SkyscraperCity Forum banner

[Grudziądz] Rewitalizacja portu i nabrzeża Wisły

36831 Views 47 Replies 18 Participants Last post by  m4rio_cg
8
W Grudziądzu powstaje jeden z najlepszych i najciekawszych portów żeglarskich wzdłuż Wisły. Najoryginalniejszym jego elementem będzie obrotowa kładka pieszo-rowerowa nad wejściem do portu o długości 24m. Budowa trwa już od kilku miesięcy. Obecnie prowadzone są glównie prace ziemne. Wartość kontraktu z Mostostalem Warszawa to ok. 30mln zł. Czas ukończenia to prawdopodobnie wiosna 2013.

"Za ponad 7 mln euro będzie realizowana inwestycja, której głównym celem jest całkowita reorganizacja i rewitalizacja terenu poprzemysłowego nad Wisłą. Zaniedbane nabrzeże zyska nowe funkcje, a przede wszystkim stanie się godną wizytówką Grudziądza. Zmiany te mogą spowodować ożywienie gospodarcze, społeczne i kulturalne. Z pewnością przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego i poprawy bezpieczeństwa w tej okolicy.

Jednym z pierwszych etapów prac nad tym zadaniem jest wypracowanie koncepcji zagospodarowania takiego obszaru. Na zlecenie władz miasta firma specjalizująca się w architekturze nadwodnej wykonała koncepcję i wizualizację tego miejsca. Zgodnie z nią teren od Flisaka aż do mostu ma stać się centrum rekreacji i wypoczynku. Działki przy ul. Portowej zajmowane przez żwirownię i zakład energetyczny będą atrakcyjną przestrzenią przylegającą do basenu portowego przy klubie „Wisła”. Sam basen i część nabrzeża przeznaczona będzie dla miłośników sportów wodnych, dla których znajdą się tam także tawerna, centrum szkoleniowe oraz zaplecze gastronomiczno-socjalne i sanitarne. To wszystko służyć też będzie kamperowcom zatrzymującym się tam na specjalnym placu noclegowym. Projekt przewiduje uzbrojenie terenów i przeznaczenie ich pod ewentualną działalność hotelową, kawiarnie i restauracje. Wybrzeże zaplanowane zostało jako trakt spacerowy i rowerowy z polami piknikowymi i placami zabaw. W zależności od terenu i jego przeznaczenia zaprojektowano tereny zielone i nawierzchnię z różnego materiału.

Obszar objęty rewitalizacją to 15,8 ha i rozciąga się między brzegiem Wisły, Al. 23-go Stycznia oraz ulicami: Rybacką, Portową, Gdyńską i Brzeźną oraz układ drogowy o łącznej długości ok. 1600 mb. 65% kosztów zadania pokryją środki unijne."
Źródło: www.grudziadz.plProjekt obejmuje:
1) rozbiórkę istniejących obiektów kubaturowych i umocnień brzegowych;
2) budowę przystani jachtowej i wioślarskiej z centrum szkoleniowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, placu dla kamperów wraz z budynkami obsługującymi tj:
- budowę „budynku centrum szkoleniowego klubu wioślarskiego” o powierzchni użytkowej ok. 1105 m2 i powierzchni kubaturze 5612 m³,
- budowę „hangaru północnego” przeznaczonego na potrzeby klubu wioślarskiego oraz przystani jachtowej i kortów tenisowych o powierzchni użytkowej ok. 244 m² i kubaturze ok. 1086 m³,
- budowę „hangaru południowego” na potrzeby klubu wioślarskiego o powierzchni użytkowej ok. 250 m² i kubaturze 1280 m³,
- budowę zaplecza sanitarnego pola kamperów,
- budowę budynku biura pola kamperów wraz pomieszczeniem mieszkalnym dla osób zatrudnionych w sezonie do obsługi pola kamperów,
3) budowę obrotowej kładki pieszo-rowerowej łączącej brzegi wejścia do basenu portowego, umożliwiającej komunikację z centrum do półwyspu. Kładka o długości całkowitej 64,58 m i szerokości całkowitej 5 m, składającej się ze stałego przęsła dojazdowego oraz obrotowej kratownicy o wymiarach 2x24 m i szerokości 5 m, otwarcie kładki umożliwia jednostkom przepłynięcie Kanałem Portowym;
4) budowę umocnień prawego brzegu rzeki Wisły oraz basenu portowego z grodzic stalowych i palisady drewnianej,
5) budowę kortu tenisowego o wymiarach 10,97x23,77 m,
6) zagospodarowanie terenu: dojścia, chodniki, miejsca parkingowe, amfiteatr, stanowisko żurawia do wodowania/wyciągania jednostek pływających, zieleń, wyposażenie (ławki, kosze naśmieci, stojaki dla rowerów itp.);
7) budowę infrastruktury obejmującej: wewnętrzny układ komunikacyjny, trakt rowerowy, zewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną, zewnętrzną instalację elektroenergetyczną, zewnętrzną instalację oświetleniową;
8) budowę pomostu pływającego długości 60 m z betonowych pontonów pływających kotwiczonych do pali stalowych,
9) wykonanie robót pogłębiarskich.

