SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Your brain controller
Joined
·
8,929 Posts
Discussion Starter · #1 ·
To miejsce choć mało ekskluzywne i niezbyt estetyczne przykuło moją uwagę natychmiast gdy wyszedłem z wąskiego ciemnego przejścia i znalazłem się wprost pośrodku gwarnego targowiska. Widoczek przedstawia halę przykrytego rynku w Gdyni. Ma ona coś w sobie zaróno z tajlandzkiego bazaru jak i targowisk na francuskich uliczkach ale byćmoże dlatego, że takie miejsca są czymś uniwersalnym dla całej ludzkości.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top