaan kan aanleggen. Het zou al heel mooi zijn die tot de Dampoort te laten rijden, waar ze samenkomen in een ruim, nieuw busstation naast een vernieuwd Dampoortstation in een nieuwe Dampoortwijk waar nu die kale stadsheide is.
 

·
Moderator
Joined
·
12,375 Posts
Discussion Starter #4 (Edited)
^^ Inderdaad, de 4 in zijn huidige vorm is een draak van een lijn, die veel verwarring veroorzaakt bij occasionele reizigers, op de manier die je beschrijft, en bovendien gewoon zo'n stomme kronkels maakt waarvan je je kan afvragen wat het nut ervan is (bvb. aan de Muide).

Wat ik wel recent heb gehoord, is dat het, met het Pegasusplan en met de reconversie van de Oude Dokken, de bedoeling is de 4 te verleggen zodat het een soort halve ringlijn wordt. Zo:


Nog iets anders waar ik mij aan stoor met de 4, in relatie tot de 1, is dat beide lijnen elkaar raken als twee tegengestelde haakjes - gelijk zo ")(". Dit is onlogisch, vooral ook omdat er zo 2 min of meer even snelle verbindingen ontstaan tussen het Rabot en het Sint-Pietersstation, terwijl je vanaf het Rabot niet zonder naar de Zuid kan - de 4 maakt daar te gekke kronkels voor. Daarom is het herstel van de oude situatie wenselijk:


Soit, dat is mijn onoriginele idee (het is gewoon de situatie van een paar decennia terug)... Intussen heeft De Lijn met veel hoempa een jaar aan studiewerk vrijgegeven in een flashy verkiezingsdocument voor La Van Brempt, waarin wel een hoop zéér wenselijke ideeën zijn uitgewerkt - ook voor een fiks uitgebreid stadstramnetwerk. Behalve dat maakt het ook gewag van een soort GEN of S-Bahn rond Gent en herstel van het westerrringspoor, trouwens, héél enthousiasmerend moet ik zeggen :eek:kay:Je vindt het volledige document daarover (ook met de plannen voor de rest van Vlaanderen!), vind je op deze link terug. Zeker kijken - iedereen!
 

·
Registered
Joined
·
5,990 Posts
Ook goed om te lezen dat er nog altijd wordt nagedacht over het Museumplein :eek:kay: Hopelijk blijft het niet voor eeuwig bij 'nadenken'...
Blijkbaar wordt er al niet alleen over nagedacht maar zijn de plannen heel concreet, concreet genoeg om van tram 7 een 'dringende' zaak te maken.

Heel goed nieuws in ieder geval! Tram 7 zou een mijlpaal betekenen, opnieuw een nieuwe tramlijn in het centrum van Gent!
 

·
Registered
Joined
·
49 Posts
Wat ik niet goed begrijp in de nieuwe plannen is dat er vanuit Sint-Amandsberg 2 tramlijnen komen die allebei naar de Dampoort en het Sint-Pietersstation gaan rijden. De ene lijn via De Zuid, de ander via de Korenmarkt.
Vanuit de andere kant van Gent: Mariakerke, Wondelgem (en Evergem) zal er geen enkele rechtstreekse verbinding meer zijn met één van beide stations.

Olivier
 

·
Registered
Joined
·
2,251 Posts
Stel, tramlijn 7: van het Sint-Pietersstation naar de Dampoort. Maar welk traject?

a) Via Museum, Overpoort, St. Pietersplein, St. Pïetersnieuwstraat, Vooruit, Zuid, Kasteellaan, Dampoort
voordelen:
- directe bediening studentenbuurt rond St. Pietersplein en dus ideale aflossing voor de T1. T1 kunnen we niet eeuwig blijven een hogere frequentie geven.
- slechts 1x de stadsring oversteken.
- stimulans voor intensere (dringende) heraanleg van St. Pietersnieuwstraat en Overpoortstraat
- (zelf aan te vullen)

nadelen:
- 'veel' nieuwe tramsporen
- Overpoortstraat en St. Pïeternieuwstraat zijn al zeer drukke gebieden op bepaalde momenten, ook al niet te breed, de vraag is hoe vlot een tram hierdoor kan razen.
- (zelf aan te vullen)

