SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
680 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Nawet 30 mln zł może kosztować lotnisko dla awionetek na terenie byłej koksowni Walenty w Rudzie Śląskiej. - To pomysł komercyjny, na lotnisku chcemy zarabiać - deklarują władze miasta.

Wygląda na to, że Ruda Śląska chce wykorzystać konflikt wokół lotniska na katowickim Muchowcu, gdzie dwa aerokluby kłócą się o prawo własności. Wybrano już nawet teren: 22 ha po byłej koksowni Walenty. Betonowy pas startowy dla lekkich samolotów, trzy hangary i niewielka wieża kontroli lotów mają kosztować blisko 30 mln zł. Pieniądze mają pochodzić z funduszy unijnych.

Miasto zleciło właśnie opracowanie ekspertyzy, która ma rozstrzygnąć, czy przedsięwzięcie będzie opłacalne. - Lotnisko powstanie, jeżeli będziemy mieli gwarancję, że na nim zarobimy. Dla nas to przedsięwzięcie komercyjne, do którego nie zamierzamy dopłacać - mówi Bartosz Satała, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Jednocześnie broni pomysłu, bo już pojawiły się głosy, że miasto potrzebuje wszystkiego, tylko nie lądowiska dla samolotów.

- Oczywiście nie mówimy o czymś takim jak Pyrzowice, ale o niewielkim lotnisku dla prywatnych i sportowych samolotów. Za kilka lat każda większa firma będzie miała powietrzną taksówkę. My już teraz chcemy stworzyć odpowiednią infrastrukturę - dodaje Satała.

Prezydent podkreśla atuty takiej lokalizacji: dobre połączenie z Drogową Trasą Średnicową i nowo wybudowaną autostradą A4.

Źródło: Gazeta Wyborcza - Katowice
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top