SkyscraperCity Forum banner

Groot panorama Rotterdam vanaf Lijnbaanflat

1590 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  caspervc


Afgelopen zaterdag gemaakt vanaf een van de lijnbaanflats ( tegenover de Burger King, vanaf verdieping 11)

Helaas is de lucht een beetje raar, maar zie : stedelijkheid
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
Mooie pano! Ik vind het zeker een stedelijke foto. Het heeft toch wel iets dat je door de vele torens niet eens alles ziet.
Mooie foto! Het blijft toch een geweldig indrukwekkende stad, en die Koopgoot doet het dan ook weer mooi zo rond het straatniveau.
Erg mooie foto! Stel je voor hoe de skyline er vanaf dezelfde plek maar dan 20 verdiepingen hoger eruit zou zien...
Dan zie je wel de montevideo iig :)
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top