SkyscraperCity banner

61 - 76 of 76 Posts

·
Registered
Joined
·
1,697 Posts
Интересно. Да се надяваме че някой ще направи един фоторепортаж.
Ако няма кой ще трябва да командироваме racata:)
 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #62
Горна Оряховица се съедини с Лясковец и Арбанаси

Кметът инж. Д. Добрев: „Има много желаещи да застрояват, съединени сме, бъдещето е на агломерациите”

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ПРАКТИЧЕСКИ СЕ СЪЕДИНИ С ЛЯСКОВЕЦ И АРБАНАСИ, ПРИЗНА КМЕТЪТ НА ГРАДА ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ. По думите му има много желаещи да правят къщи и сгради с друго предназначение в перифериите на населените места, като по този начин ги съединяват. „Европроектите свършват скоро и за в бъдеще ще се финансират такива, свързани с големи агломерации, това е добре за нас. Виждате и големите европейски градове, които се развиват с изнесени квартали и доста от тях са съединени със съседни населени места по същия начин“, коментира инж. Добрев.

В момента са застроени и последните останали терени между Горна Оряховица и Арбанаси. Земите са по т.нар. „Параграф 4“ и за тях се иска смяна на предназначението. „Има десетки желаещи да строят и вече го правят, но проектите им се бавят от ВиК и „Енерго-Про“, чиято намеса се изисква при прекарването на еленергия и вода. Това обаче не спира инвеститорите. В общината има много искания за вили и къщи за т.нар. Арбанашко бърдо, а интересът е голям и заради новоизградения път към Арбанаси“, коментира още кметът. По данни на местната администрация от регулационните черти на Горна Оряховица до тези на Арбанаси в момента има над 50 къщи и стопански постройки почти по цялото протежение от двете страни на пътя и двете населени места са съединени.

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КОЙТО ЩЕ ПОЗВОЛИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПОСЛЕДНАТА НЕЗАСТРОЕНА ЗЕМЕДЕЛЕСКА ЗЕМЯ с площ от 70 дка между Лясковец и Горна Оряховица, също вече е задвижен. Двата града са единствените у нас, които са свързани с тротоар, но практически тези 70 дка терени заставаха между тях. „Да, има такъв проект, който ще бъде внесен за съгласувания и даден за обществено обсъждане. Има множество запитвания за строителство в тази част, защото локацията е отлична. Наистина се получава своеобразно сливане между двата града“, коментират от кметството.

Предвидено е там да има и голям пътен възел, по който ще минават автомобили и пешеходци. „От двете страни има около 70 дка, които са общински и частни.

Сливането на Лясковец и Горна Оряховица възкресява и един проект от соца.

„Търголяс“ е било хипотетичното название на градската агломерация, включваща Велико Търново – Горна Оряховица – Лясковец, замислена в годините на социализма в България. Съвкупното население на трите града заедно със село Арбанаси – на хълма в центъра на агломерацията, е около 130 000 жители. Замислянето й е било част от процеса на засилена урбанизация в България, когато масово се обединяват села в нови градове или присъединяват към градовете околните села.
https://www.borbabg.com/2018/08/24/gorna-oryahovica-lqskovec-arbanasi/
 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #63
През септември започва ремонтът на летището в Горна ОряховицаПрез септември се очаква да започне ремонтът на летището в Горна Оряховица. Обновяването на най-малкото международно летище у нас трябваше да започне още през лятото, но заради изработването на специализиран ПУП (б. ред. Подробен устройствен план), многото съсобственици на парцелите в района и отчуждителните процедури, ремонтът се забави, обясниха от администрацията.

“Вече има готови ПУП-ве, очакваме следващия месец концесионерът да входира инвестиционния си проект в Общината, за да бъдат издадени строителните разрешителни”, уточни кметът на Горна Оряховица инж. Добромир Добрев. И посочи, че това ще е най-големият инвеститор в Общината за последните години. Според концесионния договор, който бе подписан през 2016 г., заложените инвестиции са в размер на 32 млн. лв., от които над 20 млн. лв. трябва да бъдат вложени през първите 4 г.

