SkyscraperCity Forum banner

Oceniajcie :)

1 - 5 of 5 Posts

·
wartości
Joined
·
17,870 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
Fajne tony, ale postprodukcja mi coś nie leży. Przydałoby się trochę powietrza pod mostem nad wieżowcem i tymi nadajnikami na statku.
Jasne! Zgadzam się nawet, ale gdy zobaczyłem statek, to biegłem w to miejsce, by w ogóle go jakoś z mostem uchwycić i zdążyłem zrobić kilka ujęć, z których wybrałem to, wg mnie - najczystsze. Ale wiem o co Ci chodzi. :D
 

·
Owce
Joined
·
4,722 Posts
a dzie statuła :D? Widok pewnie byl mocny, ale jak to czesto w takich sytuacjach, imo fota do konca nie oddala tego.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top