SkyscraperCity Forum banner

+/-

Geometria nieeuklidesowa

1309 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  Mmmax
Maly odpoczynek od ciezkich sepiowo-industrialnych klimatow. Wiosna, niebo, beton!!!


See less See more
1 - 5 of 5 Posts
Ciekawa fota. Szkoda tylko, że odbicie nie ukazuje czegoś ciekawszego. Ramka chyba nie potrzebna.

9/10
^^Zdecydowanie ramka nie potrzebna.
a ja sobie nie wyobrażam zdjęcia bez ramki :) pomysł fajny, szkoda, że w odbiciu zwykły blok. 6/10
gdyby to zdjecie bylo jeszcze bardziej nieskazitelne ;) plastikowa (jak sie domyslam) butelka i te zaschniete kropelki na szybie sa w moim odczuciu niepozadane.
pomysle jednak fajny :)
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top