SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
20,589 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Een lange tijd geleden had ik beloofd foto's te delen van het schone Gent. Hierbij los ik mijn belofte in. In Gent kom ik zeker nog vaak terug.

Met mijn Sony compact RX100 IV had ik voor het eerst in tijden weer lol in fotograferen. Het zijn wat commerciële foto's, het doel was niet om artistiek bezig te zijn. De foto's komen "direct uit de camera" zonder processing.

1. Het groot vleeshuis2. De Gras- en Korenlei3. Idem4. Idem5. Idem. Jammer van de stellage;).6. Idem7. Idem8. Idem9. Idem10. Grote vleeshal.
11. Gravensteen. Een minuut later werd het licht gedimd.
12. Idem
13. Idem
14. Idem
.. to be continued
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top