SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 457 Posts

·
Registered
Joined
·
6,362 Posts


Omschrijving:

De wijk Watersportbaan-Ekkergem wordt doorgaans niet als één samenhangende wijk ervaren maar is wel alzo vervat in de gebiedsgerichte werking van de Stad. De wijk wordt begrensd door de Drongensesteenweg in het noorden, maar dan zonder het eiland Malem. Voorbij Malem wordt de grens bepaald door de Nieuwe Wandeling. In het oosten is de wijk begrensd door de Coupure en door de Leie, die ook in het zuiden de grens vormt. Een kleine cluster straten tussen de Leie, haar vertakking, en de Nekkersberglaan valt evenwel onder Stationsbuurt-Noord. In het westen is de wijk begrensd door de R4-Ringvaart.

De wijk wordt, onder normale omstandigheden, bediend door tramlijnen 2 en 4 op de Groot-Brittanniëlaan, de Martelaarslaan (R40) en de Bernard Spaelaan. Stadsbussen 17 en 18 raken de wijk op de Drongensesteenweg, terwijl lijnen 38 en 39 via de Henri Dunantlaan en de Verenigde Natieslaan de wijk aandoen. Ook stadsbuslijn 9 loopt over dit traject. Doorheen de wijk loopt een deel van de kleine ring rond Gent (R40), die in feite de scheiding bepaalt tussen de onderdelen Ekkergem (intra muros) en Watersportbaan (extra muros).

De wijk is aardig bedeeld met bovenlokale aantrekkingspolen. UGent heeft er zijn campussen Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen en het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (HILO) samen met de Gentse Universitaire Sportbond (GUSB), het centrale sportcomplex van de Universiteit. HoGent heeft met de Campus Henleykaai en de Bijlokesite (cf. infra) een sterke aanwezigheid. De grootste site van het Jan Palfijnziekenhuis ligt eveneens in de wijk, net als haar vorige locatie, de Bijlokesite, die intussen is herontwikkeld tot een kunstencampus met onder andere het Stadsmuseum (STAM), het Muziekcentrum De Bijloke en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK). Verder ligt ook het Sport- en Recreatiedomein de Blaarmeersen in deze wijk, met daarin verschillende regionale sportvoorzieningen zoals een grote zwemvijver, de Topsporthal Vlaanderen, het BLOSO-hotel, het wielercentrum Eddy Merckx en verschillende andere sportvoorzieningen. Ook de Watersportbaan zelf, die zijn naam aan de wijk geeft, heeft een belangrijke sportieve en recreatieve aantrekkingskracht op de ruime regio.
Een handvol cijfers:

 • Inwonertal: 7.762
 • Oppervlakte: 3,62 km²
 • Gemiddelde bevolkingsdichtheid: 2.144 inw./km²
 • Bebouwingsgraad: 12,8%
 • Aandeel bevolking Etnisch-Culturele Minderheid: 29,9%
 • Aantal kotstudenten: 1.589 (23 studenten per 100 inwoners)
 • Aantal huishoudens: 4.372 (1,78 pers./huish.)Opvallende lopende projecten:

 • Alsberghe-Van Oost en het Halfwegpark

  Een voormalig fabrieksterrein langs de Drongensesteenweg wordt al enige tijd herontwikkeld tot een nieuwe stadswijk, met enkele gerenoveerde fabrieksgebouwen en een flinke scheut nieuwbouw. Tegelijk wordt het drassige gebied tussen deze wijk en de Watersportbaan door de stad ontsloten en omgezet in een park, met daarin plaats voor enkele sportverenigingen en wellicht ook een nieuwe plek voor het dierenasiel dat nu nog in een 19e-eeuwse pand in het Citadelpark huist. Het project is behoorlijk groot, dus een uitgebreide uitleg volgt in een post direct onder deze openingsfiche.
 • De Bijlokesite