b) Via Museum, R40, Tentoonstellingslaan, Zuidpark, Zuid, Kasteellaan, Dampoort
voordelen:
- het huidige gekende traject van de 7x-bundel
- minder nieuwe tramsporen dienen aangelegd te worden
- (zelf aan te vullen)

nadelen:
- twee kruisingen met de R40
- komt op de tramsporen terecht naast het Zuidpark waar de drukke 4 en 21/22 nu al strop rijden, twee extra tramsporen daarnaast is niet evident en zal oo het park serieus aantasten, want ook de autoweg dient dan aangepast te worden
- studentenbuurt wordt weer niet optimaal aangepakt en de T1 zal er niet minder druk van worden
- (zelf aan te vullen)
 

·
Registered
Joined
·
167 Posts
Ik zou voor optie A kiezen. De gebruikers Sint-Pietersstation - studentenbuurt enerzijds en studentenbuurt - zuid en dampoort anderzijds zullen het project waarschijnlijk een heel stuk rendabeler maken. Het nadeel is wel dat dit mogelijks voor langere reistijden zal zorgen tussen Sint-Pietersstation en de Zuid (door de vele op en af stappende passagiers).
 

·
Moderator
Joined
·
12,375 Posts
Discussion Starter #9
Optie 1 ligt eigenlijk te dicht tegen tram 1 aan. Daarnaast zou je ook met een stevig knelpunt zitten aan de Vooruit, waar echt heel veel verkeer door een raar en smal kruispunt moet op een vrij aardige helling. Daar reed ooit wel een tram, de 5 voor dat een bus werd, maar dat waren heel kleine trammetjes in die tijd, en er reed toen maar een fractie van het huidige verkeer rond.

Een ander probleem dat zich stelt bij een traject via het Sint-Pietersplein is de functie van dat plein voor evenementen. Bij kermissen, festivals, soms ook bij circussen, moet het verkeer tussen de Overpoort en de Sint-Pietersnieuwstraat omrijden via de Sint-Amandsstraat en de Blandijnberg. Je moet dus ook een hoop wissels en extra spoor leggen, en er moet nogal wat gekronkeld worden.

Het mag misschien rendabeler lijken om het recht door de studentenbuurt te laten rijden, maar tegelijk kaap je zo ook misschien te véél reizigers weg van lijn 1. De frequentie van die lijn kan hooguit nog een klein beetje hoger, maar er kan al heel wat gedaan worden met langere trams (40m?), en met het verhogen van de frequentie en de bekendheid van lijn 8.
 

·
Registered
Joined
·
2,251 Posts
Jamaar, langere trams op een traject als dat van T1? Hoe ver kunnen ze daar in gaan? Volgens mij zou het geen kwaad kunnen dat er een wat reizigers weggekaapt worden van de 1. Kan de 1 wat ontlast worden (soms is het echt niet te doen op die lijn). Bij de minste opstopping in de Kortrijksepoortstraat staan er 4 aan te schuiven tot op de R40. Als de frequentie dan iets verlaagd kan worden, kunnen er misschien wat trams naar de 7? Want met twintig trammetjes extra in 2012 vul je geen nieuwe lijnen natuurlijk.

Die bocht aan de Vooruit is inderdaad krap, ik meen wel al eens iets gezien te hebben (op foto denk ik, ook op dit forum) waar er in een gelijkaardige bocht 1 spoor lag (enkelspoor dus).
 

·
Registered
Joined
·
4,213 Posts
Moraal van het verhaal: Gent is een hopeloze stad op vlak van OV :D

Misschien moet er wat harder gewerkt worden aan een Gentse 'Villo' (maar daar had Gent toch al plannen voor?), of ze moeten zich haasten met de ontwikkeling van de gasbus.
 

