SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 6647 Posts

·
NL
Joined
·
3,393 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
vervolg van de topic:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=587098Lijn1 gereed najaar 2014


De stad Groningen telt 125.000 arbeidsplaatsen en is onbetwist het zwaartepunt van de regionale economie. De congestie neemt er jaarlijks met enkele procenten toe. In de binnenstad raken de bussen beklemd in de files. Dagelijks komen 160.000 personen naar de stad, van wie 74 procent per auto, 16 procent met ov en 10 procent op de fiets. Door de toenemende concentratie van werkgelegenheid en voorzieningen worden bijna onbeheersbare vervoersstromen veroorzaakt. Een tram is dan, volgens diverse partijen, ook onmisbaar voor Groningen om de leefbaarheid van de binnenstad te behouden.


Begin 2009: Meepraten en meedenken over Lijn 1

Voorjaar - zomer 2009: Uitwerking Lijn 1 tot voorlopig ontwerp en voorbereidingen tracévarianten Lijn 2

2010: Definitief ontwerp Lijn 1

2011 - 2014: Aanleg van Lijn 1

Eind 2014: Rijden
Tramdagen Groningen

route Grote MarktDe tramsite:

http://www.regiotram.nl/lijn1/voorkeurstrace/
 

·
Uut Stad
Joined
·
1,229 Posts
Erg jammer dat ik niet meer weet waar dat videoverslag stond, maar goed, er is bijvoorbeeld nog een reactie van ene Bert, die de avond ook heeft bijgewoond. Zijn reactie op het weblog van Drewes de Haan spreekt boekdelen.
Erg treffend inderdaad. Toch weer erg teleurstellend om te zien dat een individu dmv hard schreeuwen, propaganda en verdraaiingen voor zoveel ophef kan zorgen.

Zeggen dat alles wat 'trammelant' typt onzin is, met als reden dat het onzin is omdat hij tegen de tram is, vind ik nergens op slaan.
Volgens mij doet niemand dat njoy.
 

·
Registered
Joined
·
217 Posts
Ik kan het niet laten om toch nog even op een puntje uit het vorige topic in te gaan.

De regiotrams die ze op het oog hebben kosten miljoenen euro's per stuk, in tegenstelling van stadstrams die enkele tonnen kosten.
Het was lastig om informatie hierover te vinden maar met wat googlewerk kwam ik een presentatie tegen uit 2005 waarin de aanschaf van 60 citadis-stads-trams voor Rotterdam werd geraamt op 100 miljoen, dus ongeveer 1,66 miljoen euro per tram. Dat is wel even wat meer dan die paar ton van jou. Het is leuk dat je tegen bent en dat mag, maar het zou fijn zijn als je ophield met het verspreiden van leugens.


Bovendien wil men regiotrams met een diesel en elektromotor. Kun je het voorstellen, een stinkende dieseltram in de regio in plaats van een 'schone' trein. Uiteraard komt het overgrote deel uit de bruinkoolcentrales van RWE.
Dat de stroom uit broonkoolcentrales komt is volledig speculatief, je verwijst hiermee naar een overname van Essent die nog niet vaststaat, het verband tussen die overname en de stroom voor de Groningse tram is ook volstrekt onduidelijk. Om maar helemaal niet te spreken over het feit dat er überhaupt geen sprake is van een terug te traceren bron van stroom. Stroom is geen stof die van punt a naar b stroomt. In heel Europa staan elektriciteitscentrales die stroom leveren op het Europese koppelnet, en dat wordt in heel Europa ook weer gebruikt. Het is per definitie onmogelijk om vast te stellen welke stroom uit welke bron komt.
 

·
Registered
Joined
·
315 Posts
"De Oosterstraat wordt verkwanseld!"

"De Oosterstraat wordt verkwanseld!"

Na het bekendmaken van een dubbel tramtrace door de Oosterstraat was er maandag 16 februari een bijeenkomst in Huize Maas voor de ondernemers uit de Oosterstraat. De bijeenkomst was georganiseerd door het projectbureau en veel ondernemers van de Oosterstraat en omliggende straten waren aanwezig. Wethouder Karin Dekker was eveneens aanwezig.

