SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Registered
Joined
·
5,207 Posts
List of cities in East

Municipalities:
1:
Shanghai

Provinces:
2:
Jiangsu, Zhejiang

Subprovincial cities:
3:
1 in Jiangsu:
Nanjing
2 in Zhejiang:
Hangzhou, Ningbo

Subprovincial new areas:
1, in Shanghai:
Pudong

Prefecture level cities:
21:
12 in Jiangsu:
Suzhou, Wuxi, Changzhou, Zhenjiang, Nantong, Taizhou, Yangzhou, Yancheng, Huaian, Lianyungang, Suqiang, Xuzhou
9 in Zhejiang:
Jiaxing, Huzhou, Shaoxing, Zhoushan, another Taizhou, Wenzhou, Jinhua, Lishui, Quzhou

Not listing the county level cities yet.
 

·
Registered
Joined
·
5,207 Posts
Not listing the county level cities yet.
48:
In Jiangsu:
26:
in Xuzhou:
2:
Pizhou, Xinyi
in Yancheng:
2:
Dongtai, Dafeng
in Yangzhou:
2:
Yizheng, Gaoyou
in Taizhou:
4:
Jingjiang, Taixing, Jiangyan, Xinghua
in Nantong:
3:
Haimen, Qidong, Rugao
in Zhenjiang:
3:
Yanzhong, Danyang, Jurong
in Changzhou:
2:
Jintan, Liyang
in Wuxi:
2:
Jiangyin, Yixing
in Suzhou:
5:
Wujiang, Kunshan, Taicang, Changshu, Zhangjiagang
in Zhejiang:
22:
in Hangzhou:
3:
Linan, Fuyang, Jiande
in Jiaxing:
3:
Pinghu, Haining, Tongxiang
in Ningbo:
3:
Cixi, Yuyao, Fenghua
in Shaoxing:
3:
Zhuji, Shangyu, Shengzhou
in Quzhou:
1:
Jiangshan
in Jinhua:
4:
Lanxi, Yongkang, Yiwu, Dongyang
in another Taizhou:
2:
Linhai, Wenling
in Wenzhou:
2:
Ruian, Yueqing
in Lishui:
1:
Longquan
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top