Контрактът за аеропорта стана факт, след като преди две години Министерски съвет отдаде на концесия летището на консорциума “Гражданско летище Г. Оряховица”. В него участват фирмата “Кристална вода” АД, която държи 95 % от капитала на компанията, и държавната “Летище Г. Оряховица” ЕАД, чийто едноличен собственик е транспортното министерство с капитал от 5 %.
Концесията е за срок е за 35 г.

Една от първите задачи за инвеститорите е разширяване и удължаване на пистата, която в момента е с дължина 2450 м, за да може да посреща и по-големи самолети. Според концесионния договор инвеститорът се задължава да развие, разшири и модернизира летището, като ремонтните дейности ще бъдат разделени на три етапа. Те предвиждат изграждане на допълнителна пътека за рулиране, изграждане на карго терминал и разпределителен център, както и на ремонтна база за самолети, на логистичен център и на център за подготовка на пилоти. Предвидено е и обновяване на сградата на терминала.
https://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/prez-septemvri-zapotchva-remontat-na-letishteto-v-gorna-oryahovitsa.html
 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #64
С 4 млн. лева вдигат модерен комплекс за месопреработване

С инвестиция от над 4 млн. лв. ще бъдат изградени модерна кланица и месопреработвателно предприятие в Горна Оряховица. Както “Янтра ДНЕС” единствен писа, компанията “СММ Комерс” ООД от Нови Искър предвижда да направи кланицата за свине, едри и дребни преживни животни” в кв. 5 в района на гарата. Фирмата има издадено разрешителното за строеж от Общината, а строителството се очаква да стартира след няколко месеца. С изграждането на комплекса дружеството ще разшири дейността си и ще увеличи производствения си капацитет.

Според инвестиционното намерение кланицата ще бъде изградена върху 2800 кв.м застроена площ. Самата сграда ще е на два етажа с обща площ от 5000 кв.м. Най-близката жилищна зона е на повече от 500 м от урегулирания поземлен имот, а най-близката детска градина се намира на повече от 700 м.

Предвиденият капацитет е обработка на около 320 броя свине и 40 броя едър преживен добитък на ден. Предвижда се в новото предприятие да бъдат разкрити 50 работни места, а наша проверка показа, че възнагражденията в други обекти на компанията започват от 1000 лв. и достигат до над 2000 лв.

Компанията има предварително споразумение с водопреносната мрежа на града, а впоследствие планира да изгради сондаж за подземни води за почистване на дворните алеи, оборите на животните и превозните средства.

Фирмата има действащо предприятие в Нови Искър, което е едно от най-модерните в страната. Плановете са обработеното и разфасовано месо в Горна Оряховица да бъде транспортирано до месопреработващо предприятие в Нови Искър.

Фирмата кандидатства с проект по мярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г., съобщи за “Янтра ДНЕС” Марио Горанов, търговски директор на компанията. Все още се чака решението на ДФЗ дали проектът е одобрен, но дори и да не бъде, кланицата в Горна Оряховица ще бъде направена, сподели той.
https://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/za-4-mln-leva-vdigat-moderen-kompleks-za-mesoprerabotvane.html
 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #65
Община Горна Оряховица реконструира улиците си с 4.950 млн. лв. бюджетни средства

Реконструкция на улици в гр. Горна Оряховица е наименованието на обществената поръчка за 4 950 000 лв. бюджетни средства, обявена от общината.
В критериите за избор 30% се дават на срока за проектиране, 25% - на срока за строителство и 45% - на цената, т.е. възложителят иска бързо проектиране, бързо строителство и по възможност – евтино.
Индикативната стойност на проекта от 4 950 000 лв. е разпределена така: изготвяне на работен проект по всички части - 63 000 лв. без ДДС; осъществяване на авторски надзор по време на строителството - 12 000 лв. без ДДС; изпълнение на строително-монтажните работи – 4 875 000 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение е 420 дни.
Оферти се подават до 17:00 часа на 19 ноември 2018 г. Ще бъдат отворени в 10:00 часа на 20 ноември 2018 г.
https://infrastructure.bg/news/2018/10/18/3328782_obshtina_gorna_oriahovica_rekonstruira_ulicite_si_s/
 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #66
ДЕЦА ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА ОБНОВЕНИЯ ПЛ. „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Обектът е реализиран по ОПРР.