Aan het begin van de bijeenkomst werd aangegeven dat deze vooral bedoeld was om te informeren. Bijeenkomsten waar men inspraak heeft vinden komende maand plaats. Vervolgens werd er uitleg gegeven over de routes. De ondernemers uit de Oosterstraat lieten daarna van zich horen en waren nagenoeg allemaal negatief over een dubbel spoor door de Oosterstraat. Eventuele voorstanders roerden zich niet. Vragen werden voor zover mogelijk beantwoord door het projectbureau. Als er echter vragen waren hoe de ondernemers kunnen voorkomen dat er dubbel spoor door de Oosterstraat zou komen en of een tram wel de oplossing is werd er verwezen naar de inspraak avonden

De ondernemers hadden het gevoel dat de beslissingen over het tracé en de komst van een tram al zijn genomen, onder meer door berichtgeving van het projectbureau waarbij koppen zijn gebruikt als: "Groningen krijgt trams naar Grote markt". De ondernemers gaven aan dat zij al in de beginfase hadden aangegeven absoluut geen dubbel spoor door de Oosterstraat te willen en dat wat hen betreft de komst van een tram door de Oosterstraat nog lang niet zeker is. In de vervolg inspraakprocedures hebben zij weinig vertrouwen, tijden de eerste inspraakronde is er immers ook niet naar hen geluisterd toen ze aangaven geen dubbel spoor te willen. De redenen van het projectbureau had om toch voor het dubbele tracé te kiezen waren voor hen niet overtuigend. Enkele ondernemers lieten al weten dat een referendum schijnbaar de enige mogelijkheid is om de tram te stoppen, enkele stonden al in de startblokken om dit te organiseren. Als het zover komt willen wij natuurlijk wel een steentje bijdragen.

Een opsomming van antwoorden en opmerkingen van de ondernemers:

 • Onderneemster: Eerst hebben ze de straat enkele jaren geleden de straat versmald voor de verkeersveiligheid en extra ruimt voor de voetgangers, nu wordt deze ruimte weer verkleind met dezelfde argumenten.

 • Ondernemer: Waarom geen strengelspoor door de hele Oosterstraat zodat er maar 1 lijn komt te liggen?
 • Antwoord projectbureau: In verband met de dienstregeling kan een tram niet te ver over strengelspoor rijden. Dat zou misschien pas vanaf halverwege de Oosterstraat kunnen.

 • Ondernemer: Waarom geen strengelspoor door de gehele Gelkingestraat en de Oosterstraat als fietsstraat.
 • Antwoord: kan niet in verband met dienstregeling, trams moeten te lang wachten op elkaar.

 • Er komen uit elke richting 8 trams door de Oosterstraat. Dus totaal 16 trams per uur. Elke 3,75 minuten komt er een regiotram van 37 tot 40 meer door de Oosterstraat. (in de toekomst wellicht meer na uitbreiding tramnet).

 • Een ondernemer merkte op dat een nieuwe inrichting van de straat wellicht een ruimtelijker gevoel geeft als de tramlijnen zijn weggewerkt in de stoep, maar dat een tram die over een duidelijk aangegeven tracé rijdt veiliger kan zijn. (net zoals nu duidelijk is wat de weg en wat de stoep is). Ook als er nog ambulances, brandweer en politie door de straat rijden zou een duidelijk afgescheiden rijbaan een veiliger oplossing zijn.
 • Een ondernemer liet weten dat het jammer is dat pas getrouwde stelletjes geen mooie foto's voor het stadhuis kunnen schieten omdat er een stoet fietsers voor langs trekt.

 • Er werd door een ondernemer opgemerkt dat een stadstram Hoofdstation - Zernike niets te maken heeft met het ontsluiten van de regio. Ook zal de tram nooit echt ver de regio inrijden.

 • Hoe wil men de fietsers uit de Oosterstraat weren, wil men soms een permanente politiepost aan het begin en het einde van de straat stationeren?
 • Wij willen fietsers in de Oosterstraat houden.

 • Tijdens de bijeenkomst in de Martinikerk zou er ook tegen ondernemers gezegd zijn dat er geen dubbel spoor door de Oosterstraat zou komen omdat er te weinig ruime zou zijn. Men zou dit tracé een proefballonnetje hebben genoemd.

 • Een ondernemer gaf aan dat sommige panden, zoals Vera, een trap voor de gevel hebben waardoor het trottoir op sommige plekken veel te smal is. E zal ruim een meter aan beide zijden van het huidig trottoir verdwijnen (de ondernemer heeft het nagemeten).

