SkyscraperCity banner

1 - 20 of 113 Posts

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #1
Zakładam wątek o grudziądzkich inwestycjach drogowych. Na początek ogólne, krótkie przedstawienie obecnej sytuacji.

Około 5 km na zachód od miasta przebiega droga międzynarodowa E75 łącząca północ z południem Polski. Przez miasto przebiegają dwie drogi krajowe:
DK16 – łącząca Słubice, Świecko z Warmią i Mazurami i dalej z Kaliningradem oraz krajami położonymi nad Morzem Bałtyckim,
DK55 (Toruń – Stolno – Grudziądz – Kwidzyn – Nowy Dwór Gdański)

oraz droga wojewódzka:
DW534 (Grudziądz – Rypin – Sierpc – Warszawa).
Ważną rolę w rozwoju miasta będzie odgrywać autostrada A1, która po ukończeniu połączy północ i południe Polski. W odległości nie przekraczającej 20 km od miasta znajdować się będą 4 węzły autostrady A1: "Warlubie", "Nowe Marzy", "Grudziądz" oraz "Lisewo".Na dzień dzisiejszy w Grudziądzu jest 379 dróg o łącznej długości 220 km, 23 mosty, 9 kładek oraz 3 wiadukty o łącznej długości ponad pół kilometra. Po grudziądzkich drogach jeździ ponad 40 tysięcy pojazdów.
 

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #2
Przebudowana Droga Mazowiecka
2009-12-10

Prezydent Robert Malinowski oddał dziś do użytku przebudowaną ul. Droga Mazowiecka. Koszt tej inwestycji to ponad 1,5 mln zł. Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia.


Prace zostały wykonane na odcinku od ul. Szosa Toruńska do ul. Składowej i objęły również budowę oświetlenia w ul. Składowej. Łączna długość zmodernizowanego odcinka wynosi 525 metrów.- Cieszę się, że zakończyły się prace na tym bardzo ważnym odcinku, który pozwoli w przyszłości skierować ruch samochodów ciężarowych z Mniszka i Białego Boru bezpośrednio na węzeł Konstytucji 3 Maja, który powstanie do końca 2011 r. Właśnie ta ulica będzie drogą dojazdową do węzła i wyprowadzi tranzyt z Szosy Toruńskiej i centrum Miasta – mówi prezydent Robert Malinowski.

W ramach tego zadania przebudowano m.in. nawierzchnię ulicy, wykonano krawężniki oraz chodniki.

Biuro Prezydenta
Referat Informacyjny

źródło: http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=news&news=12604385464b20c412a6035
 

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #3
Umowa na Śniadeckich i Korczaka
2009-12-28

Umowa na „Przebudowę ul. Śniadeckich (etap II) i Korczaka (etap III) w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” została podpisana z konsorcjum „B&W” Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Dekpol Sp. z o.o.
Rozpoczęły się już prace przygotowawcze polegające na opracowaniu m.in. zmiany organizacji ruchu na osiedlu Strzemięcin oraz poszukiwanie terenu, na którym wykonawca będzie składował sprzęt. Właściwe roboty rozpoczną się wiosną.Łączna wartość zadania wyniesie ponad 13,2 mln zł. Inwestycja została podzielona na dwa etapy i będzie polegała na: przebudowie ul. Śniadeckich oraz przebudowie ulic: Korczaka i Kalinkowej wraz przebudową skrzyżowania ulic: Śniadeckich, Kalinkowej i Norwida na rondo. W ramach zadania ulice zyskają nową nawierzchnię, zostaną wybudowane chodniki ze ścieżką rowerową oraz nowe oświetlenie.

Pierwszy etap przebudowy ul. Śniadeckich i Korczaka został wykonany w tym roku i polegał na budowie ronda u zbiegu ulic Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja i Korczaka. Koszt tej inwestycji to ok. 4 mln zł.

Planowany termin zakończenia przebudowy ul. Śniadeckich to 30 września 2010 r., natomiast ul. Korczaka - 20 lipca 2011 r.

Biuro Prezydenta
Referat Informacyjny

źródło: http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=news&news=12619868004b3863f0a1309
 

·
Moderator
Joined
·
22,249 Posts
(...) wraz przebudową skrzyżowania ulic: Śniadeckich, Kalinkowej i Norwida na rondo. (...)
Biorąc pod uwagę różnicę poziomów, będzie ciekawie.
 

