SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 57 Posts

·
Registered
Joined
·
131,143 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Nešto o samom jezeru

Гружанско језеро је вештачко језеро у Србији код Кнића саграђено на реци Гружи.

Гружанско језеро има запремину од 64,5 милиона m³. Обим језера је око 42 km, а ширина је од 300 до 2.800 m. Дужине је око 10 km, површине око 900 ha. Потапањем је формирано више ртова и увала чиме је створена добро разуђена обала. Обала је релативно ниска, приступачна је и обрасла ливадама, пумарцима и ниским листопадним жбуњем. На книћкој страни издвајају се местимично каменити одсеци и нешто више обале које су мање приступачне. У северном делу језеро је ширине од 1000-2000 метара, док се у јужном делу (према брани) језеро сужава на ширину од 100-500 метара. При максималном водостају обалска линија је дугачка 42 километара, док се током режима ниског водостаја (углавном у летњим месецима) она скрати за маскимално три километра. Просечна дубина језера при маскималном водостају је 6,5 метара, док маскимална дубина износи 35 метара. Највећи део акумулиране воде (преко 80%) је у границама дубине до 10 м, што указује на релативну "плиткост" акумулације.

Језеро нема велики број притока, једина притока са сталним током је река Гружа. Поред реке Груже, мање притоке су: Борачка река, потоци Ћуревац и Пањевац који током жарких летњих месеци пресушују. Управо због таквог водног биланса, као и велике потрошње у комбинацији са приливом отпадних вода из 22 околна насеља, процес еутрофикације је убрзан. Лед ретко прекрива језеро у потпуности, осим токо мизузетно јаких зима када може потрајати и до месец дана.
Reportažica sa današnjeg rashlađivanja.
 

·
Registered
Joined
·
131,143 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Sledeća destinacija je deo oko potopljenog puta Kragujevac - Čačak. Pre par godina sam bio ovde i bilo je prilično sređeno. Danas ne liči ninašta. Nivo svih kragujevačkih jezera je u velikom padu, možda je i to jedan od razloga lošijeg utiska. S obzirom da Kragujevac pije vodu odavde, mora to mnogo bolje. Nadam se da će izgradnjom novih jezera u neposrednoj okolini Kragujevca voda sa ovog jezera postati tehnička i turistički eksploatisanija.

 
1 - 20 of 57 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top