 • Het projectbureau liet weten dat de spoorlijnen misschien niet precies door het midden van de straat komen te liggen maar iets aan de zijkant zodat er aan de andere kant vrachtwagens kunnen lossen. Ook zou er een vaste laad-en-los parkeerplaats op een breder gedeelte kunnen worden aangelegd. Gezien het grote aantal vrachtwagens wat soms gelijkertijd aan het laden en lossen is zullen er volgens de ondernemers echter snel ruimteproblemen ontstaan.

 • De Oosterstraat wordt verkwanseld!

 • Er komt waarschijnlijk een halte in de Oosterstraat, moet nog gekeken worden voor welke tram, een halte aan beide kanten zou misschien teveel ruimte innemen.

 • "Liever helemaal geen tram dan een dubbelspoor door de Oosterstraat".

 • Een ondernemer vroeg zich af in hoeverre hun belangen werden meegewogen omdat er slechts 300 mensen in de Oosterstraat woonden, want een klein percentage is van de bewoners en ondernemers in de Stad.

 • Wethouder Karin Dekker liet weten dat ze het vreemd vond dat de ondernemers niet enthousiaster waren omdat meer bezoekers meer geld in het laatje zouden brengen. Ik vind dat niet vreemd, een Herestraat zonder trams is immers ook gezelliger dan een Herestraat met levensgevaarlijke trams. Een andere ondernemer liet naderhand weten nooit klanten uit de Zernike bus te zien stappen.

 • Een dubbele trambaan is ongeveer 6,20 meter breed. Een regiotram is 2,65 meter breed. Er zal in de Oosterstraat 2 tot 3,5 meter stoep over blijven voor wandelaars laat het projectbureau weten. Uit de zaal komen vragen over allerlei breedtes in de straat omdat deze taps toeloopt.

 • Een ondernemer liet weten niets te voelen voor een bovenleiding van een tram aan zijn historisch pand en palen in de Oosterstraat zouden het aanblik ook geen goed doen.

 • Een ondernemer laat weten te vrezen voor spelende kinderen in de winkel die plots naar buiten lopen terwijl de tram op 2 meter voor de deur langskomt.
 • Vooral bij de Maagdenbrug vreest men voor geluidsoverlast, men verwacht rond de Oosterstraat juist minder geluidsoverlast.

 • Men weet niet hoeveel trillingen de tram zal veroorzaken. Dit hebben ze niet kunnen meten omdat er geen tram rijdt. Dit zou erg afhankelijk zijn van de ondergrond maar zeker niet meer trillingen veroorzaken dan het huidige verkeer. Mensen in de zaal lieten weten nu al last van trillingen te hebben door het verkeer.

 • Wethouder Dekker laat weten de veiligheid te garanderen en hier persoonlijk op aan te spreken is.

 • Voor planschade, bouwschade en economische schade zal binnenkort een informatiepunt worden opgezet.

 • Een tram in voetgangersgebied blijft gewoon gevaarlijk.

 • Een ondernemer merkt op dat er te weinig ruimte zal zijn voor uitstallingen van de gezellige braderieën of voor evenementen op de Grote Markt waarbij de Oosterstraat normaliter voor werd afgesloten.


Veel vragen gingen over de breedte van de Oosterstraat. Diverse winkeliers waren al met een meetlint in de weer geweest. Het projectbureau liet weten dat iedereen kon langskomen voor de maten, of ze zelf ook wel een bezoek zouden kunnen brengen. Kijk dus niet vreemd op wanneer er de komende dagen veel winkeliers met een meetlint in de Oosterstraat staan. Wij zullen het meetlint zelf ook eens pakken en op enkele plekken de breedte meten. Het trambureau had het over een dubbelspoor van 6,20 meter breed. Wij denken echter dat de tram wel meer ruimte inneemt want iedereen zal toch wel een eindje opzij springen als er een tram van 40 meter lengte langskomt (een regiotram is 2,65 meter breed, de huidige bussen zijn 2,55 meter breed). Daarnaast staan er regelmatig steigers tegen de gevels als er gebouwen worden opgeknapt door schilders en bouwvakkers.

