SkyscraperCity Forum banner

Groningen: Dag van de Architectuur/gebouwenenquete 2008

2901 Views 9 Replies 8 Participants Last post by  Martinistadjer
Zaterdag 21 en zondag 22 juni wordt de dag(en) van de architectuur 2008 gehouden, ook nu weer met de befaamde gebouwenenquete, busrondritten, fietstocht, architectuurtest, afterparty en een dagfilm.

Wat is het mooiste nieuwe gebouw van Groningen?
Wat is het mooiste nieuwe gebouw dat het afgelopen jaar in de stad Groningen verrees? Dat bepalen Groningers en niet-Groningers, architecten, stadsbewoners en buitenlui gezamenlijk in de jaarlijkse Groninger Gebouwenenquête. Een deskundige vakjury velt een oordeel, maar ook u kunt hier online stemmen. Er kan gestemd worden van woensdag 4 juni tot zaterdag 21 juni 17:00 uur. De uitslag van de enquête wordt dezelfde avond nog bekendgemaakt in de Puddingfabriek te Groningen. Voor de winnende architecten, aannemers of opdrachtgevers liggen traditioneel de prestigieuze Gouden Bakstenen klaar!
Stemmen kan hier !!!!

Programma van de dag


De RokadeWoningen PotgietersstraatWoonhuis de Schans 12 (De Linie)Ronald McDonaldhuis en WoongebouwDe ConfiancePatiowoningen Centaurstraat


NOVO Avondsterlaan


Fortuna


BernoulliborgHet VensterhuisWijkpost KardingeDe StaalmeestersMartiniziekenhuisDe GoudriaanFilmcafé hoek Zuiderdiep


Dan mis ik toch het Dinkelpark......of zou die er volgend jaar, samen met de Kop van Oost, Marqant en de Stoker in komen?
See less See more
15
1 - 10 of 10 Posts
^Zeker mooi!

Ronald McDonaldhuis en Rokade vind ik het mooist!
de Rokade vind ik het allermooist:D Maar de andere projecten zijn ook super;)
Nog mensen die morgen gebouwen gaan bezoeken, rondritten meemaken of meedoen aan de Grote Architectuurtest ?

Edit: de organisatie is wijs:

GEEN AQ TEST, WEL DAGVOETBAL: GROOT SCHERM AANWEZIG
Wat doet u liever? Voetbal kijken of 20 moeilijke vragen beantwoorden over architectuur en de stad Groningen? Een ontzettend lastige keus, maar wij maken het u makkelijk: geen hersenactiviteit dus, maar pure voetbalemotie. Kom dus allemaal na de bekendmaking van de winnaars van de Grote Groninger gebouwenenquete architectonisch verantwoord voetbal kijken. Niet op een klein scherm, maar beeldvullend! En die AQ test? die doen we gewoon later wel eens een keer.
Hee vet! 1e prijs publiek is voor de NOVO van Skets :) Gelijk even de felicitaties sturen!
Het Filmcafé past wel in de trend van deconstructivistische architectuur in Groningen, maar ik vind het pand er wat verloren bij staan. Zal wel komen door de leegstand.

Wel opvallend dat de vakjury meestal gaat voor hogere gebouwen, terwijl het publiek uitsluitend kiest voor laagbouw.
Jury kritisch over nieuwbouw in stad

De vakjury, bestaande uit Annius Hoornstra (directeur woningcorporatie Haag Wonen), architect Moriko Kira en stadssocioloog Ivan Nio, kraakte harde noten over de staat van de nieuwbouw in Groningen in het algemeen.

Zo valt het de jury op dat Groningen momenteel weinig tot geen goede sociale woningbouw kent. Daarnaast is de jury ook niet echt te spreken over de afwerkinggraad en de vormgeving van de collectieve ruimten. Verder worden veel genomineerden, onderdeel van de wijk- en stadsvernieuwing, door de jury betiteld als ‘invuloefeningen'. Een aantal uitzonderingen daargelaten wordt een goed doordachte stedenbouw, die projecten juist een meerwaarde kan geven, node gemist.

Peter Michiel van Platform Gras dat de dag organiseerde, kijkt op van de harde kritiek van de vakjury. "De scherpte van de kritiek verraste me. Wij hadden juist het idee dat de kwaliteit was toegenomen."

Groningen staat al jaren bekend als een toonaangevende stad op het gebied van architectuur. "We hadden dus hooggespannen verwachtingen", zegt jurylid Kira. Ze was 'verbaasd' over wat ze aantrof en in een enkel geval geshockeerd. "Wij vonden het vooral bij sommige projecten een gemiste kans dat de creatieve samenwerking tussen architectuur en stedenbouw niet optimaal werkt, bijvoorbeeld in het geval van de flat Fortuna. De flat is van afstand een prachtig en stoer object, maar in de directe omgeving ontbreekt de synergie."

De jury heeft over het algemeen veel waardering heeft voor de ruime en goed uitgewerkte woningplattegronden. Wat verder als positief wordt ervaren is het belang dat institutionele opdrachtgevers aan architectuur hechten. De jury wees, zoals gemeld, het door het Groninger architectenbureau De Zwarte Hond ontworpen Ronald McDonaldhuis aan het Kooykerplein aan als beste nieuwbouw. Het publiek koos voor de nieuwbouw voor NOVO in Vinkhuizen.
DvhN
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top