По проекта са модернизирани централният градски площад и пешеходните подходи към него. В западно направление са изградени каскади и сух фонтан, както и инфраструктурата за свободна WI-FI зона. Засадени са дървесни видове с малка коренова система и широка корона. Около дърветата са разположени места за сядане, а в оформените зелени площи има цъфтящи растения. В зелените площи са изградени поливна система и капково напояване. Доставено и монтирано е градинско и парково обзавеждание - пейки, кошчета за отпадъци и перголи.В североизточната част на площада е предвидено място за временна търговия и други мероприятия, свързани с обществената активност. В южната част на пешеходната зона е изградена детска площадка. В централната част на площада е оформено място за подвижна сцена за провеждане на спортни и културни мероприятия.Монтирани са три фонтанки за питейна вода. Изградени са рампи, които осигуряват достъпна среда на хора с увреждания. Монтирана е система за денонощно видеонаблюдение.Първият етап за реконструкция и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площада изпълни „Политрейд Кънстъркшън" ЕООД, София, а вторият етап /кръгово кръстовище по път Поликрайще - Горна Оряховица - Лясковец - Елена -Сливен - Ямбол - Средец и път Камен - Горна Оряховица - Велико Търново - „Еко Традекс Груп" АД, Хасково.По-рано тази година капсула на времето бе вградена в центъра на площада. Тя съдържа послание от кмета инж. Добромир Добрев и екипа му към бъдещите поколения и бе поставена под плоча с герба на Горна Оряховица и компас, указващ посоките на света.Общата стойност на проекта „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица" е 5 988 104 лева. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по ОПРР, възлиза на 5 634 302 лева, от които: 85% е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а останалите 15% представляват национално съфинансиране от държавния бюджет. Освен средствата по ОПРР за реализация на проекта бяха предвидени допълнително 353 801,95 лева - съфинансиране от Община Горна Оряховица.
http://citybuild.bg/news/detza-preriazaha-lentata-obnoveniia/38143?fbclid=IwAR29KBghMUBpnxMFplDpvTqHRxGMmsxpJaVgxk7a9cWLF7PfMXMg5XlY1xg
 

·
FEL TEMP REPARATIO
Joined
·
1,833 Posts
Слагат нов радар и правят по-големи писти на летището в Горна Оряховица