Voor een fietser wil men een minimale veilige afstand van de tram, liefst met speciale fietsstroken. Voetgangers (met kinderen) moeten in de toekomstige situatie echter gewoon over de spoorbanen voor de tram lopen. Hoezo veilig?

Bron: TramGroningen.nl

http://www.tramgroningen.nl/groningen_tram/De_Oosterstraat_wordt_verkwanseld.php
 

·
Registered
Joined
·
315 Posts
Robert Heikoop, eigenaar van Tabaksspeciaalzaak A-Kerk op het A-Kerkhof in Groningen en bezorgde inwoner van de stad.

Vanavond, 16-2-2009, heb ik een bijeenkomst bijgewoond van de gemeente Groningen in verband met de plannen rond de Regiotram.
Daar de manier waarop de gemeente ons burgers informeert mijn irriteert begon ik vanavond mijn aanval op het onderzoek en de gang van zaken.
Op deze avond werd te kennen gegeven dat maar liefst 75 % van de ondernemers voor de aanleg van een tram is, daar ik helaas niet alle informatie heb moest ik helaas mijn verweer afbreken.

Nu ik echter de tijd heb om de gegevens, waarmee wij als bezoekers geconfronteerd werden, te kunnen controleren stuit ik op onjuistheden. Overgenomen van de webpagina van de gemeente: De Hbo-studenten (Hanze hoge school en een Rijksuniversiteit studente) hebben 213 enquêtes afgenomen onder ondernemers gevestigd in mogelijke 'tramstraten'. Van de geënquêteerde ondernemers is 75% vóór de komst van de tram in Groningen.
Deze cijfers zouden dus anders kunnen zijn als alle ondernemers in de stad gevraagd waren, ik ben in ieder geval niet gevraagd en door deze onjuiste informatieverstrekking monddood gemaakt tijdens de discussieavond.
Op de vraag van een medebewoner / ondernemer naar het onderzoek op de trillingen die een tram veroorzaakt konden de onderzoekers geen antwoord geven omdat ze, bij gebrek aan een tram in Groningen, geen onderzoek konden doen, echter ze hebben wel onderzoek kunnen doen naar de geluidsoverlast. Hoe hebben ze dat dan gedaan zonder een tram in Groningen?

Op de avond bleek dat er veel ondernemers en bewoners in de Oosterstraat bezwaren en vragen hebben en in een eerdere bijeenkomst reeds hebben aangegeven dat ze niet twee rijbanen voor de tram willen hebben. Deze punten zouden meegenomen worden in het onderzoek maar nu blijkt dat hun wensen niet opwegen tegen de belangen van het stadsbestuur want we krijgen twee banen door de Oosterstraat.

In alle opzichten blijkt dat als we vragen hebben of bezwaren, we deze kunnen melden bij het onderzoeksbureau en dat we daar dan uitleg kunnen krijgen. Dit alles volgens mij om er voor te zorgen dat de tegenstanders hun mening niet uiten in het bijzijn van anderen die daarmee hun voorstand zouden kunnen ombuigen in tegenstand.

Uit de informatievoorziening van de gemeente blijkt onder andere dat:


 • Het trouwen in het stadhuis nooit meer zo leuk zal zijn omdat er een breed fietspad wordt aangelegd voor de ingang van het stadhuis. (Weg Wintercity)

 • Er in de Oosterstraat, Zuiderdiep, Stationsweg, Heerestraat, Grote Markt en Kwinkeplein helemaal geen afname van de hoeveelheid openbaarvervoerbewegingen komt. Er komt in de spitstijden om de, net geen, vier minuten een tram langs.

 • Het monumentale tankstation van de Gulf, (voormalige Bim) niet helemaal kan blijven staan, het gebouw zelf wel maar de tankinstallatie niet.

 • Er voor de tram vele parkeerplaatsen moeten wijken en we voor de komst van de tram veel concessies moeten doen.

 • Er door het ontbreken van gegevens over de trilling van de tram de Martinitoren in de loop van de jaren best wel eens kan verzakken.

 • De tram met zijn 7 verschillende lijnen eigenlijk alleen bedoeld is voor de bewoners van de stad en helemaal de regio niet ingaat.

