SkyscraperCity banner

1 - 20 of 171 Posts

·
Urban Explorer
Joined
·
1,051 Posts
Het wegdek van de Ferrerlaan was al een tiental jaren in zeer slechte staat, vooral het stuk dat grenst aan het Van Beverenplein. Men is nu bezig de tramsporen te vernieuwen in de volledige Ferrerlaan. Daarbij wordt ook het beschadigde wegdek vernieuwd.

Ik snap nog altijd niet hoe ze dat willen oplossen een tram door de Morekstraat als er zoveel drempels liggen??
 

·
Moderator
Joined
·
12,380 Posts
Discussion Starter #4
De Gentenaar said:
Trams in Prinses Clementinalaan trillings- en geluidsvrij

GENT - De trams in de Prinses Clementinalaan zullen over enkele maanden vrijwel trillings- en geluidsvrij rijden. Op 5 februari begint de aanleg van de tramsporen.
Er wordt gewerkt met geprefabriceerde spoormodules die op een bed van rubberen matten rusten. Na de Voskenslaan is het de tweede keer dat de Lijn voor die aanpak kiest. Het gaat om een extra investering van 580.000 euro.


Een vlottende vloer met de rails erin gewerkt, zal de trillingen en de bijhorende geluidslast tot een minimum beperken. Dat is ook nodig, want in de statige Prinses Clementinalaan staan heel wat art nouveau-huizen. Het grootste deel is beschermd als stadgezicht.

In vier dagen zullen de 350 meter dubbele tramsporen zijn aangelegd. Tegen eind april zal zowel de bus-, als de trambedding afgewerkt zijn. Ook de noordkant van de Clementinalaan, met een trottoir in Chinees graniet, een parkeerstrook met boomvakken en een rijstrook voor auto's en fietsen, zal dan klaar zijn. In juli 2008 zal ook de zuidkant zijn afgewerkt.

In augustus-september komen de beide koppen van de laan aan de beurt. Voor de aanleg van de sporen zal de Kortrijksesteenweg gedurende twee maanden worden afgesloten voor alle verkeer, vermoedelijk in de periode mei-juni. De eerste tram in de Clementinalaan kan mogelijk al in september 2008 rijden.
klik

Kadert ook in de heraanleg van de stationsomgeving.
 

·
Moderator
Joined
·
12,380 Posts
Discussion Starter #6
Er is een heraanleg van het traject GSP-Kouter op lijn 1 op til. Over timing weet ik niets, wel over het ontwerp. Dat is van de tijdelijke vereniging Arcadis/SWK-BUUR.

Op de website van BUUR staan een paar schetsen.


Actuele toestand K. Elizabethlaan.


Actuele toestand Kortrijksesteenweg


Het opnieuw aan te leggen traject.


Na te streven structuur op de K. Elizabethlaan (?).


Schets K. Elizabethlaan


Schets Kortrijksesteenweg


Na te streven structuur Kortrijksesteenweg (geen bomen? :()


Nog ietske. Blijkbaar worden ook de straten tussen K.Stwg en het Citadelpark heraangelegd.

Algemene bewoording:
"Gent
Tram 1
Heraanleg tram-as St. Pieters-Kouter

De drukke tramlijn tussen de Kouter en het St. Pietersstation in Gent heeft te lijden onder een gebrekkige doorstroming.

De Lijn selecteerde de tv ARCADIS/SWK – BUUR voor de opmaak van een nieuw plan voor de publieke ruimte dat hieraan verhelpt. De tram krijgt een eigen bedding; het autoverkeer wordt beperkt door toeritdosering. Tegelijk krijgen ook fietsers en voetgangers méér en verbetert de verblijfskwaliteit van de straat. "


'k Was eigenlijk wel nieuwsgieriger naar een oplossing voor de doorstroming tussen de Kortrijksepoortstraat en het Rabot. Zuidwaarts valt die mee, Noordwaarts is dat een ramp. De Kortrijksesteenweg is wel een heel lelijke straat, maar daar is er geen groot doorstromingsprobleem. Wat er totaal aan ontbreekt is groen. Hopelijk wordt dat er nog op een of andere manier aan toegevoegd.
 

