SkyscraperCity Forum banner

Gouden wand in het Rotterdamse land

2052 Views 7 Replies 8 Participants Last post by  railway stick
Foto's genomen op 19 juli 2006 bij Marconiplein

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.


Welke van de eerste 4 vinden jullie het mooist?
See less See more
10
1 - 8 of 8 Posts
#2
Wederom een mooie serie. Zijn dat de wanden voor de tunnel van de randstadrail?
leuk die tunnelwanden daar. was de handigste opslagplek namelijk, daar kan namelijk een trein vanuit de fabriek direct heen over oud spoor zodat ze niet met duizenden vrachtwagens de snelweg op hoeven. vanaf hier gaan ze dan wel met vrachtwagens naar de bouwput, maar alleen op het moment dat ze nodig zijn. scheelt file ;) en ja die zijn voor de RR tunnel.
See less See more
Welke van de eerste 4 vinden jullie het mooist?
Ik ga voor #4, hiervan vind ik de kleuren het mooist (en de compositie).
FRAAI!

Ik vind foto 1 het mooiste, ik houd wel van complete foto`s zoals deze. En het Overbeekhuis staat er ook fraai op. Ik vind het gebied tussen Keileweg en Gustoweg best wel een interessant herontwikkelings-onderwerp, want eigenlijk weet niemand wat ze met zo`n lap grond aan moeten. Ik hoop, dat het 100% bedrijventerrein blijft, want dat is het gezien de ligging, wel waard.

Volgens mij is dit ook helemaal `buitendijks`terrein, dus in feite voor bewoning ongeschikt.
See less See more
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top