Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 324 Posts

·
Registered
Joined
·
6,375 Posts


Omschrijving:






Een handvol cijfers:

 • Inwonertal: 26.118
 • Oppervlakte: 46,29 km²
 • Gemiddelde bevolkingsdichtheid: 564 inw./km²
 • Bebouwingsgraad: 5,6%
 • Aandeel bevolking Etnisch-Culturele Minderheid: 873 (3,3%)
 • Aantal kotstudenten: 93 (1 studenten per 100 inwoners)
 • Aantal huishoudens: 10.785 (2,42 pers./huish.)



Opvallende lopende projecten:




Recent afgewerkte projecten:

 • KBC-Arteveldetoren

  blah




 • Kleine en middelgrote projecten

  blah

 

·
Moderator
Joined
·
13,027 Posts
GENT | Wijken Drongen, Sint-Denijs-Westrem & Zwijnaarde

Iets anders dan een gebouw, een ook niet echt binnenstedelijk, maar wel meer dan welkom:

De Gentenaar said:
Parkbos komt op kruissnelheid
Grootste bos in Oost-Vlaanderen, met 600.000 nieuwe bomen

GENT - Nog vijf jaar geduld en de eerste groene long van Gent is een feit. 'Als het Parkbos tegen 2012 niet af is, heb ik gefaald als gouverneur', zet André Denys hoog in. Het gaat niet zomaar om een bosje. Met zijn 340hectare wordt het Parkbos in een klap het grootste van de provincie.


Tientallen plannen zijn er al gemaakt voor het Parkbos, de toekomstige groenpool op het grondgebied van Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, De Pinte en Sint-Martens-Latem, maar vandaag komt er eindelijk schot in de zaak. Gisteren ondertekenden Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), provinciegouverneur André Denys en de betrokken gemeentebesturen de samenwerkingsovereenkomst om over te gaan tot de realisatie van het bos.

'Geen moment te vroeg, want Oost-Vlaanderen is na West-Vlaanderen de meest bosarme provincie van Vlaanderen', zegt André Denys. De gouverneur is door minister Crevits aangesteld als coördinator van het Parkbos-project. 'Slechts 5,6 procent van onze provincie bestaat uit bos. Ter vergelijking, in Limburg is dat 20procent.'

Het Parkbos komt in een groot open ruimtegebied van bijna 1.200 hectare groot tussen E17, E40 en Kortrijksesteenweg. 340hectare daarvan zal bos zijn, meteen het grootste van Oost-Vlaanderen. De huidige koploper, het Drongengoed in Knesselare, is 'maar' 289hectare groot.

En het moet vooruitgaan. De eerste realisaties moeten zichtbaar zijn in 2009. In 2012 moet het Parkbos af zijn. Tegen dan zullen er 600.000nieuwe bomen geplant zijn. Voor het grootstedelijk gebied Gent is dat een vervijfvoudiging van het huidige bosaanbod. 'Voor het einde van mijn ambtstermijn als gouverneur moet het parkbos een feit zijn.'

Helemaal geen sinecure, want de projectgroep moet een evenwicht vinden tussen bos en landbouw. 800hectare van het open ruimtegebied is vandaag nog landbouwgrond. Daar zal binnen vijf jaar maar 500 hectare meer van overblijven.

'Een deel van de landbouwers stopt zijn activiteiten, voor een ander deel zoeken we ruilgronden binnen het projectgebied of daarbuiten', gaat André Denys verder. 'Op dit ogenblik zijn we nog op zoek naar een vijftigtal hectare.' De verwerving van alle gronden en de realisatie van het Parkbos zullen ongeveer tien miljoen euro kosten, te verdelen over Vlaanderen, de provincie en de gemeentebesturen.

Naast bos en landbouwgrond zal het open ruimtegebied nog goed zijn voor 200hectare park- en natuurgebied en nog eens 200hectare andere functies, waaronder het wetenschapspark aan de Rijvisschestraat in Zwijnaarde.

