SkyscraperCity Forum banner

[Gliwice] od starego do nowego.

156917 Views 906 Replies 48 Participants Last post by  Pawelski

MUZEUM GLIWICE

UWAGA​

Poruszamy się wciskając nr strony przy odpowiednim temacie w poniższym MENU. Linki odwołują do pojedynczych postów, które po obejrzeniu zamykamy.

Zwykle ostatnia strona będzie przeznaczona dla zdjęć bieżących oraz komentarzy. Następnie zdjęcia te zostaną wrzucone do "archiwum" i dodane do MENU.

ZDJĘCIA MOJE, O ILE NIE PODPISANO INACZEJ POD ZDJĘCIEM. MIŁEGO OGLĄDANIA.

Kolorem czerwonym oznaczyłem najnowsze posty.
Kolorem czarnym posty zawierające tekst, informacje, ciekawostki itp.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 907 Posts
Menu
aktualizowane 16.01.2014​

STARE MIASTO

RYNEK
1 2 3 4 5 6 7 8


ULICZKI STAREGO MIASTA (w obrębie dawnych wałów):

Kościelna, pl. Inwalidów Wojennych 1 2 3 4


vvv PONIŻEJ[XIII - XVIIIw.] [XIX - XXw.] [XXIw.] [POWIAT GLIWICKI] [DODATKI]
See less See more
XIII - XVIII w.

Miasto

ZAMEK PIASTOWSKI 1
STARE GLIWICE, SPICHLERZ 1 2
KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA 1
MURY MIEJSKIE 1
KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1
SIERPIEŃ 1626 1
KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP 1

Dawne wsie (obecnie dzielnice)

OSTROPA, KOŚCIÓŁ ŚW.JERZEGO 1

SZOBISZOWICE, KOŚCIÓŁ ŚW.BARTŁOMIEJA 1
SZOBISZOWICE, DWOREK 1

ŻERNICA, KOŚCIÓŁ ŚW.MICHAŁA ARCHANIOŁA 1
See less See more
XIX - XX w.

Ulice
Dworcowa 1
Zwycięstwa 1 2 3 4 5
Styczyńskiego/ Kozielska/ Góry Chełmskiej 1
Nowy Świat 1 2
Królowej Bony 1
Zygmunta Starego 1
Kościuszki 1
Łużycka 1
Al.Korfantego 1
Rybnicka 1

Boczne uliczki Zwycięstwa:
Dolnych Wałów 1 2 3
Barlickiego, Chudoby 1 2 3 4 5 6
Wyszyńskiego 1


Dzielnice
Wilcze Gardło 1 2
Łabędy 1 2 3


Osiedla
Zubrzyckiego 1


Obiekty
Budynki dawnych koszar pruskich 1 2 3 4 5
Radiostacja 1

Kościół św. Piotra i Pawła (katedra) 1 2
Kościół św. Bartłomieja (nowy) 1
Kościół św. Antoniego 1 2Place, parki, skwery
pl.Grunwaldzki i okolice 1 2 3
Park Szwajcaria 1
Plac Rzeźniczy 1 2


Zdjęcia historyczne Gliwic na Chomiku (z podziałem na ulice)
See less See more
Rozdzieliłeś wątki - cóż... - więcej klikania (przeskakiwanie pomiędzy wątkami), tyle samo oglądania ;). No, ale tu widzę podchodzisz kompleksowo :eek:kay:.
Jeden większy fragment kurtyny z basztą, który został wykorzystany przy wznoszeniu Zamku. Zamek ten był kilkakrotnie przebudowywany. Krążą też opinie, jakoby nie był to "właściwy" zamek. Ten bowiem miał stać w innym miejscu i zostać doszczętnie zniszczonym.
Nie są to opinie, ale potwierdzone fakty. Właściwy zamek stał w miejscu obecnej plebanii kościoła Wszystkich Świętych, ale został spalony przez Husytów. To co obecnie nazywamy Zameczkiem Piastowskim pierwotnie mogło być magazynem broni.
Nie są to opinie, ale potwierdzone fakty. Właściwy zamek stał w miejscu obecnej plebanii kościoła Wszystkich Świętych, ale został spalony przez Husytów. To co obecnie nazywamy Zameczkiem Piastowskim pierwotnie mogło być magazynem broni.
Wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć :) Mam jednak pewne zastrzeżenia. Czytałem, że przypuszcza się, jakoby prawdziwy zamek stał na terenie plebani (z racji zachowanych stropów w jej piwnicach, oraz wielkości tych piwnic), lecz żeby to były potwierdzone fakty? :) Druga sprawa, że to husytom spalono zamek :) A może były dwa zamki. Ten obecny przebudowany (z więzienia/ arsenału) po zniszczeniu tego pierwotnego? :)
Wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć :) Mam jednak pewne zastrzeżenia. Czytałem, że przypuszcza się, jakoby prawdziwy zamek stał na terenie plebani (z racji zachowanych stropów w jej piwnicach, oraz wielkości tych piwnic), lecz żeby to były potwierdzone fakty? :) Druga sprawa, że to husytom spalono zamek :) A może były dwa zamki. Ten obecny przebudowany (z więzienia/ arsenału) po zniszczeniu tego pierwotnego? :)
Przyjmuje się, że to plebania stanęła na fundamentach starego zamku. Husyci mieli go spalić po zdobyciu miasta.
^^ Chyba bylo jednak odwrotnie - zamek byl siedziba Zygmunta Korybutowicza, a zostal zburzony przez wojska katolickie po wygnaniu husytow z Gliwic .
1 - 20 of 907 Posts
Top