Data podpisania: 15 grudnia 2011 r.
Termin realizacji: 17 miesięcy od daty podpisania umowy

See less See more
1 - 20 of 48 Posts
W Grudziądzu powstaje jeden z najlepszych i najciekawszych portów żeglarskich wzdłuż Wisły. Najoryginalniejszym jego elementem będzie obrotowa kładka pieszo-rowerowa nad wejściem do portu o długości 24m.
Fajnie,że to miejsce w Grudziądzu się zmieni:) Widać,że miasta nadwiślańskie zaczęły dostrzegać i wykorzystywać potencjał naszej najważniejszej rzeki, tutaj ciekawy przykład z Puław i okolic:

http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,3...m_na_turystow__Ogromne_inwestycje_ZOBACZ.html

Ta obrotowa kładka w Grudziądzu to chyba tylko taki gadżecik dla turystów?
Ta obrotowa kładka w Grudziądzu to chyba tylko taki gadżecik dla turystów?
Raczej dość drogi sposób zapewnienia dużej frekwencji spacerowiczów i gości w marinie, a także zachowania ciągłości traktu pieszego i drogi rowerowej wzdłuż Wisły, bo obejście basenu portowego to dobre kilkaset metrów więcej.
Raczej dość drogi sposób zapewnienia dużej frekwencji spacerowiczów i gości w marinie, a także zachowania ciągłości traktu pieszego i drogi rowerowej wzdłuż Wisły, bo obejście basenu portowego to dobre kilkaset metrów więcej.
Coś podobnego jest na Rambla del Mar w Barcelonie. Zamykana kilkanaście razy dziennie na kilka minut, ale nie stwarza to nikomu problemu. Ludzie spokojnie czekają, pstrykają fotki i kręcą filmy, jak kładka się okręca i jachty wypływają.
Atrakcją turystyczną to będzie z pewnością. Zastanawiam się jednak jaki jest prześwit mostu im. Malinowskiego. Żaglówka, która płynie w dół rzeki prawdopodobnie musi mieć położony maszt, więc nie wiem czy sens ma budowanie obrotowego mostu, żeby mogła wpłynąć z masztem postawionym. Chociaż przy wysokim stanie Wisły stała kładka uniemożliwiałaby wpłynięcie chociażby holownika, czy większej motorówki.
Warto wspomnieć że obok jest CH Alfa, więc przy okazji zakupów być może część ludzi wybierze się również nad rzekę :) No i mam nadzieję żę zrewitalizowane nabrzeże odwróci uwagę od brzydkiej galerii która jest zamknięta zarówno na miasto jak i na rzekę.
¼ prac na nabrzeżu

Zaawansowanie wszystkich prac realizowanych w ramach rewitalizacji terenów poprzemysłowych wynosi 25%. Termin zakończenia inwestycji mija latem przyszłego roku.

