SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
ъхъ
Joined
·
2,498 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Здравейте,

Заповядайте в новия подраздел, изцяло посветен на Югозападен регион. :) Тази тема ще бъде за бъдещ индекс на темите, за важни връзки свързани с градовете, насоки за пускане на нови теми.

Честит подфорум, желаем ви да си го напълните с новини и дебати за ежедневието и да представите на гостите животът там.

Поздрави,
Модераторския екип
 

·
Moderator
Joined
·
19,580 Posts

·
Registered
Joined
·
293 Posts
А Банско в този раздел ли трябва да е или има някъде други теми за курортите?
Ако да, ще създам тема някой от идните дни, когато съм по-свободен.
 

·
Moderator
Joined
·
19,580 Posts
А Банско в този раздел ли трябва да е или има някъде други теми за курортите?
Ако да, ще създам тема някой от идните дни, когато съм по-свободен.
За този раздел е, да :)
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top