SkyscraperCity banner

10001 - 10020 of 10083 Posts

·
Registered
Joined
·
39,045 Posts
1/3 от Южен парк е частен. Какви тенис кортове или футболни игрища ще се строят не знам, но собствениците имат право да си ги заградят. Това е проблем.
Ами нека ги заградят, защото пък сега се харчат онбществени пари за поддръжката им и това е проблем. А после общината да ги спука от глоби за неподдържани площи, процедури и т.н. и да се чудят как да ѝ ги продадат, че да се отърват. Решения има, ама те не са популярни...
 

·
Registered
Joined
·
4,513 Posts
Ъъъъъ...глоби за неподдържани площи???
Ти измисли някакъв нов вид глоба!
Няма такава. Има за отпадъци. Буренясали имоти...собственикът може да си ги харесва буренясали. За какво ще го глобяваме? Може да иска да прави гнездо на горски феи :)
Но аз се чудя на хората, които още не са си оградили имотите. Утре ако някой изсипе отпадъци в тях, те ще трябва да ги почистват, не общината.
 

·
Registered
Joined
·
18,710 Posts
Парк „Манастирски ливади – изток“

„Концепция за линеен парк Манастирски ливади - Изток“ предлага принципно решение за регенерация на речните корита на р. Боянска бара и р. Бара Изливо, с цел изграждане на вътрешноквартален парк - споделена, зелена среда. Идеята е инициирана от Софияплан, а изготвянето на концепцията - възложено на Vіrіdіѕ Lаndѕсаре Аrсhіtесtѕ. Разработката е базирана върху подробни анализи и картиране на съществуващото положение, публикувани в доклада „Анализ на състоянието на кв. "Манастирски ливади-изток“. На основа на този анализ Софияплан подготвя подробен план за действие с цел качествено развитие на територията.
План схема по част „Пракоустройство и благоустройство“ към ПУП за Линеен парк Манастирски ливади - Изток

Паралелно и в синхрон с концептуалното решение ОП „София - проект“ изготви технически проект за корекция на речните корита. Крайният резултат цели максимално запазване естествения вид на реките, като в същото време предлага решения за намаляване на речния градиент, редуциране скоростта на водния поток, предпазване бреговете от ерозия и предотвратяване на риска от наводнения в прилежащите територии.


В допълнение са направени геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата дървесна растителност. Експертната оценка е направена през онлайн платформата на гражданската инициатива ЕдноДърво. В синхрон с работата по концепцията от Направление „Архитектура и градоустройство” са инициирани промени в ПУΠ, които да позволят реализацията на парка. Цeлият пpoцec ce ocъщecтвявa в cътpyдничecтвo c глaвния apxитeĸт нa Cтoличнa oбщинaарх. Здравко Здравков, aдминиcтpaциятa нa paйoн „Tpиaдицa“, ĸaĸтo и нa гpaждaнcĸия инициaтивeн ĸoмитeт „Maнacтиpcĸи ливaди – изтoĸ“.Водещо предизвикателство пред балансираното развитие на квартала е недостига на зелени площи и пешеходни пространства, особено в конкретния случай, където около 70% от населението е в активна възраст. Чрез трансформиране на крайречните територии в линеен парк се цели повишаване качеството на средата за живот. Предоставят се възможности за спорт, отдих, игра, социални контакти, както и за уединение и връзка с природата. В допълнение – реализацията на линейния парк би обвързало отделните части на квартала и би стимулирало пешеходното и велосипедно придвижване в и през територията на квартал „Манастирски ливади - изток“.Концепцията за линеен парк „Манастирски ливади – изток“ представя иновативен, системен подход в проектирането на зелени пространства. Тя е първата и основна стъпка към разработването на паркоустройствени проекти в идейна, техническа и работна фаза. Успешната реализацията на тези проекти има потенциала да послужи, като модел за облагородяването на крайречните територии в София.

 

·
Registered
Joined
·
4,513 Posts
Ако компютърното време, прахосано тук за чертане и рендиране, го бяха вложили в биткойни, повече полза щеше да има.
Това нещо няма да се реализира никога. Те за 11 милиона не можаха алеите в Западен парк да направят, тука са се метнали да коригират речни корита. Думи нямам...
 

