SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 68 Posts

·
Registered
Joined
·
17,069 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Eindhovens Dagblad said:
‘Tram dé oplossing voor overvolle bus’
door Rob Burg

EINDHOVEN - Hij is snel, veilig en betrouwbaar, kan veel reizigers tegelijk vervoeren en is oneindig véél sexyer dan een bus. Ook als die Phileas heet. Eindhovenaar drs. A. de Haan is ervan overtuigd dat een tramlijn vanaf de Sterrenlaan via Churchill- en Montgomerylaan en het station naar het zuiden van Eindhoven dé oplossing is voor het openbaar-vervoersprobleem.

Vooral in Woensel manifesteert zich dat probleem volgens De Haan met overvolle bussen. Als reactie op de in februari gepresenteerde openbaarvervoersplannen Eindhoven één OV-agenda en HOV Strategie, heeft hij bij de gemeente een uitvoerig pleidooi ingediend voor de terugkeer van de tram in de stad. „Mijn vriendin maakt dagelijks gebruik van buslijn 4. Die bus is telkens helemaal afgeladen, het is altijd hangen. Tegelijkertijd worden de scholen in het oosten van de stad slecht bediend, simpelweg omdat de lijnen 4 en 11 het aantal leerlingen niet aankunnen”, zegt De Haan.

In de visie van de Eindhovenaar, die tot vorig jaar lid was van de stadsdeelcommissie Woensel-Zuid, zou er een tramlijn moeten komen met de Sterrenlaan als begin- en eindpunt. Via Winkelcentrum Woensel en het Catharina-ziekenhuis zou deze verder moeten gaan over de Montgomerylaan, naar het station. Vandaaruit zou de tram zijn weg vervolgen in zuidelijke richting, onder meer via de Aalsterweg en de Antoon Coolenlaan naar de High Tech Campus.

De Haan laat zich niet afschrikken door een passage in de gemeentelijke strategie waarin de vloer wordt aangeveegd met de tram, vanwege de veronderstelde economische onhaalbaarheid. De Eindhovenaar wijst op vergelijkbare steden in Engeland, Frankrijk en België, waar de tram aan een regelrechte comeback bezig is. „Maar ook in Groningen gaan ze rijden.”

Hij is ervan overtuigd dat er ook in Eindhoven voldoende reizigerspotentieel is, onder meer door het grote aantal scholen langs de Sterrenlaan en de Montgomerylaan. Ook zouden veel meer automobilisten zich aangetrokken voelen tot de tram dan tot de bus. „Engels onderzoek heeft dat uitgewezen. Een tram is gewoon veel sexyer.” Volgens een ‘ruwe schatting’ van De Haan zouden dagelijks 21.000 reizigers van de Eindhovense tram gebruikmaken. Hij baseert dat cijfer onder meer op leerlingenaantallen, bezoekers van het winkelcentrum, het ziekenhuis en zorginstellingen. In de gemeentelijke toekomstvisie voor het openbaar vervoer willen ze van een tram niet weten. Ingezet wordt op een uitbreiding van het hoogwaardig openbaar vervoer – zoals de Phileas – aangevuld met stadsdeelbussen die tussen de verschillende hov-knooppunten heen en weer moeten gaan rijden. De Haan: „Ik heb mijn voorstel met een ambtenaar besproken. Die heeft níet gezegd dat het niet kan.”

Bordeaux is een van de steden waar moderne trams rijden.
Het vetgedrukte non-argument leidt bij mij altijd een beetje tot allergische reacties. OV-systemen moeten niet geïmplementeerd worden omdat ze 'sexy' zijn (een criterium dat vrijwel niet gemeten kan worden), maar omdat ze werken op die locatie waar ze worden ingezet.
Mocht uit uitvoerig onderzoek blijken dat er op genoemde corridor voldoende vraag bestaat om een OV-vorm met een hogere capaciteit dan een gewone bus aan te leggen, dan is 'drs' De Haan mijn man. Eerlijk gezegd geloof ik er echter niet in: op genoemde route heeft jarenlang lijn 5 gereden, die nog met geen honderd paarden vol te krijgen was (zie onderstreepte passage). En een tramlijn zou dat plots wèl lukken? Bovendien rijden de bussen 4 en 11 (die trouwens alleen in de spits rijdt en vrijwel nooit vol zit) nu al via een heel andere route...
Nee; ik zie dan veel meer in het aanleggen van een busbaan in de nu nog groene middenberm van de Montgomerylaan. Je kunt daar de lijnen 4 en 11 via laten rijden (het stukje langs het Catharinazkh. en de Fontyshogescholen kun je bedienen met lijn 3), alsmede de lijnen 1 en 9. Als er echt een vervoersprobleem bestaat, kun je nog altijd kijken naar (dubbel)gelede bussen voor extra capaciteit of frequentere rijtijden. Maar een tram zie ik daar voorlopig niet zitten.
 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Ook zouden veel meer automobilisten zich aangetrokken voelen tot de tram dan tot de bus.
Ik zou ook sneller in een tram stappen dan in een bus. Waarom? Dat weet ik niet. Ik ervaar het gewoon als een toegankelijker vervoersmiddel, verder is het niet echt uit te leggen. Met mij zijn blijkbaar veel anderen het eens, gezien de uitkomsten van telkens opnieuw uitgevoerde onderzoeken.

