SkyscraperCity Forum banner

[GOP] Wyburzenia pod DTŚ

2467 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  Martin13
Witam, czy ktoś z was dysponuje informacjami (lokalizacja, rodzaj - familok/kamienica itp., ilość wyburzeń) n/t wyburzanych budynków pod DTŚ? Dźwięczny byłbym też za zdjęcia.

Pzdr
1 - 3 of 3 Posts
Wątek o DTŚ jest w dziale o infrastrukturze drogowej i tam proponuję zapytać.
Troszkę pózno otwierasz taki wątek, jak juz praktycznie prócz Gliwic wszystko zostało poburzone. Chyba że ci też chodzi o budynki już wyburzone, ale tez nie będzie łatwo o fotki. No i stary wątek DTŚ przeszukaj.
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top