Публикувана на: 15.11.2018г.Нискотарифни авиокомпании ще имат полети от региона ни ВЕЧЕ СА ПОДПИСАНИ СТРОИТЕЛНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВ РАДАР И ПО-ГОЛЕМИ ПИСТИ ЗА ЛЕТИЩЕТО В ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ИНФОРМИРАХА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА. Това поставя и началото на пълното обновление на аеропорта, който е най-малкия международен у нас. Инвестициите са първата част от договорените 32 млн.лв., които ще налее концесионерът му „Гражданско летище Горна Оряховица 2016“ за период от 35 г. Местният общински съвет вече одобри частично изменение на подробния устройствен план за пистата, след което главният архитект на града е подписал строителните книжа. Сега съществуващата писта е с дължина 2450 метра и ширина 45 метра, както и странични ивици широки по 7,5 метра. По проекта се предвижда преасфалтиране и удължаване с 600 метра в западна посока, което ще позволи и кацането на по-големи и тежки самолети. Първият етап от плана за развитие предвижда инвестиции в инфраструктура „Въздух”, като акцент тук е именно удължаването на пистата, разширяване на пътеката за рулиране и на перона, изграждане и монтиране на средства и съоръжения за управление на полетите. Вторият етап е изграждане на хангар за техническо обслужване, а третият етап е развитие на зона „Земя”. СЛЕД ДЪЛГИ ГОДИНИ В НЕУСПЕШНО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТИТОР ЛЕТИЩЕТО БЕ КОНЦЕСИОНИРАНО ПРЕЗ АПРИЛ 2016-ТА. След като дълго време концесионирането се проваляше поради липса на интерес, държавата улесни процеса, включвайки се в консорциума, кандидатстващ за концесията, със собственото си дружество „Летище Горна Оряховица” ЕАД, което има 5% от консорциума, сочи хронологията на събитията. Избраният концесионер – „Гражданско летище Горна Оряховица 2016“ АД, получава правото да оперира летището в срок от 35 години. Годишната концесионна такса е в размер на 10% от нетните приходи на летището, като минималната вноска е в размер на 70 000 лв. и дължимия ДДС върху сумата, коригирана на всеки 3 години от срока на концесията с индекса на потребителските цени. ДОБРИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РЕГИОНА С ЛЕТИЩЕТО И ДВЕТЕ МАГИСТРАЛИ КОНЦЕСИОНЕРЪТ ОБЯВИ ПЪРВОНАЧАЛНО, ЧЕ ДВЕ ИЗВЕСТНИ НИСКОТАРИФНИ АВИОКОМПАНИИ И ФИРМИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ КАРГО ПОЛЕТИ, ЩЕ ЛЕТЯТ ОТ ГОРНООРЯХОВСКОТО ЛЕТИЩЕ, РАЗБРА „БОРБА“. Оттук ще може да се пътува с евтини билети до цяла Европа. В близка перспектива аеродрумът в железничарския град ще стане един от най-перспективните, тъй като на по-малко от десет километра от него на пътен възел до Поликраище се събират две магистрали – „Хемус“ и другата – Русе – Велико Търново. Наша проверка показа, че новите собственици на аеропорта в Горна Оряховица са бившият концесионер на чистотата на София Румен Гайтански – Вълка, както и известният кардиохирург и директор на държавната университетска кардиологична болница „Св. Екатерина“ проф. Генчо Начев. 95% от консорциума, определен за концесионер, държи фирмата „Кристална вода“, която пък е притежавана от компанията на бизнесмена „Кей Ар Консулт“, а акции има и кардиохирургът, показа проверка в Търговския регистър. Наличието на държавната фирма като съдружник осигурява и задължителния авиационен опит.

Стилян НАЙДЕНОВ

www.borbabg.com
 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #68
1,5 млн. лв. за текущи ремонти ще получи Община Горна Оряховица

Допълнителни средства отпусна с постановление Министерския съвет.

Финансирането е за обновяване и достъпна среда на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, за реконструкция на пешеходните зони в южната и северната част на площадното пространство, както и за реконструкция на довеждаща инфраструктура, осигуряваща достъп до реконструираните обекти.

Преди Коледа Министерския съвет одобри общо допълнителни трансфери в размер на 145,7 млн. лв. за 2018 г. по бюджетите на редица общини. Средствата ще се използват приоритетно за ремонт на общински пътища и на улична мрежа на територията на редица населени места и за реализиране на инфраструктурни проекти.
http://www.citybuild.bg/news/tekushti-remonti-poluchi-obshtina/38521
 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #69
Възстановяват осветлението в парк „Никола Петров“

ЗАПОЧНА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО В ПАРК „НИКОЛА ПЕТРОВ“ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА. Дейността се извършва от фирма „Хит“ и е възложена от общината. Съобразили сме се с желанието на гражданите, живеещи в района, в парка да бъде възстановено осветлението. Мястото е оживено, преминават много хора и ученици от близката професионална гимназия. Има също и много детски съоръжения, които нерядко стават обект на вандалски прояви. За да избегнем неприятни инциденти, по алеите ще бъде възстановено парковото осветление, коментираха експертите.

