Skyscraper City Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
3,306 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Виждам, че в другата тема има някакъв бъг, новите постове просто не се появяват, затова отварям нова тема.

Имах последните дни доста гости, затова посетих отново някои от най-известните музеи. Радвам се да споделя снимки от тях.

1. Пергамския музей:

Портата на Ищар.

 

·
Registered
Joined
·
3,306 Posts
Discussion Starter · #5 ·
4. Замъка Шарлотенбург - старо крило. Замъкът е бил основна резиденция на пруските крале, построен от Фридрих Първи и кралица Шарлоте.Много тежко разрушен през ВСВ, прекрасно възстановен в днешно време, за жалост не изцяло автентичен, но все пак отлично възстановен.

Хубавото на замъка, както на СанСуси в Потсдам, че срещу 3 Евро можеш да си купиш разрешение за снимане вътре. 

·
Registered
Joined
·
3,950 Posts
Невероятен е музеят Пергамон. Надявам се някой път да ми се отдаде възможност да го посетя отново. :)
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top