SkyscraperCity Forum banner

Google sketchup - šprtni objekti

1916 3
Ali kdo riše na google sketchup-u?
Jaz rišem predvsem dvorane ter nogometne stadione. Rad bi pohvale ter graje od vas ki ste morda bolj izkušeni.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kakšno je vaše mnenje o tem stadionu? :)
1 - 1 of 1 Posts
Točno na to temo je en thread že odprt tako da se naj tega izbriše.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top