Wykonawca - Mostostal Warszawa przygotował do tej pory m.in. zewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągową, a także płytę fundamentową pod demontowalną scenę amfiteatru. Obecnie powstają trakty piesze i rowerowe, wykonywana jest również ścianka szczelna z grodzic stalowych. Trwa budowa obiektów kubaturowych, czyli centrum szkoleniowego oraz 2 hangarów i drogi dojazdowej.

- Równocześnie wykonawca przystąpił do prac związanych z pogłębianiem basenu portowego i umacniania brzegu basenu portowego za pomocą pali drewnianych. Ponadto wykorytowano i rozpoczęto układanie podbudowy pod kort tenisowy oraz formowanie podbudowy pod pole dla kamperów - mówi wiceprezydent Marek Sikora.http://grudziadz.pl/pl/news/content/3301
Modernizują nabrzeże

Trwa modernizacja grudziądzkiego nabrzeża. Inwestycja realizowana w ramach „Rewitalizacji i adaptacji obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych” uzyska dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 19 130 570,58 zł. Całkowity koszt projektu - 43 962 325 zł.

Dotychczas utwardzono kostką 70 % traktów pieszych oraz 60% ścieżek pieszych i rowerowych bez warstwy asfaltobetonu w części północnej. Ponadto gotowe są fundamenty pod scenę amfiteatru, a także zewnętrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z instalacją wodociągową. Dodatkowo wykonano ściankę szczelną z grodzic, podbudowę pod korty tenisowe, jak również wbito pale pod obiekty kubaturowe i przyczółek kładki.

Ekipy budowlane pracują aktualnie przy płytach fundamentowych pod hangary i centrum szkoleniowe. Powstają również: droga dojazdowa, nasypy, podbudowa na polu dla kamperów, wewnętrzne instalacje oświetleniowe. Wykonawca jest także obecny przy umacnianiu brzegu basenu portowego, jego pogłębianiu i formowaniu nasypów.

- Niski poziom wody w Wiśle znacznie ułatwia prace związane z pogłębianiem wejścia do portu. Od obecnego poziomu dno zostanie obniżone jeszcze o ok. 1,7 m, ponadto ten odcinek zostanie poszerzony tak, że bez problemu z basenu skorzystają również większe jednostki – mówi wiceprezydent Marek Sikora.

Warto dodać, że w najbliższym czasie zaplanowano wykonanie tłoczni do odprowadzania ścieków, a także wznoszenie obiektów kubaturowych.

Przypomnijmy, projekt przewiduje przebudowę istniejących umocnień, budowę przystani jachtowej i wioślarskiej z centrum szkoleniowym, placu dla kamperów, organizację terenów rekreacyjnych i spacerowych. Dostępność do całego obszaru zapewni kładka pieszo-rowerowa, która połączy brzegi nad wyjściem z portu i umożliwi bezpośrednie dojście z centrum miasta na półwysep.
http://grudziadz.pl/pl/news/content/3443
http://nowosci.com.pl/look/nowosci/...=2163&NrSection=210&NrArticle=231735&IdTag=29
Na błoniach powstanie centrum popularyzacji nauki

Dzięki niskiemu poziomowi wody prowadzone nad Wisłą prace przebiegają bez zakłóceń. Teren ten ma zupełnie zmienić swoje oblicze.
imageMieszkańcy przejeżdżający ulicą Portową mogą codziennie obserwować postęp prac prowadzonych na nabrzeżu