Фирма „Хит“ монтира стълбове и осветителни тела. Местата, на които се работи и се извършва окабеляване, са оградени със сигнална лента. След като фирмата приключи работата си, ще заравни и възстанови разкопаните участъци. Очаква се това да стане до края на работната седмица.

https://www.borbabg.com/2019/01/24/vzstanovyavat-osvetlenieto-v-park-nikola-petrov/
 

·
FEL TEMP REPARATIO
Joined
·
1,833 Posts
Три чужди компании с интерес към индустриалната зона в Горна Оряховица

Публикувано на ср, 23 Окт. 2019Три чуждестранни компании проявяват интерес към индустриалната зона в Г. Оряховица. Едната е немска, а другите две – френски, като в следващите няколко дни проектът ще бъде представен и пред италианска компания. Това обяви в Г. Оряховица министърът на икономиката Емил Караниколов. Той уточни, че едната компания се занимава с производството на опаковки и полиграфия, а другата е специализирана в преоборудването на самолети от граждански в такива за карго полети.
“В момента заедно с кабинета на вицепремиера Томислав Дончев подготвяме законодателство за индустриалните зони, независимо дали са частни, държавни, общински, или смесени. Избрахме 4 локации в страната, една от които в Г. Оряховица, където държавата съвместно с Общината ще инвестираме средства, за да изградим заедно индустриалната зона и да я направим привлекателно за инвеститорите място”, каза още министърът. Една от първите стъпки в тази насока е създаването на общинско дружество, в което да бъде апортиран апетитният терен, а след това държавата да влезе с определена сума, която да инвестира в индустриалната зона.
Индустриалната зона е с площ от 255 дка, като вече има готов проект, включващ ВиК, газификация, инфраструктура, както и изграждане на търговски халета, тъй като някои от инвеститорите търсят готови обекти. Вчера проектът беше представен и на премиера Бойко Борисов в столицата.
“Скоростната отсечка, която предстои да бъде изградена от Г. Оряховица към АМ “Хемус”, е изключително важна за привличането на нови инвеститори. В националната стратегия е предвидено в Г. Оряховица да бъде изграден интермодален терминал, включващ трите вида транспорт – сухопътен, железопътен и въздушен. Това е една от стъпките за развитието на Г. Оряховица като индустриален град”, заяви инж. Добромир Добрев, кандидат за кмет на Г. Оряховица от ПП ГЕРБ, който през март м.г. подписа меморандум за сътрудничество между Общината и “Национална компания индустриални зони” ЕАД. Двамата с министър Караниколов направиха оглед на индустриалната зона и набелязаха първите стъпки, които трябва да се направят, преди да започне реалното строителство.

Весела БАЙЧЕВА, сн. Даниел ЙОРДАНОВ

www.dnesbg.com
 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #71
Готви се смяна на концесионера на летище Горна Оряховица

Причината - изтича срокът за инвестиране на 22.4 млн. лв. и гратисният период за концесионни таксиГотви се смяна на концесионера на международното летище в Горна Оряховица. Това научи Economic.bg от свои източници в авиационните среди в България. Официална заявка за смяната все още не е внесена, но усилено текат консултации за това, обясниха те.

Концесионер на аеропорта сега е консорциумът „Гражданско летище Горна Оряховица”, в който 95% държи фирма „Кристална вода”, индиректно свързана с бизнесмена Румен Гайтански. В консорциума за кратко участваше и известният столичен кардиохирург Генчо Начев, който преди доста години беше консултант на Гайтански и автор на проекта му за създаване на здравен фонд и здравноосигурителната компания.

Според влезлия в сила на 8 юли 2016 г. договор концесионерът трябва да инвестира 32.1 млн. лв. за целия 35-годишен срок на концесията, 22.4 млн. лв. от които (70%) – през първите четири години от стопанисване на летището. Поради това през тези 4 години концесионерът е освободен от плащането на концесионни такси, а от 8 юли 2020 г. ще дължи 10% от общия размер на нетните приходи, или 70 хил. лв. без ДДС годишно.