Centraal in het gebied komt een fietsas over een oude spoorwegbedding van Gent naar De Pinte. Daarvoor zijn wel nog twee fietsbruggen nodig, een over de Ringvaart en een over de E40.
klik
 

·
Moderator
Joined
·
13,027 Posts
GENT | Wijken Drongen, Sint-Denijs-Westrem & Zwijnaarde

Volgens een website waar ik toevallig op terechtkwam zou men aan Rijvissche, langs de E40 tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs bezig zijn aan wat men blijkbaar een "Bio-Innovatieversneller" noemt. In feite niets meer dan een kantoorgebouw, hoewel ik niet goed snap waar het eigenlijk voor dient:



"Wetenschapspark Rijvissche

In overleg met UGent hebben Stad Gent en het AG Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf ("AG SOB") voorbereidende werkzaamheden opgestart ter ontwikkeling van een nieuw wetenschapspark op Rijvissche.
Binnen de randvoorwaarden gesteld door het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Gent is een wetenschapspark mogelijk van maximaal 10.88 hectare oppervlakte en 65.000 m² vloerruimte, wat betekent dat het een wetenschapspark met een groen karakter zal worden.

De Bio-Innovatieversneller:

Om tegemoet te komen aan de verdere groei van commerciële onderzoeksactiviteiten op het wetenschapspark, werd aan het fonds Infra+, een investeringsfonds gesponsord door Dexia en de GIMV, de toelating gegeven tot de bouw van een bio-innovatieversneller. Dit nieuwe bedrijvencentrum zal ruimte en infrastructuur ter beschikking stellen voor een totale oppervlakte van 10.000 m², via units van 1.000 m². De bedrijfsruimte zal op maat gesneden zijn van commerciële onderzoekslaboratoria in het domein van de levenswetenschappen. Deze accommodatie zal beschikbaar worden in de loop van 2009."




Zie deze link
 

·
Moderator
Joined
·
13,027 Posts
Ik wil nog eventjes dit project onder de aandacht brengen:

"Bioversneller"









Locatie: Technologiepark Zwijnaarde
Architecten: SUM
Inhoud:
 • 20.000 m² Laboratoria en kantoren
 • Verzonken parking
Oplevering: ?​


Vandaag 04-03-2009 is voor dit gebouw de symbolische eerste steen gelegd. Het is al iets langer in aanbouw, denk ik, aangezien ik op die plaats toch enkele bouwkranen zag staan de laatste keer dat ik daar in de buurt op de autostrade was.

Het is nog best een interessant project, vertrekkend vanuit een heldere toekomstvisie voor Gent als Europees kenniscentrum voor biotechnologie. Bovendien is het als volume zeker niet klein. Je kan op de website een filmpje bekijken waarin het uitgebreid wordt voorgesteld. Veel promotalk voor al de investeerders in het begin, maar er zit ook een zeer heldere voorstelling van dit merkwaardige gebouw in: www.bio-versneller.be (doorklikken naar "Bio-accelerator in beeld").
 

·
Moderator
Joined
·
13,027 Posts
Er wordt momenteel gebouwd aan de "Bioversneller" (zie een van de overzichten in het begin van dit topic) om biotechnologisch onderzoek in het Technologiepark in Zwijnaarde verder aan te zwengelen, en nu is er blijkbaar nog een volgend project op komst op dat terrein:



Gent krijgt nieuw onderzoekscentrum voor revolutionair staal


Gent - Op het Technologiepark in Zwijnaarde komt er tegen eind 2010 een nieuw onderzoekscentrum dat baanbrekend onderzoek zal verrichten naar metalen constructies die nodig zijn voor de productie en het transport van energie. De Universiteit Gent, Ocas (een onderzoekscentrum voor staal en metaal) en het Belgisch Instituut voor Lastechniek slaan daarvoor de handen in elkaar.

Het nieuwe onderzoekscentrum zal onder meer nieuwe technieken ontwikkelen om windmolens en pijpleidingen te bouwen. 220 onderzoekers zullen daaraan meewerken. De bouw van het onderzoekscentrum start dit najaar. Het moet af zijn tegen eind 2010.