·
Moderator
Joined
·
12,375 Posts
Discussion Starter #14
T1 kan wel nog een beetje lengte slikken, en er kunnen in feite ook een beperkt aantal haltes geschrapt worden (Van Nassaustraat, Veergrep, Savaanstraat) om het werkbaar te houden en tegelijk de snelheid te bevorderen.Moraal van het verhaal: Gent is een hopeloze stad op vlak van OV :D

Misschien moet er wat harder gewerkt worden aan een Gentse 'Villo' (maar daar had Gent toch al plannen voor?), of ze moeten zich haasten met de ontwikkeling van de gasbus.

Gent is op vlak van OV niet hopeloos, maar het OV (en mobiliteit in het algemeen) heeft er een aantal fikse investeringen nodig, en daar ontbreekt het de Vlaamse Overheid aan betrokkenheid en krachtdadigheid. Ze paaien wel graag een beetje met 'primeurs' zoals de hybride bussen, maar de structurele ingrepen waar het Openbaar Vervoer hier op wacht, blijven steevast uitgesteld en uitgesteld worden. Ik denk dat met name aan het bouwen van een tweede tramstelplaats en het aanleggen van minstens 2 nieuwe tramlijnen, het hertekenen van de knooppunten Dampoort en Heuvelpoort (dat zijn behalve drukke autoknooppunten ook ov-knooppunten), en in een perfecte wereld waar het geld aan de bomen groeit, het ondertunnelen van de oude stadskern.

Een verhuurprogramma voor fietsen bestaat al - geen Villo maar "Max Mobiel", specifiek gericht op pendelaars. Voor studenten bestaat er ook een fietsverhuurprogramma (studentENmobiliteit). Een echt Villosysteem zou ik hier wel heel graag zien komen, maar het is ronduit belachelijk om dat te noemen alsof het een valabel alternatief zou zijn voor een nieuwe tramlijn.

Een gasbus is van vorm een gewone bus, die rijdt op een alternatieve brandstof. Dat verhelpt hoegenaamd niets aan het capaciteitsprobleem op lijnen als 3 of 7. Het kan hooguit de lawaai- en reukhinder op plaatsen als de Korenmarkt of de Zuid inperken.

Dat mengen van het tramverkeer in ander verkeer wordt trouwens soms op een wat karikaturale manier geschetst. In Gent rijden de trams wel degelijk op veel deeltrajecten in een eigen bedding. Het is vooral in de oude stadskern dat er een probleem is, maar daarrond en daar buiten is het op de meeste plaatsen doorgaans voldoende afgescheiden van het ander verkeer.

Er zijn nog een aantal plaatsen waar de trambaan nu gedeeld wordt met het autoverkeer, terwijl er plaats is voor een gescheiden systeem, maar op die plaatsen wordt er aan gewerkt (Kotrijksesteenweg) of gepland (Brusselsesteenweg).
 

·
Registered
Joined
·
414 Posts
^^

We leven nu eenmaal in een gewest , waar men liever de prijs zo laag mogelijk houdt. Als ze van de 800 miljoen die ze elke jaar aan de lijn geven. 150 miljoen zouden gaan naar investeringen . Zouden we kunnen stoppen met dromen en aan een rustig tempo kunnen bouwen. En die investeringen betalen zich na een tijdje wel terug. Lijn 1 op zijn drukste traject een tunnel geven , zorgt er voor dat je meer mensen kan vervoeren met minder materiaal en mensen. Want de trams rijden en staan niet aan te schuiven. Maar ja De Lijn dromen kunnen ze als de beste. Maar iets bouwen , daar zijn ze veel minder goed in. Laat ons hopen dat ze door de tramverlengingen in antwerpen de smaak te pakken krijgen.
 