Тъй като гратисният период изтича след 4 месеца, а дейността на международното летище Горна Оряховица е повече от недоходоносна, явно концесионерът търси варианти да излезе от концесията. Според запознати той провежда срещи и преговори с цел продажба на консорциума на друг собственик, който да поеме условията по договора. Представители на различни фирми вече дори са посетили летището, за да извършат огледи.

Според появили се публично информации до края на 2018 г. концесионерът е инвестирал 5.42 млн. лева, а данни за вложенията през 2019 г. все още няма.

Основният проблем на летище Горна Оряховица е късата писта – 2450 м. Да са привлекат по-големи карго самолети, които да обслужват индустрията на региона, а също и чартърни полети с туристи за старата ни столица, пистата трябва да бъде удължена с около 600 м, смятат експерти. За целта отдавна има изготвен и дори одобрен проект, като проблемът за реализацията му си остава единствено и само инвестицията на концесионера.
https://www.economic.bg/bg/news/12/gotvi-se-smyana-na-kontsesionera-na-letishte-gorna-oryahovitsa.html
 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #72
Ще изграждат нов търговски център в Горна Оряховица

Планирано е обектът да е с обща търговска площ около 4 000 кв. м, с паркоместа и подземен паркинг.

Нов търговски център се предвижда да бъде изграден в кв. „Пролет“ в Горна Оряховица. Инвеститор е „Новотехпром“ ООД - Стара Загора. През миналата година фирмата е закупила имот на ул. „Васил Левски“. За да осъществи намеренията си, инвеститорът предлага да купи още един парцел от Общината, който досега е отреден за изграждане на гаражи. Дружеството поема ангажимент да закупи парцела с тежестите и да построи гаражи на собствениците.Инвестиционният проект беше одобрен от Общинския съвет. Той предвижда изграждане на Търговски комплекс, в който да се предлагат повече и различни стоки и услуги за по-голямо удобство на клиентите. В напреднала фаза са преговорите с търговски вериги от различни сектори."Това е една мащабна и амбициозна инвестиция. Тя ще бъде изцяло в полза на гражданите. Желанието на инвеститора е до края на годината търговският център да бъде изграден", коментира кметът на общината инж. Добромир Добрев.
http://www.citybuild.bg/news/izgrazhdat-tyrgovski-tzentyr/41488
 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #73
Правят 31 дка спортен парк между Горна Оряховица и АрбанасиКметът инж. Д. Добрев: Това е един от най-важните ни проекти за мандата ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЛЮБИМИЯ НА ПОКОЛЕНИЯ НАРЕД ПАРК „ГРАДСКА ГРАДИНА“, КОЙТО СЕ НАМИРА В ПОДНОЖИЕТО НА АРБАНАСИ, ИНФОРМИРА КМЕТЪТ ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ.

С 1,5 млн. лв. зелената площ, която оформя най-стария в общината парк, ще бъде изцяло преобразена. Множество спортни съоръжения фонтани, кътове за отдих и игра на най-малките, както и розариум, предвижда инвестицията по един от най-важните за мандата проекти. Част от средствата отиват за тенискортове и площадки за волейбол, баскетбол и футбол. Цялата територия на парка е 31 дка и за нея ще има нова паркова мебел, нови алеи, енергоспестяващо и декоративно осветление, система за видеонаблюдение, както и детски площадки, фитнес на открито и други атракциони.

Парковата среда ще бъде адаптирана за ползване и от хората с увреждания. Ще има също така обособени места за любителите на шахмата и таблата. След фитосанитарна експертиза ще бъде преценено кои растителни видове ще се запазят и какви нови дървета и храсти могат да бъдат засадени в парковото пространство. Средствата за обновяване на парка са по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 и представляват безвъзмездна финансова помощ.

„Вече сме обявила обществената поръчка за изпълнител, като в нея са заложени множество критерии, които ще гарантират качеството“, коментира инж. Добрев.Преди три години за над 1,7 млн. лв. община Горна Оряховица обнови изцяло и най-големия градски парк в региона- простиращият се на 53 дка „Детски кът“ в подножието на „Камъка“.