De Gentenaar, 29-08-2009​



Windmolens van de toekomst zijn made in Gent


GENT - Als we in de toekomst nog stevigere windmolens kunnen bouwen, zullen we dat waarschijnlijk te danken hebben aan Gentse technologie. Op het Technologiepark in Zwijnaarde komt er tegen eind 2010 een nieuw onderzoekscentrum dat op zoek zal gaan naar nog steviger staal dat onder meer kan gebruikt worden voor de bouw van windmolens of pijpleidingen. De Universiteit Gent heeft daarvoor de handen in elkaar geslagen met Ocas (een onderzoekscentrum voor staal en metaal) en het Belgisch Instituut voor Lastechniek.

Stalen windmolens zijn al jaren een vertrouwd beeld in het landschap. Die windmolens kunnen echter nog een heel stuk productiever worden als ze anders worden gebouwd. Hogere pylonen bijvoorbeeld vangen veel meer wind. Om die te realiseren, is veel sterker en lichter staal nodig. Ook de bouwtechnieken moeten aangepast worden. Het is in die domeinen dat het nieuwe onderzoekscentrum actief zal zijn.

Om alle wetenschappers te huisvesten, komt er een nieuwbouw in het Technologiepark. Die moet eind 2010 af zijn.

De Gentenaar,, 29-08-2009​
 

·
Registered
Joined
·
232 Posts
Naast de autosnelweg E40 ter hoogte van Melle zijn ze drie windmolens aan het plaatsen van 3MW elk. Eén windmolen staat er al (zonder de wieken en turbine op de top echter).
Niet zo ver van de afrit Wetteren om precies te zijn. Heb ze ook al opgemerkt maar wist niet hoeveel er kwamen. We zijn weer wat "wijzer" geworden, waarvoor dank :)
 

·
Architect
Joined
·
4,432 Posts
SINT-DENIJS | AZ Maria Middelares | T/O

Masterplan AZ Maria Middelares, site Maria Middelares

AZ Maria Middelares bereidt de bouw voor van een nieuw ziekenhuis ter vervanging van de huidige gebouwen op campus Maria Middelares en op campus Sint-Jozef. Dit nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd op campus Maria Middelares en kadert in een globaal masterplan dat de grote lijnen vastlegt voor de ontwikkeling van de volledige site. Dit masterplan werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent. In elke fase zal er speciale aandacht besteed worden aan parkeercapaciteit en aan de bereikbaarheid van de verschillende gebouwen. De ontwikkelingen van de site zullen gebeuren in een aantal fasen die hieronder elk kort worden toegelicht.

Eerste fase: bouw nieuw kinderdagverblijf en tijdelijk kraamgebouw (2009-2010)
In een eerste fase wordt de zone voor het nieuw ziekenhuis vrijgemaakt. Hiervoor dient het bestaande kinderdagverblijf en het bestaande kraamgebouw afgebroken te worden en wordt er een definitief nieuw kinderdagverblijf en een tijdelijk kraamgebouw gebouwd.




Tweede fase (2010 – 2015)
In een tweede fase wordt het nieuw ziekenhuis gebouwd. We plannen de ingebruikname van het nieuw ziekenhuis in het najaar van 2015.




Derde fase (2016)
In een derde fase worden de huidige ziekenhuisgebouwen afgebroken. De school, het klooster, het nieuw kinderdagverblijf en het nieuw ziekenhuis blijven in gebruik.




Vierde fase (vanaf 2016)
In een vierde fase wordt vooraan, kant Kortrijksesteenweg, een nieuw gebied ontwikkeld waar één of meerdere nieuwe gebouwen voor school en klooster kunnen worden gerealiseerd. Tevens wordt de omgeving aangelegd: er wordt een grote groene zone voorzien ter hoogte van de Poolse Winglaan en een wandelboulevard vanaf de Kortrijksesteenweg tot het nieuwe ziekenhuis. Het autoverkeer wordt verdrongen naar een lager gelegen niveau met ontsluiting via Poolse Winglaan en R4. Er is ook een fietsroute voorzien.