·
Moderator
Joined
·
12,380 Posts
Discussion Starter #7
Er bestaat op dit forum precies een neiging om het in zo veel mogelijk threads te beginnen hebben over het Antwerpse openbaar vervoer. Ik vind nochtans dat er al genoeg threads over dat thema bestaan om te voorkomen dat we het er elders nogmaals over moeten hebben. Bedankt om uw toevlucht in de juiste thread te zoeken.Schouwburgstraat krijgt aparte trambedding

GENT - GENT De Schouwburgstraat, de brede hobbelige kasseiweg tussen het Koophandelsplein en de Kouter, wordt heraangelegd. De kasseien gaan er gedeeltelijk uit. De tram krijgt een aparte bedding.De Schouwburgstraat, de brede hobbelige kasseiweg tussen het Koophandelsplein en de Kouter, wordt heraangelegd. De kasseien gaan er gedeeltelijk uit. De tram krijgt een aparte bedding.De Schouwburgstraat is een belangrijke invalsweg naar het stadscentrum. Voor automobilisten is het er vaak aanschuiven. Omdat de trams van lijn1 mee in de file stonden, bracht de stad enkele jaren geleden arceringen aan om de tram in de Schouwburgstraat vrije baan te geven.

Geen zaligmakende oplossing. Auto's nemen nog altijd geregeld de trambedding in. Om daar definitief komaf mee te maken wordt de Schouwburgstraat en een klein stukje van de Kouter heraangelegd. De trambaan wordt hoger aangelegd zodat automobilisten minder geneigd zullen zijn om er over te rijden. Om het onderscheid met de gewone rijbaan nog duidelijker te maken, blijven in de trambedding de kasseien behouden.

De twee rijvakken voor de automobilisten - een voor het verkeer rechtdoor naar de Kouter en een voor het verkeer dat linksaf slaat richting Zonnestraat en Korte Meer - worden in asfalt heraangelegd.

De werken zijn verbonden met die op de Korenmarkt en de Cataloniëstraat. Om tramlijn1 geen twee keer te onderbreken, worden ze gelijktijdig uitgevoerd. Zoals het er nu naar uitziet, zal dat in het najaar van 2009 zijn. De werken zullen een viertal maanden duren. De kostprijs wordt geraamd op 784.000euro. (dih)

De Gentenaar, 03-09-2008​Dat gaat maar half helpen. De tram krijgt dan misschien vrije baan in de Schouwburgstraat, zodra ie weer op de Kouter draait staat ie gewoon terug tussen de wagens aan te schuiven.
 

·
Registered
Joined
·
55 Posts
^^Een volledig artikel over de heraanleg van een stuk straat van 5O meter lang, precies verkiezingstijd...

De verhoogde trambedding met kasseien die hier komt is dus gewoon hetzelfde als wat men gedaan heeft in de Kortrijksepoortstraat. De taxichauffeurs zullen tevreden zijn want die zullen maar al te graag de files eveneens ontwijken via de trambedding (auto's kunnen wel degelijk op kasseien rijden hoor :lol:) en tram 1... die zal wel snel weer mogen aanschuiven.
 

·
Registered
Joined
·
1,163 Posts
Dat gaat maar half helpen. De tram krijgt dan misschien vrije baan in de Schouwburgstraat, zodra ie weer op de Kouter draait staat ie gewoon terug tussen de wagens aan te schuiven.
idd, ik snap niet echt wat het nut hiervan is als ze idd een paar meter verder toch weer moeten aanschuiven op de Kouter. nja, alle beetjes helpen zeker... miss is een globaal plan voor het volledige traject van de 1 met alle opstoppings-knelpunten wel op zijn plaats (of is dit er al?)
 

·
Moderator
Joined
·
12,380 Posts
Discussion Starter #10
Ik weet het niet. Ik mag het hopen. Er is in elk geval sprake (geweest) van het installeren van verkeerslichten op een aantal plaatsen in het centrum (oa. aan de Verlorenkost) en werken met verkeerslichtenbeïnvloeding. Op de Kouter zie ik dat weliswaar niet snel gebeuren, voornamelijk omdat verkeerslichten aan het Gerechtsgebouw, de Opera, etc. waanzinnig ontsierend zouden zijn. Bovendien is er meer nodig dan dat: Lijn 1 heeft in stadinwaartse richting vaak last van parkerende of verkeerd geparkeerde wagens en op de as Kortrijksepoortstraat-Nederkouter, naast de gebruikelijke file 's morgens en 's avonds (en soms random doorheen de dag).

