SkyscraperCity Forum banner

[Germany] Cologne - October 2017

1923 Views 14 Replies 3 Participants Last post by  SevenSlavicTribes
 • Like
Reactions: 5
1 - 15 of 15 Posts
 • Like
Reactions: 5
 • Like
Reactions: 5
 • Like
Reactions: 5
 • Like
Reactions: 5
 • Like
Reactions: 5
 • Like
Reactions: 5
 • Like
Reactions: 5
 • Like
Reactions: 5
 • Like
Reactions: 5
Другата седмица става една година от посещението ми в Кьолн. На всяко площадче из центъра имаше коледен базар. Изключително красива и романтична атмосфера. Иначе самият град, разбира се, изключвайки световноизвестната катедрала, не блести с някаква кой знае каква архитектура. Няма типичния стар град с германските къщички сякаш извадени от приказка на Андерсен от Средновековието. И понеже бях наясно с всичко това преди да посетя града и респ. нямах никакви очаквания, то на място ми беше много приятно и даже ми хареса. :)
See less See more
 • Like
Reactions: 1
Няма и как да е друго, понеже Кьолн също пострадва от войната изключително тежко. Славик, отскочи ли до съседен Дюселдорф?
 • Like
Reactions: 1
Няма и как да е друго, понеже Кьолн също пострадва от войната изключително тежко. Славик, отскочи ли до съседен Дюселдорф?
Дюселдорф - малкото Токио :)

See less See more
5
 • Like
Reactions: 3
Няма и как да е друго, понеже Кьолн също пострадва от войната изключително тежко. Славик, отскочи ли до съседен Дюселдорф?
Така е. Но пък и знаем за прекрасния пример Дрезден и възстановяването на целия исторически център.
See less See more
Така е. Но пък и знаем за прекрасния пример Дрезден и възстановяването на целия исторически център.
Манталитетът е много различен. Дрезден е бивша столица на кралство Саксония. В Германия Кьолн и жителите му имат славата на гуляйджии, карнавалисти и хора които са го ударили само на живот, докато саксонците имат славата на бачкатори, техници и изобретатели.
See less See more
 • Like
Reactions: 1
1 - 15 of 15 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top