SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
88 Posts
Discussion Starter · #1 ·
...a. Już dawno słyszałem, że świerkocin i Nowa Wieś zmieniły kody pocztowe na Grudziądzkie (86-300), czy ma to jakis zwiazek z powiekszaniem sie miasta? mam nadzieje, ze wladze robia wszystko w tym kierunku, zeszlismy ponizej 100 tys. mieszkancow (obecnie 99.856).

 

·
Registered
Joined
·
88 Posts
Discussion Starter · #2 ·
czesc

Nikt nic nie wie....?
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top