  In de bocht van de Leie tussen de Jan Palfijn- en de Verlorenkostbrug, omzoomd door de R40 en de Coupure, ligt een stuk stad waar al sinds eeuwen aan ziekenzorg werd gedaan, tot deze activiteiten verhuisden van de Bijlokesite naar een nieuw ziekenhuis aan de Watersportbaan (cf. infra). De oude gebouwen, van een mengelmoes aan leeftijden tot wel 800 jaar, werden gerestaureerd, gerenoveerd en waar opportuun afgebroken om de site om te vormen tot een cultuurcampus. Daar zitten ondertussen het Stadsmuseum (STAM), de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK), de Operastudio Vlaanderen, het Muziekcentrum De Bijloke, theatergroep LOD en dansgezelschap Les Ballets C de la B. Tegelijk met deze functieverandering van de gebouwen, wordt ook de ruimte ertussen herontwikkeld tot publiek toegankelijk park. De laatste werken hieraan zijn nog aan de gang. Omwille van de lange uitvoeringstermijn, de grote schaal en het nogal hermetische karakter van de site ten opzichte van de wijk, volgen we deze ontwikkelingen op in een aparte thread: GENT | De Bijloke. • Renovatie Jan Palfijnziekenhuis

  Het Jan Palfijnziekenhuis, de feitelijke opvolger van de Oude Bijloke, werd gebouwd in de jaren '70 en was ondertussen aan een grondige update toe. Het ziekenhuis wordt dan ook momenteel van kop tot teen gerenoveerd, met onder andere een opvallende nieuwe, witte reclad: • Securex

  Een grote lap braakliggende grond langs de Martelaarslaan, aan de hoek met de Charles Andrieslaan, wordt binnenkort bebouwd om een nieuwe plek te bieden aan Securex, dat nu in een gedateerd kantoorgebouw aan de Jubileumlaan huist. Het ontwerp is afkomstig van Axel Verbeke, en de oplevering wordt verwacht in 2016. Het huidige kantoorgebouw van Securex wordt nadien gesloopt en de vrijgekomen grond wellicht bebouwd met woningen. • UGent

  De Universiteit heeft met 3 campussen (PPS, Bio-Ingenieurswetenschappen en HILO/GUSB) een stevige voet aan grond in deze wijk. De faculteit PPS aan de Henri Dunantlaan is al enkele jaren een lopend bouwproject en wordt nog verder uitgebreid. Er vlak naast wordt ook nieuwe studentenhuisvesting gebouwd door een private ontwikkelaar. Iets langer geleden had UGent overigens ook al flinke gebouwd en gerenoveerd aan de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, een ontwerp van Henri Vandevelde langs de Coupure. • CIAC

  Langs Einde Were en de Henri Dunantlaan ligt een grote garage van autohandelaar CIAC, die de site binnenkort verlaat. De vrijgekomen ruimte zou worden herontwikkeld met voornamelijk woningen. Verdere details zijn nog niet bekend.Recent afgewerkte projecten:

 • Blaarmeersen

  Het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Blaarmeersen bestaat uit een grote, kunstmatige zwemvijver met daarrond een recreatiepark en een hele hoop sportvoorzieningen: voetbalvelden, een atletiekpiste, een wielerpiste, een BMX-piste, de Topsporthal, een minigolfterrein, etc. Bij een recente totale heraanleg van het domein, werd het strand aanzienlijk vergroot, werd een kinderzwemvijver toegevoegd, een finse piste aangelegd en werden op verschillende plaatsen vrij te gebruiken fitnessapparaten geïnstalleerd. Zelfs met deze werken achter de rug, blijft het domein evenwel evolueren. Zo wordt er binnenkort gestart met de bouw van Europa's grootste klimzaal. • Kleine Projecten