·
Registered
Joined
·
5,990 Posts
Stel, tramlijn 7: van het Sint-Pietersstation naar de Dampoort. Maar welk traject?

a) Via Museum, Overpoort, St. Pietersplein, St. Pïetersnieuwstraat, Vooruit, Zuid, Kasteellaan, Dampoort
voordelen:
- directe bediening studentenbuurt rond St. Pietersplein en dus ideale aflossing voor de T1. T1 kunnen we niet eeuwig blijven een hogere frequentie geven.
- slechts 1x de stadsring oversteken.
- stimulans voor intensere (dringende) heraanleg van St. Pietersnieuwstraat en Overpoortstraat
- (zelf aan te vullen)

nadelen:
- 'veel' nieuwe tramsporen
- Overpoortstraat en St. Pïeternieuwstraat zijn al zeer drukke gebieden op bepaalde momenten, ook al niet te breed, de vraag is hoe vlot een tram hierdoor kan razen.
- (zelf aan te vullen)

b) Via Museum, R40, Tentoonstellingslaan, Zuidpark, Zuid, Kasteellaan, Dampoort
voordelen:
- het huidige gekende traject van de 7x-bundel
- minder nieuwe tramsporen dienen aangelegd te worden
- (zelf aan te vullen)

nadelen:
- twee kruisingen met de R40
- komt op de tramsporen terecht naast het Zuidpark waar de drukke 4 en 21/22 nu al strop rijden, twee extra tramsporen daarnaast is niet evident en zal oo het park serieus aantasten, want ook de autoweg dient dan aangepast te worden
- studentenbuurt wordt weer niet optimaal aangepakt en de T1 zal er niet minder druk van worden
- (zelf aan te vullen)
Optie a is volgens mij zelf niet aan de orde!

Dat optie b voor saturatie aan het zuidpark zou zorgen vraag ik mij ook wel af. Het zuidpark opslokken voor 4 sporen, komaan waarom zou dat in godsnaaam nodig zijn! Nu rijden er op de vrije beddingen trams én bussen en nooit heb ik daar OV-files gezien, in tegenstelling tot de rijbanen ernaast.
Misschien moeten extra tramperrons komen aan het Zuid zelf, op de plaatsen waar nu bussen stoppen.

De studentenbuurt wordt bij deze wel aangepakt, de Heuvelpoort is een zeer drukke studenten concentratie geworden en lijn 7 op het traject van bus '7' staat in de sterren geschreven. De lijn bedient én het nieuwe museumplein, én de faculteiten aan de Ledeganck én de Hogeschool Gent én de nieuwe campus Artevelde én de nieuwe en oude studentenhomes én de decascoop
Bovendien verlicht het sowieso lijn 1 doordat mensen dan een alternatief hebben tussen het centrum en het station.
 

·
Registered
Joined
·
2,251 Posts
Nu rijden er op de vrije beddingen trams én bussen en nooit heb ik daar OV-files gezien, in tegenstelling tot de rijbanen ernaast.
Manneken! Jawel! :uh: Ik heb dat al zeer regelmatig meegemaakt! Zelfs paar keer gehad dat mijn bus richting GSP daardoor op de autobaan moest rijden, omdat ie al van ver zag dat er file was op de tramsporen...
 

·
Registered
Joined
·
414 Posts
Manneken! Jawel! :uh: Ik heb dat al zeer regelmatig meegemaakt! Zelfs paar keer gehad dat mijn bus richting GSP daardoor op de autobaan moest rijden, omdat ie al van ver zag dat er file was op de tramsporen...
Zou geen probleem mogen zijn , als men een buslijn vertramt zouden die bussen toch zeker verdwijnen(hoewel belgie kennende). En kans is wel groot dat bij nieuw materiaal (echte trams dus en geen dinkytoys) de frequentie op 21/22 en lijn 4 gaat zakken. Dus ruimt genoeg voor een extra tramlijn.
 

·
Registered
Joined
·
361 Posts
Alles zou opgelost zijn met een premetro .. Maar waarom is dit geen optie ? De prijs, riskant om te bouwen onder het oude centrum ... ? Alles zou dan zoveel vlotter gaan !
 

·
Registered
Joined
·
12,351 Posts
Manneken! Jawel! :uh: Ik heb dat al zeer regelmatig meegemaakt! Zelfs paar keer gehad dat mijn bus richting GSP daardoor op de autobaan moest rijden, omdat ie al van ver zag dat er file was op de tramsporen...
Clementinalaan? Daar zie ik inderdaad ook regelmatig OV-files opduiken, maar het moet zowat de enige plaats in Gent zijn (waar een OV-strook is welteverstaan).
 
1 - 20 of 402 Posts
Top