- To była kiedyś bardzo nieciekawa okolica - mówi Teresa Zielczyk, mieszkanka ulicy Rybackiej, zapytana o najbliższą okolicę i tereny nad Wisłą. - Zawsze miałam wrażenie, że potencjał tego miejsca nie jest właściwie wykorzystywany. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy przeniesiono znajdujące się tu zakłady, wyremontowano ulicę Portową, wybudowano rondo i powstała galeria Alfa. Dopełnieniem tej odmiany będzie - miejmy nadzieję - to, co zobaczymy, gdy zakończą się prace na nabrzeżu. Wreszcie będzie gdzie chodzić na spacery! (...)
leemc12 dzięki za wszystkie materiały, dzięki Tobie wszystkie najnowsze informacje mamy w jednym miejscu.

Na fotkach nie rzucają się w oczy jakieś drastyczne zmiany, ale czytając opisy wydaje się że dużo jest zrobione :)
Drobne problemy.
Grunt uciekł budowlańcom
Nadzór budowlany czeka na wyniki pomiarów na półwyspie, gdzie doszło do osunięcia się ziemi

Wokół przystani wioślarskiej wstrzymano prace związane z rewitalizacją błoni nadwiślańskich. Powód? Lekkie tąpnięcie, które trzeba dokładnie zbadać.

Niski stan Wisły cieszy wykonawców zadania, jakim jest zmiana oblicza błoni nadwiślańskich zgodnie z planem rewitalizacji tego terenu. Firma Mostostal w ostatnich tygodniach pogłębiała dawny port Schultza, który od dziesięcioleci służy wioślarzom Wisły. Skarpa półwyspu była wzmacniana prętami, ale podczas wybierania ziemi doszło do przesunięcia gruntu, co z kolei spowodowało powstanie rys na zabytkowym budynku klubu.
Reklama

(...)

Na miejscu już w poniedziałek pracowali inspektorzy nadzoru budowlanego. Aby sprawdzić, czy grunt jest stabilny i będzie można kontynuować rewitalizację, założono specjalne mierniki, podobne do tych, które badają ruchy skarpy wiślanej na Rządzu i Strzemięcinie.

- Na razie zagrożenia żadnego nie widzę, ale wciąż czekamy na wyniki pomiarów czujników - mówi Zbigniew Ptaszyński, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Faktu przechylenia się przystani i uszkodzeń ścian nie potwierdza Henryk Wichrowski, prezes Klubu Wioślarskiego Wisła.

- Nie chcę się wypowiadać na tematy budowlane - mówi prezes Wichrowski. - Prawda jest taka, że wczoraj zadecydowaliśmy o przeniesieniu treningów do Gimnazjum nr 6, prowadzącego nasze klasy sportowe. W tamtejszej stołówce, gdzie będziemy trenować, są już ergometry, a w byłej kotłowni będziemy urządzać siłownię. Sezon treningów na wodzie mamy już za sobą.

Warto przypomnieć, że rewitalizacja błoni to adaptacja dawnych terenów przemysłowych mniej więcej od rzeźby Flisaka do mostu. Przebudowie ma ulec wspomniany port Schultza i nabrzeże Wisły. Projekt zakłada przebudowę umocnień nabrzeża, budowę przystani jachtowej i rozbudowę wioślarskiej, budowę placu dla kamperów oraz stworzenie miejsc rekreacyjnych i wypoczynkowych z drogami dla pieszych i rowerów. Błonia i Klub Wioślarski Wisła znajdujący się na półwyspie będzie łączyć kładka pieszo-rowerowa. Dla odwiedzających Grudziądz wodniaków najważniejsza jest jednak marina, w której znajdą miejsce nie tylko do przycumowania, ale także dobre warunki sanitarne.
http://nowosci.com.pl/look/nowosci/...=2178&NrSection=210&NrArticle=232564&IdTag=29
3
Zaległe zdjęcia z 4 września 2012:

See less See more
5
Zdjęcia "zdziś". Sorry za kiepską jakość.