  In de afgelopen 5 jaar vonden niet zo veel grootschalige werken plaats in de wijk Watersportbaan-Ekkergem, buiten de voornoemde. Hier en daar zijn wel kleine en middelgrote nieuwbouwprojecten totstandgekomen, zoals het project Daskalides aan Einde Were:

 

·
Moderator
Joined
·
13,403 Posts
GENT | Wijk Watersportbaan - Ekkergem

De ruimtelijke uitvoeringsplannen 132 (Alsberghe & Van Oost) en 163 (park Halfweg), beslaan samen het gebied dat begrensd wordt door de Drongensesteenweg, de Noorderlaan/Watersportbaan en de waterloop Studentenleie. De terreinen, voornamelijk meersen en een oud fabrieksterrein, worden herontwikkeld tot een woonwijk en een (sport)park.Locatie:
Feiten & Beelden:

 • Alsberghe & Van Oost


  Alsberghe & Van Oost is de naam van een industriële blekerij langs de Drongensesteenweg die eind jaren '70 de deuren sloot. Sindsdien hebben de laat-19e eeuwse fabrieksgebouwen staan verkrotten tot de Stad begin 21e eeuw het gebied herbestemde tot woongebied, waar een kleine 400 woningen ontwikkeld mogen worden. Hoewel het gros van de oude fabriek werd gesloopt, werden de waardevolste gebouwen bewaard, om te worden geïntegreerd in de nieuwe woonwijk. Een fotoreeks over de vervallen fabrieksgebouwen vind je hier. De terreinen werden door OVAM geïnspecteerd maar moesten niet gesaneerd worden.

  De woonwijk wordt door de privésector ontwikkeld. Het architecturale ontwerp valt voor het grootste deel onder de Gentse bureau's Bontinck en Arch & Teco. De ontwikkeling bestaat uit een aantal clusters en gebouwen:  • Cluster 1 (gebouwen A, B, C en D)   Omvat 98 appartementen met een ondergrondse parking met 162 staanplaatsen. BVO: 14 480 m². Ontwikkelaar: Optimabank.


   [*]Cluster 2 (gebouwen E, F, G en H)   Omvat 83 appartementen met een ondergrondse parking met 153 staanplaatsen. BVO: 9 067,50 m². Ontwikkelaar: Optimabank.


   [*]Gebouwen I & R   Twee sociale woonblokken, 70 in totaal. Opgeteld 140 fietsenstallingen waarvan 105 ondergronds.BVO: 8 325 m². Ontwikkelaar: Volkshaard.


   [*]Eengezinswoningen (blokken J, K, L, M en N)   Omvat 45 eengezinswoningen en een parkeerterrein. BVO: onbekend. Ontwikkelaar: Optimabank.


   [*]Gebouw P   Verbouwing van een bestaand fabrieksgebouw tot appartementsgebouw. BVO: 5 688 m². Ontwikkelaar: Optimabank.


   [*]Gebouw Q   Verbouwing van een bestaand fabrieksgebouw tot appartementsgebouw. BVO: 5 738 m². Ontwikkelaar: Optimabank.


   [*]Gebouwen S & T

   Nog onbekend.


 • Park Halfweg

  • Een comfortabel fietspad langs de Leie en een later aan te leggen fietsbrug over de Watersportbaan verbinden Park Halfweg met de Bourgoyen-Ossemeersen en de Blaarmeersen. Ook vanuit de woonwijk Malem en de woonsite Alsberghe-Van Oost zal men Park Halfweg gemakkelijk kunnen bereiken;
  • Een publiek bospark van 6 hectare met een speelbos als de centrale aantrekkingsplek;
  • Een betere bescherming van de natuurwaarden in de Noorderlaanmeersen. Errond wordt een natuureducatief pad met observatiehut aangelegd;
  • De volkstuinen met weekendverblijven De Assels blijven behouden;
  • Naast deze volkstuinen komt er, tussen de Halfweg en de Noorderlaan, een recreatiezone met openluchtsporten, zoals tennis en hockey. De baseballvelden van de Ghent Knights verhuizen naar de Gentbrugse Meersen;
  • Tussen de sportterreinen van de Universiteit Gent en de woningen aan de Griendijk zal het nieuwe dierenasiel een plaats krijgen. Ook het clubhuis van duikclub De Manta, de hondenschool De Bassebeek en andere verenigingen krijgen een plaats in dit gebouw. Het terrein wordt ingericht met hondenlosloopweiden;
  • De woningen in de Halfweg en langs de Griendijk blijven behouden;Algemene Timing:


Alsberghe & Van Oost: Projectontwikkeling aan volle gang sinds 2009. Eerste woningen zijn al opgeleverd.
Park Halfweg: goedkeuring definitief RUP in de zomer van 2013.​Relevante threads:
Recentste Updates:

 • Geen
 

·
Registered
Joined
·
6,362 Posts
Discussion Starter · #3 ·
GENT | Halfweg

Een paar foto's gevonden van de site waar nieuwbouw gepland is , geniet ervan het wordt volledig afgebroken wat je te zien krijgt.
Wat komt hiervoor in de plaats ?
 

·
Urban Explorer
Joined
·
1,091 Posts
Dat is toch daar aan de Drongensesteenweg he? Ik vermoed dat er appartementen worden gebouwd wat een paar honderd meter ook al gebouwd werd verleden jaar.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,405 Posts
Gent: Nieuwe woonwijk

Sloop fabrieksruïne is eindelijk gestart
Na 27 jaar leegstand maakt oude blekerij plaats voor woningen

GENT - Na meer dan een kwarteeuw is het zover. De sloop van de voormalige blekerij Alsberghe-Van Oost op de Drongensesteenweg is begonnen. De immense fabriek ruimt plaats voor een woonproject met meer dan 300 woningen. De sloopwerken zullen zeven maanden in beslag nemen.

Dirk Waegebaert is directeur van de afdeling Afbraken van de firma Shanks Vlaanderen nv, divisie De Paepe, die gevestigd is in de Gentse kanaalzone. ,,Dit is een enorm werk voor ons. Niet alleen in oppervlakte, maar ook in omvang'', zegt hij.

,,We zijn al vijf jaar bezig met het project. We rooien eerst alle beplantingen. Daarna ruimen we de sluikstorten op. Het gaat om een enorme massa. Daarmee zullen aardig wat containers kunnen worden gevuld. Daarna beginnen we te slopen. De bakstenen proberen we te recupereren. Ander sloopmateriaal wordt vermalen tot grondstof voor wegen. Ook de funderingen moeten eruit.''

De immense fabriek stond al sinds eind de jaren zeventig leeg. In 1879 begonnen Jozef Alsberghe en August Van Oost met een blekerij in de Drongense Assels. Maar honderd jaar later ging het bedrijf dicht.

Volgens Dirk Waegebaert is er in de meeste gebouwen instortingsgevaar. Tijdens een rondleiding zien we dat diverse gebouwen al deels zijn ingestort. De tand des tijds heeft zijn werk grondig gedaan. Het machine- en ketelhuis waren als monumenten en stadsgezicht beschermd. Maar ook het ketelhuis is in puin gevallen. Het machinehuis wordt bewaard.

Gemengd woongebied

In 1990 kocht Pierre Perelmutter, een Brusselse zakenman met Braziliaanse roots, het bedrijf. Voor de site werden veel plannen gemaakt. Ooit was er sprake van een zone voor groothandel. Meubelgigant Ikea werd genoemd, maar uiteindelijk raakten alle partners het eens over een bestemming als woongebied.

Volgens het plan moeten er 320 wooneenheden, 3.000 m2 kleinschalige kantoren, 2.500 m2 winkelruimte, een crèche, een ondergrondse parking en veel groen komen. De ligging nabij de ring en de snelweg is een extra troef. Naast appartementen (185) komen er eengezinswoningen (55), lofts (20) en serviceflats (60). Minstens een vijfde moeten sociale woningen zijn. Op die manier moet er een gemengd woongebied ontstaan. De ontwerpers van het project zijn Ro Berteloot en Pol Cools.

