SkyscraperCity Forum banner

[Gruzja/Armenia/Azerbejdżan] Koleje

1698 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  yvain
Nie było wątku więc można zgrupować trzy kraje.

Liderzy Azerbejdżanu, Turcji i Gruzji uruchomili linię kolejową, która omija Rosję

wtorek, 31 październik 2017 11:50

Liderzy Azerbejdżanu, Turcji i Gruzji otworzyli 826-kilometrową linię kolejową, która łączy trzy kraje i omija Rosję, tworząc towarowe i pasażerskie połączenie Europą i Chinami.

Zawiadamia o tym „Radio Wolna Europa”.„Baku – Tbilisi – Kars jest częścią wielkiego Jedwabnego Szlaku, a co istotne, wykonaliśmy ten projekt ze środków własnych”, – powiedział Erdoğan.

W ceremonii otwarcia trasy wzięli udział prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, prezydent Turcji Recep Erdoğan oraz premier Gruzji Giorgi Kwirikaszwili. Pociągi będą wyjeżdżać z Baku, stolicy Azerbejdżanu, zatrzymywać się w Tbilisi, zmieniać wagony, dopasowując je do kolei w mieście Akchalkalaki i kończyć trasę w tureckim mieście Kars.

Kierownik budowy na odcinku gruzińskim, dyrektor firmy „Koleje Marbada – Karcachy” Oleg Bicziaszwili oświadczył, że na pierwszym etapie przepustowość nowej linii kolejowej wyniesie 5 mln ton ładunków rocznie, w przyszłości jednak planowane jest jej zwiększenie do 15 mln ton. Negocjacje w sprawie budowy linii rozpoczęły się jeszcze w połowie lat 90. Zakłada się, że ładunki będą przewożone na nowej, omijającej Rosję trasie nie tylko z Azerbejdżanu, ale też z państw Azji Środkowej.
Źródło:
http://wschodnik.pl/swiat/item/1416...chomili-linie-kolejowa-ktora-omija-rosje.html
1 - 7 of 7 Posts
O co chodzi w tym zdaniu: "... zatrzymywać się w Tbilisi, zmieniać wagony, dopasowując je do kolei w mieście Akchalkalaki... " ?
Pewnie chodzi o przejście na inny rozstaw torów.
^^Faktycznie:
The coaches are to equipped with the DB AG/RAFIL Type V system of adjustable wheelsets to accommodate the change of gauge from 1 520 mm to 1 435 mm standard gauge which will be located at Akhalkalaki in Georgia when the Kars – Tbilisi line opens.
http://www.railwaygazette.com/news/...-baku-tbilisi-kars-sleeping-car-contract.html
A kiedy zrobią połączenie Azerbejdżan-Iran? Bo na razie to obejście wymaga przepłynięcia M. Kaspijskiego. I czy nie było prościej/taniej zrobić linii nad jeziorem Van? Wtedy istniałoby omijające Rosję w pełni kolejowe połączenie z Chin/Pakistanu (na upartego nawet Indii i Bangladeszu) do Europy. Zresztą połączenie w sumie istniało już wcześniej, tyle że przez Nachiczewań i Armenię. Tu naprawdę chyba szło o obejście Armenii.
Jak pisze OSW kraje regionu starają się unikać wpływów rosyjskich i je marginalizować. Oprócz Armenii, która w zasadzie zrezygnowała ze współpracy strategicznej z instytucjami europejskimi na rzecz Moskwy. I teraz a) Azerbejdżan umniejsza rolę Armenii, z którą jest mu wyjątkowo nie po drodze; b) Azerbejdżan i Gruzja (a Turcy też na pewno nie są tak do końca naiwnie zapatrzeni w przyjaźń z Rosją) także uciekają od wpływów rosyjskich (czego akurat artykuł nie mówi, ale Azerowie głupi nie są), umożliwiając sobie łatwe/łatwiejsze dotarcie do tureckiej infrastruktury. Wszelkie dalekobieżne efekty tej współpracy (Chiny i/lub Indie) będą raczej przypadkowe.
  • Like
Reactions: 1
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top