See less See more
6
Termin zakończenia przewidziany na lipiec prawdopodobnie zostanie dotrzymany. Stan budowy z 13.01.2013:See less See more
Powstają budynki na nabrzeżu

Modernizacja nabrzeża wiślanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno - rekreacyjnych” wchodzi w kolejny etap. Zakończenie inwestycji wartej ok. 30 mln zł planowane jest latem br.

Plac budowy obejmuje 15,8 ha terenu. W trakcie realizacji znajdują się ściany piętra budynku C, strop nad parterem budynku A, gdzie zaplanowano centrum szkoleniowe oraz drewniane konstrukcje więźby dachowej budynków D i E. Ponadto wykonawca przystąpił do składania stalowej konstrukcji kładki pieszo-rowerowej, wykonuje również nasyp i formuje skarpy wzdłuż wejścia do basenu od strony północnej, jak również stalowe ścianki szczelne z grodzic w basenie portowym, a także oczep betonowy ścianki z grodzic północnego odcinka wejścia do basenu portowego. Trwa również pogłębianie basenu portowego, układanie krawężników wyznaczających drogę dojazdową, ciągów pieszych i rowerowych w południowej części terenu objętego inwestycją.Przypomnijmy, wykonawcą inwestycji jest Mostostal, natomiast nadzór nad przedsięwzięciem, w imieniu samorządu, sprawuje konsorcjum: POI Spółka z o. o. z Inowrocławia, BUILDING SUPERVISION SERVICES Polska Sp. z o.o. z Poznania, ECM Group Polska S.A. z Warszawy.

Biuro Prezydenta
http://grudziadz.pl/pl/news/content/4048
3
Witam. Jestem architektem i opracowałem koncepcje budynku centrum treningowego dla wioślarzy (duży budynek na pierwszej wizualizacji), hangarów na łodzie (dwa mniejsze budynki), obrotowej kładki oraz kilku mniejszych obiektów rozsianych po terenie jak obsługa kortów tenisowych etc.

Obecnie nie pracuję już w firmie, która zajmowała się kompleksowym projektem całego terenu, a zakończyłem współpracę na etapie projektu budowlanego (biuro projektowe opracowywało całość, łącznie z infrastrukturą i przebudową nabrzeża, było parę wyjątków jak biały budynek widoczny w górnej części pierwszej wizualizacji symbolizujący obiekt zaprojektowany przez inną firmę), ale z chęcią później wkleję większe wizualizacje. Na razie 3 wizki:

Ogólna w większej rozdzielczości:Samo centrum szkoleniowe:Hangary na łodzie (wizka gdy jeszcze miały być kryte gontem):Bardzo fajnie widzieć zdjęcia powstających budynków w tym wątku, bo inaczej nie miałbym szans śledzić postępów prac :).
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Prace na nabrzeżu

Trwa składanie stalowej konstrukcji kładki pieszo-rowerowej, która połączy przystań z ul. Portową w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno - rekreacyjnych”.

Inwestycję na terenie o powierzchni 15,8 ha realizuje na zlecenie Urzędu Miejskiego firma Mostostal.Ekipy wykonawcy pracują obecnie przy oczepie betonowym ścianki z grodzic północnego odcinka wejścia do basenu portowego i stalowej ściance szczelnej z grodzic w basenie portowym. Trwają roboty przy nasypie oraz formowanie skarp wzdłuż wejścia do basenu od strony północnej łącznie z pogłębianiem basenu. Ponadto układane są krawężniki wyznaczające drogę dojazdową, a także wykonywane są ciągi piesze i rowerowe w południowej części terenu objętego inwestycją. Powstają również ścianki działowe w budynkach.

Przypomnijmy, zakończenie inwestycji wartej ok. 30 mln zł planowane jest latem br.

Biuro Prezydenta
http://grudziadz.pl/pl/news/content/4192
Jest most!
Miejski profil Grudziądza na fb
1 - 20 of 48 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top