Nu, mijn veel te dure en radikale standpunt over het traject van tram 1 blijft dat het spel van aan het Rabot tot aan de Elizabethlaan gewoon onder de grond hoort. Maar dat gaat nooit gebeuren natuurlijk :lol:
 

·
Registered
Joined
·
55 Posts
Nu, mijn veel te dure en radikale standpunt over het traject van tram 1 blijft dat het spel van aan het Rabot tot aan de Elizabethlaan gewoon onder de grond hoort. Maar dat gaat nooit gebeuren natuurlijk :lol:
Ik hoop toch ook nog altijd dat deze plannen ooit terug van onder het stof zullen gehaald worden. Zeker voor dit traject dan.

Toen een hele tijd terug de plannen werden voorgesteld voor de heraanleg van de korenmarkt kon je wel afleiden uit de reacties op gentblogt dat er vandaag de dag wel meer voorstanders zijn van een ondergrondse tramlijn 1 dan in de jaren 60/70 toen dit idee werd afgeschoten.
 

·
Moderator
Joined
·
12,380 Posts
Discussion Starter #12
Ja, nu zijn de pro-stemmen er wel, maar is het geld er niet meer. Het omgekeerd van de seventies. Je herinnert mij er trouwens aan van die plannen nog eens voor te stellen in een bepaalde draad op dit forum. Zal voor straks of morgen zijn!
 

·
Moderator
Joined
·
12,380 Posts
Discussion Starter #14
De plannen voor de Kortrijksesteenweg zijn gisteren voorgesteld in het Lyceum. En uiteraard: de handelaars hebben het weer niet goed begrepen...Tram 1 zal dubbel zo snel in centrum arriveren
Nieuwe tramboulevard stuit op protest bij handelaars

GENT - Het traject tussen het Sint-Pietersstation en de stadsring wordt op korte termijn heraangelegd. Het is de bedoeling dat de tram vlotter naar het stadscentrum rijdt. Wel verdwijnen er in totaal 54parkeerplaatsen en dat stuit op protest bij de handelaars.


Eind 2009 zal de Koningin Elisabethlaan en een deel van de Kortrijksesteenweg volledig heraangelegd worden. Ook het kruispunt Kortrijksesteenweg met de stadsring en de Koning LeopoldII-laan wordt heringericht. Na de werken zal tram1 in de spits maar half zoveel reistijd nodig hebben voor het traject van het station naar de Kouter.

Op dit moment wordt tram1 vaak gehinderd door files in de Kortrijksepoortstraat en de Nederkouter. Daarom zal men aan het kruispunt met de stadsring werken met een systeem van toeritdosering. Dat zijn intelligente verkeerslichten die de tram voorrang kunnen geven op de auto. In de Nederkouter wordt een camera geplaatst die informatie geeft over de verkeersstroom in de straat. Telkens het autoverkeer de tram dreigt te belemmeren, wordt het via die verkeerslichten aan het kruispunt gedoseerd. Op die manier raakt de Kortrijksepoortstraat niet overvol en zal de tram vlotter kunnen doorstromen. Aan de Charles de Kerckhovelaan komen er aparte en langere afslagstroken naar de Kortrijksepoortstraat.

Ook in de Kortrijksesteenweg zijn er ingrijpende veranderingen gepland. Er komen bredere trottoirs en comfortabele fietspaden. Verder wil men vooral een vrije trambaan creëren. In de Kortrijksesteenweg blijft er één grote halte over tussen de Van Nassaustraat en Van Marnixstraat. Precies deze tramhalte zorgt voor veel protest bij de handelaars. 'Daardoor kan men vlak voor onze handelszaken niet meer parkeren. Ik ben ervan overtuigd dat onze omzet met ruim één derde zal dalen', zegt Didier Dessein die er een slagerij en bakkerij heeft. 'Mensen willen vlak voor een winkel parkeren. Waarom moet de tramhalte net in de buurt van twaalf handelszaken gelegd worden? Even verderop zijn er woonhuizen waar het verdwijnen van parkeerplaatsen minder gevolgen heeft. Kunnen ze de tramhalte niet verplaatsen?' Schepen van Openbare Werken Martine De Regge is er echter van overtuigd dat de nieuwe tramhalte de beste oplossing was. 'Er is daar ernstig over nagedacht en verderop is de rijbaan te smal. Bovendien is een tramhalte vlak voor een winkel een uitstekende zaak voor de handelaars.'

De handelaars mogen dan wel niet opgezet zijn met de tramhalte, de meeste buurtbewoners zijn wel tevreden met de heraanleg. 'Het wordt zeker en vast een verbetering en vooral verfraaiing van de buurt. Een beetje meer groen is altijd mooi en een snelle verbinding is positief', zeggen Gilbert Jacobs (83) en Michelle Boddaert (76).

