SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
User Title
Joined
·
509 Posts
Discussion Starter · #1 ·

Termy Gostynińskie to projekt kompleksu, który łączył będzie w sobie funkcje rekreacyjną, wypoczynkową, rehabilitacji wodnej, a także usług medycznych, inwestycja będzie realizowana w oparciu o źródło wody geotermalnej; zlokalizowana w północnej części miasta Gostynina, na terenie prawobrzeżnym rzeki Skrwa o powierzchni ok. 17 hektarów.

W dniu 11 lipca 2010 roku Burmistrz Miasta Gostynina podpisał umowę koncesji na roboty budowlane z firmą Termy Gostynińskie. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku pod nazwą Termy Gostynińskie. Termin wykonania przedmiotu koncesji określono w umowie na 38 miesięcy, okres obowiązywania koncesji określono na 30 lat. Wynagrodzeniem koncesjonariusza będzie prawo do korzystania z wybudowanych obiektów.
Przedmiotem Projektu jest realizacja obiektu "Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie".
Termy Gostynińskie.Projekt będzie konkurował nie tylko z innymi projektami turystycznymi na terenie województwa mazowieckiego czy Polski, ale także międzynarodowymi.

Po zawarciu kontraktu (udzieleniu koncesji) rozpoczęły się prace projektowe, dzięki którym Termy Gostynińskie nabierają kształtów. Koncesjonariusz przekazał już koncepcję architektoniczną obiektu, na bazie której wykonywany obecnie jest projekt budowlano-wykonawczy, a wiosną ruszają prace budowlane.

Wielofunkcyjny obiekt ma być przeznaczony dla jak najszerszego odbiorcy, nastawionego zarówno na typowe usługi zabaw i rekreacji wodnej - baseny rekreacyjne, zespoły zjeżdżalni itp., jak i szukającego oferty wypoczynku, odnowy biologicznej i rehabilitacji na bazie wód geotermalnych - baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne, zespół SPA i VIP, a także dla potencjalnych pacjentów dla których realizowane będą usługi typowo medyczne. Zasadniczym celem projektu jest uruchomienie nowoczesnego wielofunkcyjnego obiektu turystyczno-rekreacyjnego mającego w zamyśle stanowić wizytówkę turystyczną regionu.

W ramach projektu przewidziane jest współfinansowanie środkami pomocowymi na kwotę 99 786 tys. zł. (50% wartości nakładów inwestycyjnych w ramach projektu).Po zawarciu kontraktu (udzieleniu koncesji) rozpoczęły się prace projektowe, dzięki którym Termy Gostynińskie nabierają kształtów. Koncesjonariusz przekazał już koncepcję architektoniczną obiektu, na bazie której wykonywany obecnie jest projekt budowlano-wykonawczy, a wiosną 2011 r. ruszają prace budowlane.


Termy Gostynińskie to m.in.:

Funkcje w budynku głównym:

* gastronomia i restauracja
* klub nocny z bowlingiem
* przestrzenie komercyjne
* sale wystawowo-imprezowe
* balneologia lecznicza i terapie
* fitness w ramach części SPA


W ramach zagospodarowania terenu, w skład funkcji uzupełniających wejdą:

* minigolf
* lodowisko sezonowe
* korty tenisowe
* tężnie solankowe
* wolnostojący budynek zaplecza elem. rekreacji zewnętrznej

Przy kompleksie dostępny będzie parking dla odwiedzających liczący 552 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz dla 19 autokarów.

W skład kompleksu wejdą baseny o powierzchniach:

* baseny wewnętrzne 1433 m2
* baseny zewnętrzne 1666 m2
* baseny łacznie 4532 m2
* baseny termalne wewnętrzne 260 m2
* baseny termalne zewnętrzne 1150 m2
* baseny termalne łącznie 1410 m2

Wizualizacje:​


źródło:gostynin.pl;muratorplus.pl
 

·
Czyny, nie słowa.
Joined
·
226 Posts
Kompleks gostynińskich term będzie gotowy za trzy lata

Warszawska firma Dedeco przekazała koncepcję architektoniczną gostynińskich term. Na jej podstawie powstaje projekt budowlano-wykonawczy. Budowa zacznie się wiosną

Pełna nazwa kompleksu to: Centralny Park Rekreacji Balneologii, Turystyki i Wypoczynku "Termy Gostynińskie". Powstanie w północno-zachodniej części miasta na prawym brzegu Skrwy. Zajmie powierzchnię ponad 17 hektarów. Obiekt zostanie podzielony na skrzydło wschodnie, w którym znajdą się hotele z częścią komercyjną, oraz na skrzydło zachodnie, w którym skorzystamy z wód termalnych oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

Oprócz tężni solankowych, hotelu, restauracji, klubu nocnego z bowlingiem, sal wystawowo-imprezowych, balneologii leczniczej, terapii, fitness powstanie jeszcze miejsce do minigolfa oraz sezonowe lodowisko. Dzięki termom wykorzystane zostaną walory lecznicze regionu, z których skorzystają wszyscy, od dzieci po osoby starsze. Wielofunkcyjny obiekt ma być przeznaczony dla jak najszerszego grona odbiorców, szukających zarówno zabawy i rekreacji, jak i wypoczynku, odnowy biologicznej i rehabilitacji. A także dla potencjalnych pacjentów, dla których realizowane będą usługi balneologiczne. Obiekt, jaki powstanie w Gostyninie, będzie z pewnością konkurował z innymi obiektami turystycznymi w kraju, a być może nawet w Europie. Inwestycja zwiększy atrakcyjność regionu, stworzy nowe miejsca pracy. Przewiduje się, że park rekreacji zatrudni ok. 230 pracowników etatowych. Dodatkowo w usługach towarzyszących, związanych z obsługą kompleksu, zatrudnienie znajdzie około tysiąca osób. Kompleks wypoczynkowy powstanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Prywatny partner poniesie część kosztów projektu, w zamian otrzyma prawo do eksploatacji przez okres 30 lat. Szacowany koszt projektu wyniesie ok. 250 mln zł, z czego 72 mln zł to dofinansowanie z Unii.

Już teraz prace przy realizacji Term Gostynińskich nabierają kolorów. Gotowa jest już koncepcja architektoniczna obiektu, którą przygotowała warszawska firma Dedeco. Na jej podstawie ta sama stołeczna firma przygotowuje projekt budowlano-wykonawczy. Pierwsza łopata zostanie wbita w ziemię już na wiosnę.

Źródło: Gazeta Wyborcza Płock
 

·
Poza Radomiem
Joined
·
917 Posts
I jakoś nikomu się nie chce dalej brać za termy co by było dużą atrakcja dla Gostynina, za to zaserwowano wam dla zapomnienia pseudo rekonstrukcję zamku w kształcie zamku z klocków lego, za co śmieją się wszyscy w Polsce.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top