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #5
^^
Trochę miejsca tam jest, pewnie zrobią nasyp od strony Kalinkowej.
Poza tym autor wiadomości zapomniał dopisać ulicy Korczaka, która też ma początek w miejscu planowanego ronda.
 

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #6
Coraz bliżej wykonawcy Średnicówki
2010-02-01

Dziś o godz. 12.00 w sali 301 Urzędu Miejskiego otwarto koperty z ofertami na „Budowę Trasy Średnicowej Etap II od ul. Droga Łąkowa do ul. Południowej”. Do postępowania przetargowego wpłynęło 13 ofert.


Najtańsza oferta opiewa na kwotę 48 376 574,95 zł brutto, natomiast najdroższa to 63 280 360,52 zł brutto.

- Dziś już wiem, że właściwym posunięciem było ogłoszenie przetargu na budowę II etapu średnicówki już pod koniec października 2009 r. w czasie kiedy na rynku robót budowlanych panował zastój. Dzięki temu zaoszczędziliśmy kilka miesięcy, które poświęciliśmy na przygotowanie procedury przetargowej, a także otrzymaliśmy bardzo korzystne ceny na realizację tej inwestycji – mówi prezydent Robert Malinowski.

Warto dodać, że władze miasta tuż po zakończeniu budowy I etapu Trasy Średnicowej rozpoczęły procedurę przygotowawczą związaną z budową II etapu Średnicówki. W czerwcu 2009 r. rozpoczęła się wycinka drzew na trasie przebiegu II etapu, która zakończy się w kwietniu br.

Wykonawcę poznamy, gdy zakończy się procedura przetargowa.

Przypomnijmy, prezydent Robert Malinowski rozpoczął starania o wpisanie naszego projektu na listę projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tej chwili czekamy na ostateczną decyzję Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Biuro Prezydenta
Referat Informacyjny


źródło: http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=news&news=12650317984b66da76362eb
 

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #7
Coraz bliżej przebudowa ul. Hallera
2010-02-09

Prezydent Robert Malinowski podpisał wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadnia pn: Przebudowa ul. Hallera na odcinku od ulicy Droga Łąkowa do ulicy Solidarności oraz wiaduktu nad torami PKP i ulicą Droga Łąkowa w ciągu ulicy Hallera w Grudziądzu.


Najbardziej konkurencyjną cenę zaoferowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia i Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Spółka z o.o. z Bydgoszczy, które chce wykonać inwestycję za 16 251 468, 33 zł., W ciągu 10 dni oferenci mają prawo do złożenia protestów. Dopiero po upływie tego terminu, jeśli nie będzie żadnych przeszkód możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Pierwsze roboty będą mogły rozpocząć się już wczesną wiosną. Harmonogram prac przewiduje zakończenie ich w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonawstwo.

- W ramach zadania zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna, a także chodniki i ścieżki rowerowe. Przewidujemy rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników oraz rozbiórkę elementów dróg i płyt przejściowych oraz kanalizacji deszczowej na dojazdach, na wiadukcie nad torami PKP, a także wzmocnienie dźwigarów nośnych i podwyższenie balustrad na wiadukcie i schodach. Ulica Hallera zyska też nowe oświetlenie – mówi Sylwia Łazarczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Przypomnijmy, wszyscy oferenci zaproponowali niższą kwotę niż zarezerwowano wcześniej w budżecie na te prace. Inwestycja znajduje się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, co gwarantuje dofinansowanie unijne w wysokości 10 mln zł.

Jednocześnie ogłoszony został przetarg na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem. Wykonawca tej części będzie czuwał nad prawidłowością przebiegu procesu inwestycji poprzez m.in. sprawdzenie kosztorysów budowlano-instalacyjnych, udział w komisjach technicznych powoływanych przez miasto do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę i potwierdzanie wykonania robót oraz potwierdzenie zgłoszenia zakończenia robót a także udział w końcowym odbiorze. Z uwagi na zakres prac, konieczny będzie udział osób z uprawnieniami budowlanymi różnych specjalności, m.in. drogowej lub mostowej instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, elektroenergetycznych, sieci i urządzeń gazowych.