De totale kostprijs bedraagt ongeveer 6miljoen euro.


De plaatselijke handelaars protesteren tegen de plannen voor een nieuwe tramhalte in de Kortrijksesteenweg, maar de meeste buurtbewoners zijn wel opgetogen over het nieuwe plan.

Voor een filmpje over de werken, ga naar www.gentenaar.be/gent, klik verder op Gentenaar Blogt.

De Gentenaar, 18-11-2008​En veilige tramhalte vlak voor je zaak: dat is toch goud waard? Op één tram kan véél meer volk toekomen dan in die 3, 4 wagens die zich dan voor de winkel kunnen parkeren. Die winkels liggen nog volop in de stad, omsingeld door wijken waar erg veel gefietst wordt. Wat een gezaag om een paar parkeerplaatsen :eek:hno:

Overigens wel straf dat men hoopt de reistijd Sint-Pietersstation-Centrum hiermee te halveren!Een schets van wat de Elizabethlaan moet inhouden (K-stwg hetzelfde):
Inclusief stokoude tram :lol:
 

·
Moderator
Joined
·
12,380 Posts
Discussion Starter #15
De plannen voor de Kortrijksesteenweg zijn gisteren voorgesteld in het Lyceum. En uiteraard: de handelaars hebben het weer niet goed begrepen...Tram 1 zal dubbel zo snel in centrum arriveren
Nieuwe tramboulevard stuit op protest bij handelaars

GENT - Het traject tussen het Sint-Pietersstation en de stadsring wordt op korte termijn heraangelegd. Het is de bedoeling dat de tram vlotter naar het stadscentrum rijdt. Wel verdwijnen er in totaal 54parkeerplaatsen en dat stuit op protest bij de handelaars.


Eind 2009 zal de Koningin Elisabethlaan en een deel van de Kortrijksesteenweg volledig heraangelegd worden. Ook het kruispunt Kortrijksesteenweg met de stadsring en de Koning LeopoldII-laan wordt heringericht. Na de werken zal tram1 in de spits maar half zoveel reistijd nodig hebben voor het traject van het station naar de Kouter.

Op dit moment wordt tram1 vaak gehinderd door files in de Kortrijksepoortstraat en de Nederkouter. Daarom zal men aan het kruispunt met de stadsring werken met een systeem van toeritdosering. Dat zijn intelligente verkeerslichten die de tram voorrang kunnen geven op de auto. In de Nederkouter wordt een camera geplaatst die informatie geeft over de verkeersstroom in de straat. Telkens het autoverkeer de tram dreigt te belemmeren, wordt het via die verkeerslichten aan het kruispunt gedoseerd. Op die manier raakt de Kortrijksepoortstraat niet overvol en zal de tram vlotter kunnen doorstromen. Aan de Charles de Kerckhovelaan komen er aparte en langere afslagstroken naar de Kortrijksepoortstraat.

Ook in de Kortrijksesteenweg zijn er ingrijpende veranderingen gepland. Er komen bredere trottoirs en comfortabele fietspaden. Verder wil men vooral een vrije trambaan creëren. In de Kortrijksesteenweg blijft er één grote halte over tussen de Van Nassaustraat en Van Marnixstraat. Precies deze tramhalte zorgt voor veel protest bij de handelaars. 'Daardoor kan men vlak voor onze handelszaken niet meer parkeren. Ik ben ervan overtuigd dat onze omzet met ruim één derde zal dalen', zegt Didier Dessein die er een slagerij en bakkerij heeft. 'Mensen willen vlak voor een winkel parkeren. Waarom moet de tramhalte net in de buurt van twaalf handelszaken gelegd worden? Even verderop zijn er woonhuizen waar het verdwijnen van parkeerplaatsen minder gevolgen heeft. Kunnen ze de tramhalte niet verplaatsen?' Schepen van Openbare Werken Martine De Regge is er echter van overtuigd dat de nieuwe tramhalte de beste oplossing was. 'Er is daar ernstig over nagedacht en verderop is de rijbaan te smal. Bovendien is een tramhalte vlak voor een winkel een uitstekende zaak voor de handelaars.'

De handelaars mogen dan wel niet opgezet zijn met de tramhalte, de meeste buurtbewoners zijn wel tevreden met de heraanleg. 'Het wordt zeker en vast een verbetering en vooral verfraaiing van de buurt. Een beetje meer groen is altijd mooi en een snelle verbinding is positief', zeggen Gilbert Jacobs (83) en Michelle Boddaert (76).