 • De bovenleiding helemaal niet bevestigd kan worden aan de panden daar de meeste in het centrum monumentaal zijn en ze hier dan palen voor willen zetten. (mooi hoor)
 • De Maagdenbrug onherstelbaar aangetast moet worden om de bocht te kunnen halen.
 • Bij de huldiging van de FC de Grote Markt vol staat en al het openbaarvervoer in de stad stil ligt. De tram kan er niet omheen.

Op de avond is er echter door Karin Dekker gezegd dat we haar kunnen aanspreken als er toch problemen kunnen komen bij de aanleg, planning, exploitatie, kosten en schades. Het is ieder geval wel mooi dat er nu iemand hoofdelijk aansprakelijk te stellen is.

Ik vind dat de gemeente met een beter en meer doordacht totaalplan met alternatieven moet komen om de stad beter bereikbaar te krijgen en dan niet alleen voor de bewoners van de stad maar dan ook echt als regioverbinding.
Ik heb mijn bedrijf tenslotte in de stad staan en heb belang bij een goede bereikbaarheid van het centrum en dat mag van mij best een tram zijn alleen wel een die betaalbaar en van te voren duidelijk is.

Duidelijk is namelijk wel: om te voorkomen dat we in de toekomst moeten leven met fouten die misschien nu gemaakt worden de enige optie om dit te voorkomen een referendum is.

Alle wijsheid toewensend,

Robert Heikoop.
 

·
Registered
Joined
·
315 Posts
Ik kan het niet laten om toch nog even op een puntje uit het vorige topic in te gaan.


Het was lastig om informatie hierover te vinden maar met wat googlewerk kwam ik een presentatie tegen uit 2005 waarin de aanschaf van 60 citadis-stads-trams voor Rotterdam werd geraamt op 100 miljoen, dus ongeveer 1,66 miljoen euro per tram. Dat is wel even wat meer dan die paar ton van jou. Het is leuk dat je tegen bent en dat mag, maar het zou fijn zijn als je ophield met het verspreiden van leugens.Dat de stroom uit broonkoolcentrales komt is volledig speculatief, je verwijst hiermee naar een overname van Essent die nog niet vaststaat, het verband tussen die overname en de stroom voor de Groningse tram is ook volstrekt onduidelijk. Om maar helemaal niet te spreken over het feit dat er überhaupt geen sprake is van een terug te traceren bron van stroom. Stroom is geen stof die van punt a naar b stroomt. In heel Europa staan elektriciteitscentrales die stroom leveren op het Europese koppelnet, en dat wordt in heel Europa ook weer gebruikt. Het is per definitie onmogelijk om vast te stellen welke stroom uit welke bron komt.
Er is onvoldoende groene stroom. Als de tram groene stroom verbuikt (wat de exploitatie duurder maakt) kan een ander die stroom niet meer afnemen. De overheid had de aandelen Essent beter kunnen houden met de tram als nieuwe klant.

Overzicht van de prijzen van een tram:
http://www.tramgroningen.nl/documenten/Kostenkengetallen_openbaarvervoer.pdf (pagina 51)

Inderdaad wel een paar ton, ongeveer 15. Groningen zal in ieder geval de duurste trams laten rijden. Die zullen rond de 4 miljoen euro kosten verwacht men.
 

·
Registered
Joined
·
151 Posts
Er is onvoldoende groene stroom. Als de tram groene stroom verbuikt (wat de exploitatie duurder maakt) kan een ander die stroom niet meer afnemen. De overheid had de aandelen Essent beter kunnen houden met de tram als nieuwe klant.

Overzicht van de prijzen van een tram:
http://www.tramgroningen.nl/documenten/Kostenkengetallen_openbaarvervoer.pdf (pagina 51)

Inderdaad wel een paar ton, ongeveer 15. Groningen zal in ieder geval de duurste trams laten rijden. Die zullen rond de 4 miljoen euro kosten verwacht men.
En wat is dan je punt met trolleybussen? Die gebruiken relatief meer stroom door een hogere rolweerstand en kleinere passagiersaantallen. En daar heb je ook bovenleidingen voor nodig, terwijl de tram in de nieuwste en duurste variant een ondergrondse stroomvoorziening dmv inductie kan hebben. Maar dat vind je weer te duur. Trams zijn aan de zijkanten afgeschermd, waardoor je er niet onder kunt fietsen of lopen. Daarnaast rijden ze op rails, zodat je desnoods er hekwerkjes langs kunt zetten op een paar centimeter precies, trams zwenken niet uit aan de achterzijde, trams hebben een machinist die zich alleen op het rijden concentreert, een conducteur die gewoon een goede service kan verlenen, een tram kan sneller stoppen en optrekken, kan weinig onverwachte bewegingen maken; en de veiligheid van voetgangers en fietsers is vele malen beter gegarandeerd dan met een (trolley)bus!

