SkyscraperCity Forum banner
1 - 14 of 14 Posts

·
Registered
Joined
·
88 Posts
Discussion Starter · #1 ·

·
Registered
Joined
·
88 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Całe szczęście, że zostały chociaż pamiątki
 

·
Registered
Joined
·
124 Posts
Schody oczywiście istnieją z tym że były odnawiane partiami od czasu tych pocztówek a co do drugiego miejsca to nie kojarzę tego budynku, więc albo nie wiem gdzie on jest, albo go już po prostu nie ma i sądzę że raczej ta druga opcja jest bardziej realna.
 

·
Registered
Joined
·
88 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Do lat międzywojennych na wiślanym stoku działała restauracja - Böslershohe, która na skutek podmycia przez wody Wisły skarpy, osunęła się do nurtu rzeki.
 

·
Registered
Joined
·
88 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Fajne zdjęcia
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top