SkyscraperCity Forum banner

Ocene

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 8

  Votes: 0 0.0%
 • 7.5

  Votes: 0 0.0%
 • 6.5

  Votes: 0 0.0%
 • 6

  Votes: 0 0.0%
 • 5.5

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 0 0.0%
 • 4.5

  Votes: 0 0.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3.5

  Votes: 0 0.0%
 • 3 i manje

  Votes: 0 0.0%
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
132,560 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Gimnazija "Sveti Kliment Ohridski"
OHRID

NAMENA: srednja škola
ARHITEKTA:
ZAVRŠETAK IZGRADNJE: 1908.
VISINA:
SPRATOVI: 1

Средња школа "Свети Климент Охридски" је највећа и најпознатија школа у западној Македонији, која се налази у Охриду.
Школа са скоро 100 година традиције која је прошла многе еминентне личности: Академици, научници, многе љекаре и магистара наука, доктори, професори, уметници, писци, економисти, правници ...

Развој Охридске школе средњошколског центра у много чему разликује од развоја других школа у земљи. Посебно место у развоју и општи развој града заслужује изградњу овог објекта као основ за средното образование во Македонија.

Изградња је почела 1908, након фотографију француске грађевинске неокласицистицхки стилу, и уложила Еиуп Сабри из Охрида. До 1944 ова зграда је имала другачију сврху: турска влада војничка касарна, општина, школе са интернатима и слично.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top