 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #74
С 1,7 млн. лв. обновиха три жилищни блока в Г. Оряховица
С 1,7 млн. лв. бяха обновени и санирани три жилищни блока в Г. Оряховица. Средствата са по проект на Общината, финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж”. Те са вложени в повишаване на енергийната ефективност на многофамилните сгради на ул. “Росица” 2, 4, 6 и 8, в които има 32 апартамента, на ул. “Камчия” 4, 6, 8 с 24 жилища, и на ул. “Ген. Скобелев” 6 и 8, в която има 6 апартамента. Така на практика е подобрена жизнената среда на 62 домакинства, които реално вече са в по-висок клас на енергопотребление.
Обновените сгради бяха официално открити от кмета на общината инж. Добромир Добрев.

62 домакинства получават един по-добър начин на живот. Нашата идея е да подобрим състоянието освен на жилищните кооперации, така и на всичко, свързано с вертикалната планировка. Миналата седмица беше положена и нова асфалтова настилка на двете съседни улици, с което жителите на квартала получават един достъпен и европейски начин на живот, към който се стремим за всички квартали”, заяви инж. Добрев. Той увери, че ще продължат усилията за облагородяване на квартала.

Договорът между МРРБ като управляващ орган на оперативната програма и Община Г. Оряховица беше подписан на 14 май 2019 г. Общата сума е 1 724 239 лв., като 85 % са осигурени безвъзмездно, а останалите 15 на сто са национално финансиране от републиканския бюджет. Изпълнители на проекта са “Енел Строй” ООД, ЕТ “Идеал – Хасан Юсеинов” и “Емили Строй” ЕООД.

С парите са направени топлоизолация на подова конструкция, външни стени и покрив, подмяна на дограмата и други ограждащи елементи, сменени са осветителните тела в общите части, изградена е мълниезащитна инсталация, подменени са улуците, водосточните тръби и др.

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Г. Оряховица бяха санирани 14 панелни блока.

 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #75
Подписаха договора по проект "По-добра паркова среда в Горна Оряховица”

Реконструкцията на "Градска градина" се предвижда да продължи 30 месеца.Парк "Градска градина" е разположен на площ от 30 дка и от създаването му не са правени съществени промени, а по-голяма част от алеите се нуждаят от ремонт. Проектът предвижда монтирането на нова паркова мебел, нови алеи, енергоспестяващо и декоративно осветление, система за видеонаблюдение, както и детски площадки, фитнес на открито и други атракциони. Парковата среда ще бъде адаптирана за ползване и от хората с увреждания. Ще има също така обособени места за любителите на шахмата и таблата. След фитосанитарна експертиза ще бъде преценено кои растителни видове ще се запазят и какви нови дървета и храсти могат да бъдат засадени в парковото пространство.

Общата стойност на проекта е 1 473 685 лв., безвъзмездната финансова помощ от които е 85% от Европейския фонд за регионално развитие, а 15% - националното съфинансиране.

 

·
Registered
Joined
·
35,977 Posts
Discussion Starter #76
Одобриха проект за създаване на Кризисен център в Горна Оряховица

Той ще бъде обособен в една от сградите на бившето СУПЦ „Елена Грънчарова“, която ще бъде реновирана.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ одобри създаване на Кризисен център за лица жертви на насилие в Горна Оряховица. Сградата ще бъде ремонтирана, оборудвана и обзаведена. Центърът ще бъде с капацитет 15 души.Общата стойност на проекта е 1 565 824 лв. Размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 1 557 027 лв., а собственият принос е 8 797 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца.Предстои подписване на договор с Управляващия орган на ОПРР. Община Горна Оряховица кандидатства и за разкриването на социалната услуга „Кризисен център“, като решението бе одобрено на заседание на Общинският съвет през юни.
 
61 - 76 of 76 Posts
Top