SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
ъхъ
Joined
·
2,498 Posts
Добре дошли в новия подраздел "Северен централен регион"!

Тази тема ще е отделена, за да слагаме в нея списък с теми, важни връзки за градовете и по-малките населени места от района, за насоки в отварянето на нови теми и т.н.

Честит нов раздел на жителите и гостите на регион Северен централен, надяваме се да се мотивирате и да се възползвате от вашето си място, за да ни покажете на всички, какво се случва там, какви проблеми има, какви решения може да има за тях и най-вече.. животът на хората там.

Темата ще бъде запълнена с нужната информация постепенно, затова който има важни връзки или друга важна информация, моля да я каже, а ние ще подредим в последствие всичко в четлив и удобен вид.

Поздрави,
Модераторския екип
 

·
Moderator
Joined
·
19,568 Posts
Здравейте на всички,
искам да ви информирам, че съвсем скоро ще започне миграция на форума на нова платформа. Поради големия обем данни, тази миграция ще отнеме (ако няма проблеми) 56 часа.

Миграцията се налага, тъй като съществуващата платформа е морално и технически остаряла и за нея отдавна вече няма поддръжка.
Формът ще премине на платформа XenForo, като освен визуална промяна ще има и много нови допълнителни функции, а бъгове ще бъдат изчистени.

Докато трае миграцията форумът ще бъде в read-only формат, така че няма да можете да публикувате нищо.
Ако след преминаването на новата платформа срещата затруднения, моля пишете ги в тази тема, за да ги адресирам към администраторите.

Поздрави
JloKyM
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top