SkyscraperCity Forum banner

???

Golden Eye

1761 Views 14 Replies 7 Participants Last post by  Awik


Co taka posucha w konkursie. Tylko 6 zdjęc...
See less See more
1 - 15 of 15 Posts
Nie kumam krzewi, co jest nie ładnie? :)

Ps. Jeszcze jeden post i mam tysiaka.
Mogłeś przynajmniej porobić innym nadziei na finałowe szanse ;) Jesteś ostatnio w UPCowej formie.

Powiedz mi. Bond ustawiony czy dorwałes go przypadkiem przy jednej z jego specjalnych misji? ;)
Bond wyczekany, nie ustawiony. Trochę musiałem poczekac na odpowiedniego Bonda, bo ruch nie mały na stacji (wszyscy zwiedzają? :))która tak naprawdę na tą chwilę znajduje się na uboczu komunikacyjnym, ale warto było, bo naprawdę dużo kadrów fajnych wyszło, zresztą kilka zobaczysz w kolejowym :)

No i tysiąc, ciekawe czy ktoś mnie złapie i walnie w "1000".
See less See more
Stadion :)
aaaaaaa ^^ Jak mi zdrowie dopisze ( obecnie wyjechało na urlop chyba ) i pogoda to 1 i 3 Czerwca będę w Wawie. Nie omieszkam tam zawitać :)
walac w leb ,rzuca na kolana (nawet jesli przypozowana ;)). Zazdroszcze Ci tej foty :)
Fajny pomysl. Mam ale do mometu w jakim zlapales ludzika oraz co do samego ludzika. Bez plecaka byloby ciekawiej.
Miałem do wyboru jeszcze kobietę z wielką kraciastą torbą, nomen omen symbol poprzedniego stadionu :D. A tak poza tym to same dwójki, trójki, rowery i ludzie, tłum z pociągu etc. Chciałem jednego ludka, a o to ciężko było w czasie, który miałem. A coś nie coś bardziej o Twoim pomyśle?
See less See more
Nie przesadzaj. Finały rządzą się swoimi prawami ;)
1 - 15 of 15 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top