Wensbeeld
Hierbij vindt u een weergave van het finaal wensbeeld. Er wordt rekening gehouden met verdere ontwikkelingen van zorg- en onderwijsgerelateerde functies aan de zijde van de R4 en ter hoogte van het kinderdagverblijf en de school.






Nieuwsberichten:

04.01.2010
Bopro wordt aangesteld als projectmanager door AZ Maria Middelares Gent voor de uitbreiding van de ziekenhuissite

Bopro werd aangesteld als veiligheids- en bouwcoördinator voor de studie en constructie van het nieuwbouwproject van AZ Maria Middelares te Gent.
AZ Maria Middelares bereidt de bouw voor van een nieuw ziekenhuis dat de huidige gebouwen op campus Maria Middelares en op campus Sint-Jozef verenigt op de plaats van de huidige kraamafdeling en een kinderdagverblijf op campus Maria Middelares, ten zuiden van Gent.
Voor het ontwerp van de nieuwbouw werd een beroep gedaan op het Nederlandse EGM in samenwerking met bureau Llox Architecten uit België. Op de bestaande campus zal in drie stappen een gebouw verrijzen dat plaats biedt aan 631 bedden en een operatiekwartier met 15 operatiekamers. Het is de bedoeling om het hele gebied de uitstraling van een residentieel gezondheidspark te geven.
De plannen voor subsidiëring werden ingediend en de principiële goedkeuring werd intussen verkregen, zodat eind 2010 met de nieuwbouw gestart kan worden. Het nieuwe ziekenhuis zou in 2014 afgewerkt moeten zijn.​

06.12.2010
Parkeertoren station Gent Sint-Pieters verhuist naar AZ Maria Middelares

De parkeertoren die de afgelopen jaren aan de Fabiolalaan stond, verhuist naar campus Maria Middelares. Op 13 december opent immers de nieuwe ondergrondse parking aan het station Gent Sint-Pieters.

‘Toen we de kans kregen om die parkeerconstructie te kopen, hebben we niet geaarzeld', zegt directeur prof. Pascal Verdonck. ‘Zo'n constructie demonteren en opnieuw opbouwen, da's pas echt duurzaam werken. We kampen bovendien met een gebrek aan parkeerplaatsen.'

Door de opbouw van de nieuwe parkeertoren zal van half december tot half februari het aantal parkeerplaatsen op campus Maria Middelares verminderen. De parkeertoren heeft een capaciteit van 440 parkeerplaatsen.

‘Gedurende die maanden bouwen we de nieuwe parkeertoren op de plaats waar nu onze grootste parking ligt, met 120 plaatsen', zegt directeur prof. Verdonck. ‘We bouwen een parking met drie verdiepingen – een ietsje anders dus dan de twee lagen aan het Sint-Pietersstation. Om dat mogelijk te maken, vragen we ons personeel om al die tijd buiten de ziekenhuiscampus te parkeren. Dat moet lukken, ook al omdat de pendelparking van Flanders Expo niet zo ver is. Onze personeelsleden krijgen een abonnement om van daar naar het ziekenhuis te komen met de tram.'​
 

·
Registered
Joined
·
2,724 Posts
Als het echt de bedoeling is “om het hele gebied de uitstraling van een residentieel gezondheidspark te geven”, dan lijkt het behoud van het oorspronkelijk kasteel “Bois Dormant” en aansluitende parkbomen (onder andere een prachtige Libanonceder) inderdaad voor de hand te liggen.
 

·
Registered
Joined
·
21 Posts

·
Registered
Joined
·
2,724 Posts
^^Als dit niet de beoogde sfeer uitstraalt van een “residentieel gezondheidspark” . Ik veronderstel dat Pjotr007 "veel te kleine kamertjes" ironisch bedoelt, want dit is qua ruimte en lichtinval een luxueus gebouw. Er is zelfs even overwogen om er een palliatief centrum van te maken.
Overigens sneuvelen ook andere "geboortehuizen", zoals onlangs St-Vincentius op het gelijknamige plein. Alleen het "Moederhuis" op de Bijlokekaai blijft overeind.
 
1 - 20 of 324 Posts
Top