Nadzór będzie prowadzony przez 14 miesięcy od dnia wydania polecenia rozpoczęcia realizacji umowy. Czas ten może ulec zmianie, w zależności od czasu realizacji nadzorowanej inwestycji.

Biuro Prezydenta
Referat Informacyjny


źródło: http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=news&news=12657262684b71733ca6d44
 

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #8
Przetarg na remont ul. Paderewskiego
2010-02-23

Miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę remontu ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Kwidzyńskiej. Firmy mogą składać oferty do 8 marca br. Prace rozpoczną i zakończą się w tym roku.


W ramach tej inwestycji zostanie sfrezowana nawierzchnia, zostaną również wykonane wjazdy i zatoki autobusowe, chodniki po dwóch stronach jezdni i ścieżka rowerowa. Zaplanowano także remont kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia.


Przypomnijmy, władze samorządowe pozyskały na realizację tej inwestycji blisko 2,4 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Koszt całego zadania to 5 mln zł. Miasto skorzystało z szansy ubiegania się o wsparcie z tej puli bowiem rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona jest na dofinansowanie: inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu i remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Biuro Prezydenta


źródło: http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=news&news=12669384474b83f24fe4af3
 

·
Registered
Joined
·
123 Posts
Ten rok zapowiada się na bardzo pracowity w Grudziądzu. Remont ulicy Hallera (jedna z ważniejszych oraz dłuższych) wraz z wiaduktem, ulicy Portowej( i chyba Gdyńskiej), ulicy Sobieskiego oraz Korczaka, wspominanej wyżej ulicy Paderewskiego, przebudowa torowiska tramwajowego w śródmieściu oraz na starym mieście. Będzie sporo korków i problemów komunikacyjnych ale warto będzie się przemęczyć.
 

·
Registered
Joined
·
11,205 Posts
Fajnie,że zaczyna się coś dziać w Grudziądzu.Cieszy remont Hallera na tak długim odcinku,zwłaszcza dlatego,że był to dla mnie główny wjazd do GRD:D
 

·
Registered
Joined
·
175 Posts
Pires.pl!! Wiesz coś o remoncie Sobieskiego? Pomyliłeś chyba z remontem Śniadeckich!!! A swoją drogą Sobieskiego też do natychmiastowej naprawy!
 

·
Registered
Joined
·
123 Posts
Pires.pl!! Wiesz coś o remoncie Sobieskiego? Pomyliłeś chyba z remontem Śniadeckich!!! A swoją drogą Sobieskiego też do natychmiastowej naprawy!
Zgadza się, pomyliłem ze Sniadeckich.

Apropo wyborów, to nie tylko w tym roku prowadzono remonty drogowe w Grudziądzu, np. Parkowa, Warszawska, także sporo mniejszych uliczek w Tarpnie, Kwidzyńska itp.

Sporo jest zrobione ale jeszcze sporo do zrobienia,
 

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #14
Oferty na ul.Paderewskiego
2010-03-08

Dziś otwarto oferty na wykonawcę remontu ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Kwidzyńskiej. Do postępowania przetargowego stanęło 5 firm, najniższa oferta opiewa na kwotę 4 364 838,63 zł, najdroższa na 5 578 525,88 zł.


W budżecie miasta na realizację tej inwestycji zapisano 2,5 mln zł, pozostała część pochodzić będzie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Grudziądz otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł.

W ramach zadania zaplanowano m.in. sfrezowanie nawierzchni, remont kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia, zostaną również wykonane wjazdy i zatoki autobusowe, chodniki po dwóch stronach jezdni i ścieżka rowerowa. Prace rozpoczną się i zakończą w tym roku.

Przypomnijmy, w 2010 r. rząd przeznaczył 300 mln zł na dofinansowanie inwestycji samorządowych w ramach rezerwy subwencji ogólnej, która przeznaczona jest na realizację: inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu i remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Biuro Prezydenta


źródło: http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=news&news=12680513264b94ed7e21cf9^^
4 364 838,63 zł przy budżecie 5 mln, czyli jakieś 10% zaoszczędzone ;)
 

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #15
Ruszają prace na Hallera
2010-03-11

Od jutra, tj. 12 marca rozpoczynają się pierwsze prace na ul. Hallera polegające na wycince drzew z pasa dzielącego. Informujemy kierowców, że w związku z tym mogą pojawić się niewielkie utrudnienia w ruchu.
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia i firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., które wygrało przetarg na realizację zadania pn: „Przebudowa ul. Hallera na odcinku od ulicy Droga Łąkowa do ulicy Solidarności oraz wiaduktu nad torami PKP i ulicą Droga Łąkowa w ciągu ulicy Hallera w Grudziądzu” zgodnie z umową powinno zakończyć wszystkie prace w ciągu 12 miesięcy.