Wat is nu eigenlijk je punt? Je tijd vullen met ergens tegen aan schoppen, de bovenleidingen, de schelle bel van de tram, het elektriciteitsverbruik, het omvallen van de Martinitoren, vooruitgang, verandering, iets nieuws waarvan je alleen doembeelden van kan inzien, een tram, openbaar vervoer, minder auto's in de binnenstad, teveel leven in de brouwerij??? Het mooiste argument is nog wel dat 'bij een huldiging van de FC er geen OV kan zijn'. Ik denk dat er veel mensen hopen dat dit dan vaak het geval zal zijn! :cheers:

Trouwens, als winkelier zou ik maar wat blij zijn met duizenden nieuwe potentiële klanten die elke dag langs mijn winkel rijden en al mijn reclame-uitingen en aanbiedingen zien. Dwing wel een stopplek af, zodat die klanten ook gelijk de tram uit kunnen springen!
 

·
Uut Stad
Joined
·
1,229 Posts
"De Oosterstraat wordt verkwanseld!"
Robert Heikoop, eigenaar van Tabaksspeciaalzaak A-Kerk op het A-Kerkhof in Groningen en bezorgde inwoner van de stad.
Uit de bovenstaande stukken vallen me een aantal dingen op;
1) probeer spelfouten te beperken; het maakt je stuk zo totaal niet geloofwaardig.
2) probeer een geloofwaardig beeld te schetsen mbt de aanwezigen en de genoemde punten. Wie ageren er? Je blijft op dit gebied erg vaag en dat maakt je stuk wederom ongeloofwaardig.
3) Daarnaast ben ik erg verbaasd over de overduidelijke tunnelvisie van de punten zoals ze in je verslag worden geschetst. Ik hoop daarom dat het verslag een scheve afspiegeling van de aanwezigen is.

O ja, en hierrr is ie weerrr..... De omvallende Martinitoren is weer ten sprake gekomen...

 

·
Registered
Joined
·
5,778 Posts
Bron: RtvNoord
Onderzoek naar dubbele tramlijn Oosterstraat

GRONINGEN - Het projectbureau dat de komst van de stadstram in Groningen voorbereidt, gaat onderzoeken of een dubbele tramlijn door de Oosterstraat wel nodig is.

Het bureau doet dat na klachten van ondernemers, die een dubbele tramlijn absoluut niet zien zitten. Volgens de ondernemers blijft er te weinig stoep over, wat onder meer problemen oplevert bij het laden en lossen.

Het projectbureau gaat bekijken of de trams elkaar halverwege de Oosterstraat kunnen passeren, waardoor er maar een klein deel van de straat dubbel spoor nodig is. Een enkel spoor door de hele Oosterstraat is geen optie, dat zou te veel vertraging in de dienstregeling opleveren, zegt het projectbureau.

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de binnenstadondernemers vóór de komst van een tram is, maar voor een dubbel spoor in de Oosterstraat is echter geen enkel draagvlak. Ze uitten hun ongerustheid maandag tijdens een informatieavond voor binnenstad-ondernemers.
Hubert Nauta, directeur van jongerencentrum Simplon... (geluidsfragment)
Trammelant, wat beoog je nu eigenlijk met deze zogenaamde 'bronvermelding', objectiviteit ? We snappen toch allemaal zelf wel dat je het subjectieve stukje zelf geschreven hebt en op je eigen site hebt gezet.

Groningen zal in ieder geval de duurste trams laten rijden. Die zullen rond de 4 miljoen euro kosten verwacht men.
Hoe kom je daar nu weer bij ??
Robert Heikoop, eigenaar van Tabaksspeciaalzaak A-Kerk op het A-Kerkhof in Groningen en bezorgde inwoner van de stad.

Duidelijk is namelijk wel: om te voorkomen dat we in de toekomst moeten leven met fouten die misschien nu gemaakt worden de enige optie om dit te voorkomen een referendum is.