De begindatum van de sloopwerkzaamheden werd diverse keren verschoven. Dat het allemaal zo lang aansleepte, had ook te maken met mogelijke bodemverontreiniging. Diverse onderzoeken van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maakten duidelijk dat er geen sanering nodig is.

De bouwwerken voor de nieuwe woonwijk zouden midden volgend jaar kunnen beginnen.


Het Niuwsblad, Karel VAN KEYMEULEN 08/08/2006
 

·
Registered
Joined
·
227 Posts
de laatste keer dat ik er was - vorig jaar, liepen er nogal wat louche figuren rond, er waren er zelfs die met een auto waren binnengereden en ofwel ijzer aan het stelen waren, ofwel aan het sluikstorten. architecturaal waren sommige gebouwen wel sfeervol, zoals dat met die houten collonade aan de voorzijde, en aan de achtekant heb/had je een prachtig zicht op de natuur.
 

·
Moderator
Joined
·
13,403 Posts
Er staan behoorlijk wat appartementsgebouwen aan de watersportbaan... bedoel je belvédère (een witte toren met Y-vormig grondplan)? Niet dat ik je dan iets verder kan helpen, ik heb nog niets gehoord van een renovatie daar.

En wat betreft die nieuwe toren: ben je zeker dat die nieuw is... is het niet gewoon een toren in renovatie?
 

·
Moderator
Joined
·
13,403 Posts
Er staan behoorlijk wat appartementsgebouwen aan de watersportbaan... bedoel je belvédère (een witte toren met Y-vormig grondplan)? Niet dat ik je dan iets verder kan helpen, ik heb nog niets gehoord van een renovatie daar.

En wat betreft die nieuwe toren: ben je zeker dat die nieuw is... is het niet gewoon een toren in renovatie?
Ik ben eens gaan kijken aan de Watersport overlaatst, en ik heb gezien dat er bovenop Belvédère een soort deksel is geplaatst. Geen idee waar dat goed voor was. Het ziet er in elk geval minder mooi uit...Voor/na. Spijtig. Het hoogteverschil aan de top is er nu uit. En het deksel respecteert niet eens de kleur van het gebouw.

En die vermeende nieuwe toren... Zou dat niet ook gewoon Belvédère geweest zijn? Of het flatgebouw aan de Rijsenbergstraat - die staat voor een deel in de stellingen omdat het wordt opgeknapt, het ziet er nu weer vrij nieuw uit.
 

·
Moderator
Joined
·
13,403 Posts
Dit is overigens in aanbouw langs de Martelaarslaan / Bijlokehof:

En het lijkt daar al een hele tijd stil te liggen. Is het de zoveelste werf in Gent die wordt stilgelegd? Dat gebouw lijkt bijna af te zijn (er moeten nog ramen in, en de binnenkant is nog ruw) maar ik zie er al weken geen beweging meer.

Dat is behoorlijk stom, want het ligt wel op een strategische plek: net naast een park, een tramhalte, op een hoek, en je kijkt er recht op uit als je van de Groot-Brittaniëlaan de R40 oprijdt, of op de Godshuizenlaan aan de lichten staat te wachten richting Brugse Poort (maw. heel veel mensen moeten hier alle dagen op kijken).
 

·
Moderator
Joined
·
13,403 Posts
Dit is in handen gekomen van Optima.

Schot in Alsberghe-Van Oost
Woonproject aan Drongensesteenweg overgenomen

GENT - De groep Optima Financial Planners neemt het project Alsberge-Van Oost over van Pierre Perelmutter. Langs de Drongensesteenweg moeten 380 appartementen en 56 stadswoningen, kantoren en winkels verrijzen.