Koszt inwestycji to 16 251 468, 33 zł, połowa środków pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zaplanowano wykonanie m.in. nowej nawierzchni bitumicznej, a także chodników i ścieżek rowerowych. W harmonogramie prac zapisano również rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników, rozbiórkę elementów dróg i płyt przejściowych oraz kanalizacji deszczowej na dojazdach na wiadukcie nad torami PKP, a także wzmocnienie dźwigarów nośnych i podwyższenie balustrad na wiadukcie i schodach. U zbiegu ulic Hallera i Bora Komorowskiego powstanie rondo.

Miasto ogłosiło również przetarg na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem, który będzie prowadzony przez 14 miesięcy. Najkorzystniejszą ofertę, na kwotę 339 526,00 zł, złożyła firma BiG Projektowanie i Nadzór z Grudziądza.

Biuro Prezydenta


źródło: http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=news&news=12682958764b98a8c4ac05a
 

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #16
Kolejne inwestycje drogowe
2010-03-22

Dziś, tj. 22 marca przekazano plac budowy Przedsiębiorstwu Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego, które wykona zachodnie łącznice węzła „Kręta” Trasy Średnicowej. Miasto ogłosiło także przetarg na wykonawcę remontu ul. Jaskółczej.


Budowa zachodnich łącznic węzła „Kręta” kosztować będzie 2,4 mln zł, dzięki tej inwestycji zostanie ostatecznie zrealizowany I etap Trasy Średnicowej. W ramach tego zadania zostanie wybudowana droga oraz przyłącza wpinające. Dzięki temu zwiększy się dostępność terenów przemysłowych znajdujących się przy ul. Waryńskiego. Przypomnijmy, na realizację inwestycji nie był wymagany oddzielny projekt budowlany, bowiem zostanie wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowy I etapu Trasy Średnicowej.

Oferty na remont odcinka ul. Jaskółczej z dojazdem do cmentarza komunalnego firmy mogą składać do 1 kwietnia br. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, poszerzenie nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni.

Biuro Prezydenta


źródło: http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=news&news=12692537924ba746a039c5e
 

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #17
4 mln zł ze „Schetynówek”
2010-04-26

Ponad 4 mln zł pozyskał Grudziądz w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, tzw. „schetynówek”. Środki umożliwią dofinansowanie przebudowy ul. Śniadeckich oraz ul. Konarskiego.


- Cieszę się, że do budżetu miasta wpłyną dodatkowe 3 mln zł na realizację przebudowy ul. Śniadeckich oraz nieco ponad 1 mln zł na przebudowę ul. Konarskiego. W 2008 r. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pozyskaliśmy 3 mln zł na przebudowę ul. Łyskowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Łyskowskiego i Waryńskiego – mówi prezydent Robert Malinowski.

W tym roku miasto złożyło wnioski o dotację 2 zadań: „Przebudowa oraz wykupy ulic Śniadeckich i Korczaka oraz skrzyżowania ulic Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja, Korczaka na rondo”, w tym przypadku dofinansowana zostanie modernizacja ul. Śniadeckich i „Przebudowa ul. Konarskiego od ul. Pruszyńskiego do Miejskiego Klubu Sportowego START oraz na budowę drogi łączącej ul. Konarskiego z ul. Nad Torem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grudziądzu”. Warunkiem uzyskania wsparcia było przesłanie deklaracji Prezydenta Grudziądza, co do woli wykonania projektów i ich zakończenia do 30 listopada 2010 r.