De totale kostprijs bedraagt ongeveer 6miljoen euro.


De plaatselijke handelaars protesteren tegen de plannen voor een nieuwe tramhalte in de Kortrijksesteenweg, maar de meeste buurtbewoners zijn wel opgetogen over het nieuwe plan.

Voor een filmpje over de werken, ga naar www.gentenaar.be/gent, klik verder op Gentenaar Blogt.

De Gentenaar, 18-11-2008​En veilige tramhalte vlak voor je zaak: dat is toch goud waard? Op één tram kan véél meer volk toekomen dan in die 3, 4 wagens die zich dan voor de winkel kunnen parkeren. Die winkels liggen nog volop in de stad, omsingeld door wijken waar erg veel gefietst wordt. Wat een gezaag om een paar parkeerplaatsen :eek:hno:

Overigens wel straf dat men hoopt de reistijd Sint-Pietersstation-Centrum hiermee te halveren!Een schets van wat de Elizabethlaan moet inhouden (K-stwg hetzelfde):
Inclusief stokoude tram :lol:
 

·
Bike It!
Joined
·
22,243 Posts
Inderdaad, dat eeuwige gezeur van de kortzichtige handelaars begint me zo langzamerhand de strot uit te komen. Omdat wat klanten te lui zijn om met de fiets of te voet te komen of omdat ze een tram te minnetjes vinden, zouden wat hun betreft nooit ergens parkeerplaatsen mogen verdwijnen.
In een groot deel van de binnenstad kan je gewoon niet eens met de auto passeren, laat staan parkeren. Een zegen voor handelaars en horeca, zo blijkt.
Nu, ik denk dat in Gent het stadsbestuur wel voet bij stuk houdt. In een veredeld boerengat met stadsambities zoals Eeklo kiezen de immer populistische politici steeds weer voor het belang van koning auto en koningin middenstand. Inmiddels hebben ze het steevast over duuzaamheid. Om gek van te worden.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,243 Posts
Inderdaad, dat eeuwige gezeur van de kortzichtige handelaars begint me zo langzamerhand de strot uit te komen. Omdat wat klanten te lui zijn om met de fiets of te voet te komen of omdat ze een tram te minnetjes vinden, zouden wat hun betreft nooit ergens parkeerplaatsen mogen verdwijnen.
In een groot deel van de binnenstad kan je gewoon niet eens met de auto passeren, laat staan parkeren. Een zegen voor handelaars en horeca, zo blijkt.
Nu, ik denk dat in Gent het stadsbestuur wel voet bij stuk houdt. In een veredeld boerengat met stadsambities zoals Eeklo kiezen de immer populistische politici steeds weer voor het belang van koning auto en koningin middenstand. Inmiddels hebben ze het steevast over duuzaamheid. Om gek van te worden.
 

·
Registered
Joined
·
12,353 Posts
Op de renders wordt nergens de verlichting en de bovenleidingen van de tramlijnen weergegeven. Typisch dat men de minder mooie dingen op dit soort afbeelding maar weglaat.

Over de verlichting: de huidige hangt over de straat en is onlangs nog vernieuwd. Ik hoop dat ze die behouden, anders zou die recente vernieuwingsoperatie wel een mooi staaltje 'geld over de balk gooien' geweest zijn.
 

·
Registered
Joined
·
12,353 Posts
Op de renders wordt nergens de verlichting en de bovenleidingen van de tramlijnen weergegeven. Typisch dat men de minder mooie dingen op dit soort afbeelding maar weglaat.

Over de verlichting: de huidige hangt over de straat en is onlangs nog vernieuwd. Ik hoop dat ze die behouden, anders zou die recente vernieuwingsoperatie wel een mooi staaltje 'geld over de balk gooien' geweest zijn.
 

·
Registered
Joined
·
4,213 Posts
Over de verlichting: de huidige hangt over de straat en is onlangs nog vernieuwd. Ik hoop dat ze die behouden, anders zou die recente vernieuwingsoperatie wel een mooi staaltje 'geld over de balk gooien' geweest zijn.
Dat ken ik: hier bij mij in de buurt begon men 2 weken voor de start v/d werken op de Dascottelei nog nieuwe bloemetjes te planten aan het kruispunt met de Herentamlsebaan, die mooie plantjes werden uiteraard een maand later weer uitgegraven... Maar dit is natuurlijk wel wat minder er (lees:duur) dan die straatverlichting.

Maar we zitten in Gent, niet in Antwerpen!
 
1 - 20 of 171 Posts
Top