Skyscraper City Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
5,266 Posts
có lẽ sắp thay render chăng, nhìn bên ngoài ko ai biết 1 dự án khủng đang sắp sửa thi công, render thì bạc phếch mà còn phải phá nhà máy nữa, chắc nửa năm tới cũng vẫn chưa có gì đáng quan tâm
 
1 - 1 of 1 Posts
Top