Przypomnijmy, że zadania są już na etapie realizacji. Łączna wartość przebudowy ul. Śniadeckich i Korczaka to ponad 13,2 mln zł, w tym ponad 7 mln zł kosztować będzie modernizacja ul. Śniadeckich. Wykonawcą jest konsorcjum: „B&W” Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Dekpol Sp. z o.o. Inwestycja została podzielona na dwa etapy i polega na: przebudowie ul. Śniadeckich oraz ulic: Korczaka i Kalinkowej wraz przekształceniem skrzyżowania ulic: Śniadeckich, Kalinkowej i Norwida na rondo. W ramach zadania ulice zyskają nową nawierzchnię, zostaną wybudowane chodniki ze ścieżką rowerową oraz nowe oświetlenie. Na ul. Konarskiego wszystkie prace zgodnie z umową powinny zakończyć się do końca czerwca br. W ramach inwestycji przebudowywana jest nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej wraz z wjazdami do posesji w granicach pasa drogowego. Łącznik ul. Konarskiego z ul. Nad Torem został wykonany z kostki betonowej. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Koszt przebudowy ul. Konarskiego od ul. Pruszyńskiego do Miejskiego Klubu Sportowego „START” oraz budowy drogi łączącej ul. Konarskiego z ul. Nad Torem to blisko 2,6 mln zł.

Biuro Prezydenta


źródło: http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=news&news=12722664614bd53eddda5b8
 

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #18
Plac budowy II etapu Średnicówki
2010-07-27

Plac „Budowy Trasy Średnicowej Etap II od ul. Droga Łąkowa do ul. Południowej” wczoraj, tj. 26 lipca przekazano wykonawcy, czyli konsorcjum: Pajo Sp. z o.o., DIIPP Autostrady Sp. z o.o., IC Construccion, Ingenieria y Gestion de Obras S.A., IC Construction Polska Sp. o.o. W tej chwili trwają prace przygotowawcze polegające m.in. na usunięciu korzeni drzew. Oficjalne i uroczyste rozpoczęcie budowy zaplanowano na początek sierpnia br.

Koszt budowy ok. 4,3 km dwujezdniowego odcinka z wiaduktem nad drogą wojewódzką nr 534 - ul. Hallera wynosi 48 376 574, 95 zł. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się w ciągu 15 miesięcy.

Budowa II etapu Trasy Średnicowej pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy w układzie północ – południe biegnący obecnie śladem drogi krajowej nr 55 w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego połączenia drogowego od ul. Południowej do ronda w ul. Droga Łąkowa. Wybudowana zostanie nowa dwujezdniowa ulica, w większości po nowym terenie, częściowo przebiegać będzie po śladzie istniejącej ul. Solidarności, a także przewiduje się wykorzystanie pod jedną z jezdni Trasy istniejącej ul. Lotniczej. Na odcinku od ronda Ks. J. Popiełuszki do ul. Hallera zostały już wykonane elementy Węzła „Warszawska”, które zostaną wykorzystane.

Przypomnijmy, 15 marca br. prezydent Robert Malinowski i Przemysław Wróbel, Dyrektor Departamentu Wdrażania Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali w Warszawie pre-umowę na realizację budowy II etapu Trasy Średnicowej od ul. Droga Łąkowa do ul. Południowej i etapu III od węzła „Grudziądz” do połączenia z drogą krajową nr 55. Poza tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało propozycję Ministerstwa Infrastruktury w zakresie umieszczenia projektu pn. „Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do ul. Południowej i Etap III – od węzła „Grudziądza” do połączenia z drogą krajową nr 55” na liście podstawowej w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Biuro Prezydenta

http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=news&news=12802129784c4e7ff2056f2
 

·
just do it
Joined
·
1,084 Posts
Discussion Starter #19
Masa na węźle „Kręta”
2010-09-02

Rozpoczęły się już prace polegające na układaniu pierwszej warstwy masy bitumicznej na budowie zachodnich łącznic węzła „Kręta” Trasy Średnicowej.


Przypomnijmy, wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego, koszt – 2,4 mln zł. W ramach zadania zaplanowano budowę drogi i przyłączy wpinających. Dzięki tej inwestycji zostanie ostatecznie zrealizowany I etap Trasy Średnicowej i zwiększy się dostępność terenów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego.Biuro Prezydenta


http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=news&news=12834103764c7f49c815770
 

·
Registered
Joined
·
85 Posts
Dodam ze bardzo sprawnie przebiega remont ul.Śniadeckich na os Strzemięcin (na calej dlugosci). Powinienem wrzucic pare fotek niedlugo:) Trzeba troszke rozruszac te Grudziadzkie watki bo wyglada to tak jakby nic sie u nas nie dzialo.
 
1 - 20 of 113 Posts
Top