Alle wijsheid toewensend,

Robert Heikoop.
Tja meneer Heikoop, dan ben je toch mooi te laat, een referendum aanvragen kan niet meer.


@ Reflus: Ik snap dat je erop kickt om zelf een thread te openen maar maak van zo'n openingspost nu eens iets moois, gebruik bronvermelding daar waar het moet en quote de stukjes die niet van je zelf zijn.
 

·
Uut Stad
Joined
·
1,229 Posts

·
Moderator
Joined
·
55,047 Posts
Dagelijks komen 160.000 personen naar de stad, van wie 74 procent per auto, 16 procent met ov en 10 procent op de fiets. Door de toenemende concentratie van werkgelegenheid en voorzieningen worden bijna onbeheersbare vervoersstromen veroorzaakt. Een tram is dan, volgens diverse partijen, ook onmisbaar voor Groningen om de leefbaarheid van de binnenstad te behouden.
Leuke cijfers, maar hoeveel van die 16% zijn mensen die ook dagelijks met de auto kunnen? Ik denk dat de uitwisselbaarheid tussen OV en auto lager ligt dan vaak gesuggereerd wordt, er wordt altijd gesproken over een concurrentie tussen OV en auto, maar ik ben er van overtuigd dat deze, vooral in Nederland, zeer beperkt is, daar het toch vooral verschillende reismotieven en doelgroepen betreffen.

Dat deze tram er komt, is mijn inziens vooral een leuk speeltje voor studenten en scholieren die dan niet meer in overvolle bussen hoeven, maar ik betwijfel ten zeerste of het gaat helpen tegen de filevorming in de stad.
 

·
Registered
Joined
·
315 Posts
Trammelant, wat beoog je nu eigenlijk met deze zogenaamde 'bronvermelding', objectiviteit ? We snappen toch allemaal zelf wel dat je het subjectieve stukje zelf geschreven hebt en op je eigen site hebt gezet.[/URL]

Daar doe ik helemaal niet geheimzinnig over, jij maakt het geheimzinnig. Ik sta daar toch ook onder als bron en geef dit in de inleiding aan. Dit is een verslag van de opmerkingen die de ondernemers uit de Oosterstraat hebben gemaakt. Er was er niet 1 positief over de komst van de tram. Ik kan het verhaal niet mooier maken dan het is, men wil geen dubbele trambaan door de straat. Een jaar geleden gaf jij aan dat ik in mijn eentje stond en geen achterban. Inmiddels wil de hele Oosterstraat niet meer. Dat komt niet door mij, maar door de belabberde plannen van een dubbele spoorlijn.


Groningen zal in ieder geval de duurste trams laten rijden. Die zullen rond de 4 miljoen euro kosten verwacht men.

Hoe kom je daar nu weer bij ??[/URL]


Trams omzetten in een investering
De kosten van één RegioTram bedragen € 3,75 miljoen euro. Voor de dienstregeling inclusief twee reserve voertuigen zijn voor de Lijn 1 + Lijn 2 in totaal veertien trams nodig: 14 x € 3,75 miljoen = € 52.5 miljoen. De jaarlijkse kosten van de trams bedragen per regiotram € 240.000,-. Indien er voor wordt gekozen om de regiotrams als investering mee te nemen betekent dit een extra investeringpost van € 52,5 miljoen. Daar staat tegen over dat dan en jaarlijkse kosten bij regiotrams met € 3,4 miljoen naar beneden gaan.
Bron: Raamwerk regiorail op regiotram.nl

In de eerste rapporten ging men uit van een besparing van wel 2 miljoen per jaar. De SP was daar kritisch over en wilde nader onderzoek. Inmiddels blijkt dat er een tekort is van 2 miljoen. Volgens de SP zou men dan nu een referendum moeten houden, nu dit soort zaken bekend is geworden. Maar ja, was natuurlijk politiek...
 

·
Registered
Joined
·
315 Posts
Uit de bovenstaande stukken vallen me een aantal dingen op;
1) probeer spelfouten te beperken; het maakt je stuk zo totaal niet geloofwaardig.
2) probeer een geloofwaardig beeld te schetsen mbt de aanwezigen en de genoemde punten. Wie ageren er? Je blijft op dit gebied erg vaag en dat maakt je stuk wederom ongeloofwaardig.
3) Daarnaast ben ik erg verbaasd over de overduidelijke tunnelvisie van de punten zoals ze in je verslag worden geschetst. Ik hoop daarom dat het verslag een scheve afspiegeling van de aanwezigen is.