In 1879 begonnen Jozef Alsberghe en August Van Oost een blekerij aan de Drongense Assels. Honderd jaar later ging het bedrijf dicht. Sindsdien stond het te verkrotten. In 1990 kocht Pierre Perelmutter, een Brusselse zakenman met Braziliaanse roots, het bedrijf. Voor die plek werden veel plannen gemaakt. Ooit was er sprake van een zone voor groothandel. Meubelgigant Ikea werd genoemd, maar uiteindelijk werd het een woongebied.

Een plan werd gemaakt voor 320 wooneenheden, 3.000 m2 kleinschalige kantoren, 2.500 m2 winkelruimte, een crèche, een ondergrondse parking en veel groen. De ligging nabij de kleine en de grote ring alsook bij de autosnelweg is een extra troef. Die plannen dateren al van 2003.

Maar de begindatum werd almaar uitgesteld. Toen in augustus 2006 de slopingswerken begonnen, dacht iedereen dat de bouwwerken daarna vlug zouden beginnen. Maar na zeven maanden slopen bleven alleen grote bergen sloopafval liggen. Er gebeurde niets.

'Ik ben vier jaar met dat dossier bezig geweest. Het heeft me heel wat diplomatie gekost, want Pierre Perelmutter mag dan een charmante man zijn, hij was een taaie onderhandelaar', zegt Jeroen Piqueur, gedelegeerd bestuurder van Optima Financial Planners. 'Dit gaat toch om een investering van 100 miljoen euro. Maar ik ben echt blij dat we dit kunnen aanpakken. Wij doen ook liever grote dan kleine projecten. Met onze ervaring kunnen we dat ook aan. Het bouwen en beheren van een kleiner project vraagt dikwijls evenveel werk als een groter project. Ook is onze organisatie in staat de woningen vlug te verkopen. Een deel van ons cliënteel is sterk geïnteresseerd in dat soort beleggingen. In enkele maanden tijd moet dat rond zijn.'

Optima Financial Planners kocht ook een stuk belendende grond van twee hectare aan, wat meer bouwruimte, maar ook plaats voor een groene buffer biedt.

'Vlak naast Alsberghe-Van Oost hebben we langs de Drongensesteenweg ook al de residentie Leiland gerealiseerd. Die residentie omvat 50 appartementen en 50 parkings.' Piqueur wil vlug werk maken van de realisatie van het project.

'Het ruimtelijk uitvoeringsplan is goedgekeurd. We dienen nu een bouwaanvraag in conform dat plan. We willen zo vlug mogelijk beginnen. Liefst nog dit jaar', zegt Piqueur.

Alsberghe-Van Oost was in al die jaren uitgegroeid tot een enorm complex. Het machine- en het ketelhuis zijn als monument en als stadsgezicht beschermd. Het ketelhuis ligt al in puin. Volgens Jeroen Piqueur zijn er stabiliteitsproblemen met het machinegebouw. 'Maar we willen dat respecteren. Daarin maken we appartementen en lofts.'
klik
 

·
Moderator
Joined
·
13,403 Posts
Op de plaats van de pralinefabrieken van Daskalides, tussen de Groene Vallei en het AZ Jan Palfijn, komt volgend jaar ook een Bontinckske:Toch ook een project van 101 wooneenheden. Die omgeving wordt hoe langer hoe denser - er staat zelfs een hoogbouwcluster (tot 70m)... maar de OV-ontsluiting suckt balls (1 stadsbus - die niet eens het centrum aandoet - om de 20 minuten en een paar streeklijnen).
Op Bontinck's website staat trouwens tussen zijn projecten een opdracht uit 2007 voor een 'nieuwbouwappartement met handelsfunctie' aan het Sint-Baafsplein, in opdracht van een particulier. Ik hou mijn hart vast.
 
1 - 20 of 457 Posts
Top