SkyscraperCity Forum banner

GJIROKASTRA

171033 Views 851 Replies 106 Participants Last post by  Edi_H
821 - 840 of 852 Posts
Shkolla Liria (shkolla e parë shqipe në Gjirokastër), Shtator 2021

Obelisku
See less See more
6
  • Like
Reactions: 1
Qafa e Pazarit plot me turistë, 19 Shtator 2021
See less See more
15
  • Like
Reactions: 1
Shtëpia e Zekatëve

Shtëpia Skënduli

Shtëpia e Familjes Fico

The Home of Diplomacy

Shtëpia e Angonatëve

Kotoni B+B

Hotel Old Bazaar 1790

Hotel Kalemi 2
See less See more
11


Katedralja Ortodokse

Konsullata Greke

Xhamia e Pazarit
See less See more
14
821 - 840 of 852 Posts
Top