O ja, en hierrr is ie weerrr..... De omvallende Martinitoren is weer ten sprake gekomen...


Bedankt voor de tips, die spellinchecker doet het niet altijd even goed. De vergadering was druk bezocht. Ik schat dat 85% van de ondernemers wel aanwezig waren. Het was lang geleden dat mijn buurman (die hier al 60 jaar zit) zoveel mensen uit de Oosterstraat gelijktijdig had gezien. Omdat ik ook niet iedereen ken is het een beetje lastig om aan te geven wie wat vroeg. Maar dit zijn de opemerkingen en reacties uit het publiek.

En inderdaad zag ik de toren ook langskomen. Evenals de roep om een referendum.
 

·
Registered
Joined
·
315 Posts
Helder verhaal. Kan me voorstellen dat een dergelijke oplossing met een deel smal spoor voor meer 'ruimte' kan zorgen.
Volgens mij gaat het hier trouwens om het stuk Papengang - ANWB-winkel. Dat lijkt me het smalste deel van de straat.

Om laden en lossen mogelijk te maken komen de lijnen waarschijnlijk niet precies in het midden (zodat men aan andere kant kan laden/lossen). Maar dan heb je onder andere problemen zoals bij Vera of Great Pianos waar er een trappetje voor de deur zit en de voetganger nog maar een krap metertje over heeft. En er staan natuurlijk regelmatig gebouwen in de steigers zodat er dan ook geen ruimte meer is. Stel je maar eens 4 gelede bussen voor, die 2 aan 2 naast en achter elkaar staan. Dan nog iets breder omdat de trams 10 centimeter breder zijn er er tussenruimte tussen de trams zit om elkaar te passeren. Zo ziet het eruit als er een dubbele baan komt.
 

·
Uut Stad
Joined
·
1,229 Posts
brond: dvhn.nl

Kritiek op dubbel tramspoor
groningen -

Ondernemers in de Oosterstraat hikken erg aan tegen de aanleg van een dubbel tramspoor in hun straat. Dat bleek gisteravond tijdens een door veel ondernemers uit de binnenstad bezochte informatieavond over de tram. Verkeerswethouder Karin Dekker en Menno Olman, directeur van het projectbureau RegioTram, gaven uitleg over het voorkeurstracé voor de tram die tussen 2011 en 2014 van het Hoofdstation door de binnenstad via Selwerd naar Zernike wordt aangelegd.

In de Oosterstraat moet dubbel spoor komen, vindt het stadsbestuur, maar veel ondernemers zien het niet zitten. Volgens hen is de straat veel te smal voor een dubbel spoor, zeker met het oog op het laden en lossen. Ook behouden de ondernemers graag fietsers in hun straat, ze zijn bang dat de Oosterstraat straks een 'tramstraat' wordt die fietsers zullen mijden. "We vinden de tram op zich prima", zegt Yvonne Drent van lingeriezaak Body Touch, "Maar we willen liever een enkele baan én fietsers."

De bij de ondernemers favoriete variant waarbij een enkel spoor door de Oosterstraat gaat en een enkel spoor door de parallel gelegen Gelkingestraat is afgeschoten door het projectbureau RegioTram. Een dubbel spoor door de Oosterstraat biedt de 'mogelijkheid om de Gelkingestraat in te richten als een fietsstraat bij uitstek', luidt het argument.
Ik ben benieuwd wat er met de Gelkingestraat gaat gebeuren als die inderdaad wordt ingericht als enkel fietstraat. Ik vind het nu een beetje een unheimische straat...
 

·
Registered
Joined
·
2,091 Posts
Trammelant, het is waarschijnlijker dat iemand in zichzelf "referendum" heeft gemompeld... en het is nog veel waarschijnlijker dat jij dat zelf was.

Maar het staat niet in de weg dat de NIMBY's van de Oosterstraat inderdaad tegen dubbel zijn... waarop ik maar één oplossing kan bedenken en dat is strengelspoor van de Peperstraat tot aan de Grote Markt...
 
1 - 20 of 6647 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top