·
Registered
Joined
·
2,256 Posts
Речните корита така или иначе трябва и ще се коригират там, независимо дали ще има парк или не.
Малко амбиция не е излишна.
 

·
Registered
Joined
·
4,513 Posts
Да не бъркам годната, ама те тия планове за корекции са от времето на плавателния канал.
 

·
Registered
Joined
·
2,256 Posts
А бе добре си е идеята за такъв парк и както пише - дано да прокара пътя за подобни практики и на други места. Според мен обаче,пропускаме, че Ман. Изток граничи с бъдещия ЮП4 и не по-малко важно е да се предвиди и някоя друга алея/ или по-широк от минималното тротоар по улиците изток-запад. Това е истинската зелена площ, която ще привлеча хората и ще може реално да задоволи потребностите от спорт и отдих.

Това важи за повечето Южни квартали - именно предвид презастрояването им, и населването с млади хора в активна възраст, необходимостта от постепенното реализиране на зелените клинове е реална.

Особено в пролетните и лесни месеци (с дълга светла част на денонощието) все повече хора ползват големи площи. Наблюдението ми е както от Възраждане, така и от ЮП2, НДК. В делнични дни, преди работа, има все повече хора, които спортуват, разхождат кучета, пишят кафе и тн. При съвременния начин на живот, в който режимът е жилище-кола-офис, хората често се опитват да прекарват колкото се може повече време на открито в активни занимания в приятна (зелена) среда.
 

·
Registered
Joined
·
18,710 Posts
Знаете ли какво градостроителите наричат „зелени клинове" и кои са те в София? И как градостроителите търсят начини природата да прониква дълбоко до централните части на града?

 

·
Registered
Joined
·
39,045 Posts
Поставят нови пейки, кошчета, тоалетна и видеонаблюдение в парк „Света Троица”

Това става ясно в отговор на Столична община на питане на общински съветник.Парк „Света Троица" в район „Илинден" е с обща площ 55 дка. През 2009 г. в него са ремонтирани алейната мрежа и осветление. Изградена е тематична детска площадка за деца от 8 до 17 години, оборудвана детска площадка за деца от 1-3 години и площадка за фитнес. Предвид тези ремонти в парка той не е включен в 3-годишната капиталова програма на дирекция „Зелена система" и не е планирано изграждане на обществена тоалетна. В парка е поставена химическа такава, отделно от тези към търговските обекти. За активния сезон през 2021 г. се предвижда поставяне на още една химическа тоалетна.

Според общината, паркът се поддържа целогодишно: озеленителски дейности, поддържане на чистотата, текущи ремонти, обновяване на парковата мебел, като до края на тази година ще бъдат поставени 50 нови пейки и 25 кошчета, както и видеонаблюдение. Има указание да бъде проверена цялата територия на парк „Св. Троица" за наличие на преместваеми обекти, атракционни и кабели. В резултат на извършените периодични проверки за незаконна търговска дейност на територията на парка за периода 2018-2020г. са съставени 9 протокола, 6 акта и 6 наказателни постановления.

Относно изграденото в парка езеро - подобни декоративни водни площи са изграждани в средата на миналия век в много от парковете и градините в София. Поради необходимост от голяма инвестиция за възстановяването им, осигуряване на вода и последващо поддържане, не всички от тях могат да се реконструират и в редица случаи се търси подходящо алтернативно приложение, отбелязват от общината.

 

·
Registered
Joined
·
343 Posts
Боже до къде стигнаха, да обясняват на хората, че езерата в парковете са изграждани през миналия век и сега не са рентабилни.Ми те хората в миналия век неслучайно са изграждали тия водни площи...За София важи поговорката "Вода гази, жаден ходи"...
 

·
Registered
Joined
·
5,958 Posts
Разликата е, че тогава като се намокрях в това същото езеро, майка се караше на мен. А сега много родители, ще се оплакват от общината, правителството, патриарха, че не са обезопасили езерото.
 
10001 - 10020 of 10083 Posts
Top