Dat Eindhoven er nu mee komt vind ik niet zo vreemd. Eindhoven is een grote uitgestrekte stad die wel een tram kan gebruiken, net zoals Groningen. Tramlijnen in het straatbeeld ziet er ook gewoon lekker stedelijk uit. :cheers:
 

·
Crooswijkert
Joined
·
5,936 Posts
Eindhoven leent zich idd uitstekend voor een tramlijn. Volgens mij zelfs voor meerdere tramlijnen! Die Phileas is gewoon een aanfluiting, ik heb er echt nooit iets in gezien. Het is gewoon een apart gevormde bus, that's all.
 

·
Enjoy your freedom!
Joined
·
7,683 Posts
^^ Ik vind het een beregoed idee! De ruimte is er. Morgen misschien laten inenten tegen dit virus, maar ik vrees dat het te laat is. :lol:
 

·
Moderator
Joined
·
55,907 Posts
Een tram is veel duurder dan een (gelede) bus. Denk aan de extra infrastructuur, en de hogere onderhoudskosten. Ook zijn de trams zelf stukken duurder dan bussen, dus ik zou een goede afweging maken voordat ik zo'n tramsysteem zou bestellen. En niet te vergeten de verkeerschaos die zo'n trambaan met zich mee kan brengen.
 

·
Crooswijkert
Joined
·
5,936 Posts
@Chris1491

De Phileas bus heeft al onnodig veel geld gekost. Er is constant iets mis met dat ding. Daarom pleit ik toch echt voor een tram. Waarom zou de tram trouwens voor meer verkeerschaos zorgen dan een bus?
 

·
Registered
Joined
·
17,069 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Ik pleit voor een gewone bus. Dan had je kunnen volstaan met een busbaan en had het project zonder problemen voor een fractie van de prijs geïmplementeerd kunnen worden.
Maar goed, in Eindhoven hebben ze er een handje van het wiel opnieuw uit te vinden.
 

·
Registered
Joined
·
217 Posts
Een leuk onderzoek, zo te lezen lijkt het mij geen slecht idee om eens een goed en gedegen onderzoek te laten doen naar de exacte reizigersaantallen, kosten van aanleg etc. etc. om te kijken of zo'n tram niet een goede mogelijkheid is om het openbaar vervoer in Eindhoven te verbeteren.

Overigens erg jammer dat het weer nodig was om zo'n lompe topic titel te gebruiken. Iedereen heeft recht op z'n eigen mening, maar het zou toch prettig zijn als mensen die op een wat normalere manier zouden uiten. :eek:hno: Om het maar helemaal niet te hebben over het zeuren over het gebruiken van een titel waartoe iemand nou eenmaal gerechtigd is dankzij het succesvol voltooien van een universitaire studie. Dat heeft niets met de tram te maken en doet dus volstrekt niet ter zake. :bash:
 

·
Registered
Joined
·
17,069 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Inderdaad. Iemand die erop staat zich doctorandus te laten noemen in een krantenartikel waarin hij/zij zijn/haar voorstel uit de doeken doet, doet dat niet voor niets. Ik denk dat het in dit geval is gedaan om het voorstel wat meer gewicht en geloofwaardigheid mee te geven.
Verder heb je helemaal gelijk, Garfield: iedereen heeft recht op zijn mening. Dat houdt ook in dat iedereen gerechtigd is op andermans meningen te reageren. Van die vrijheid heb ik gebruikgemaakt - als je het er niet mee eens bent dan mag je daar ook uiting aan geven. Geef dan echter wèl commentaar op de inhoud...
 
1 - 20 of 68 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top