SkyscraperCity Forum banner

Haagse Zurichtoren krijgt nieuwe gevel

3359 Views 18 Replies 14 Participants Last post by  070
Haagse Zurichtoren krijgt nieuwe gevel

02-05-07 12:59

DEN HAAG - De gevel van de Zurichtoren in Den Haag wordt vervangen. Er zitten scheurtjes in het metselwerk van de negentien verdiepingen hoge kantoortoren bij het Centraal Station. Deze zijn ontstaan door verkeerd voegwerk.
De ruim 3000 vierkante meter metselwerk zal van boven naar beneden worden verwijderd. Daarna wordt een nieuwe gevel gemetseld. Deze maand wordt gestart met de werkzaamheden, die voor april volgend jaar moeten zijn afgerond.

De eigenaar van de toren, een verzekeringsmaatschappij, deelt de kosten met de ontwikkelaar en aannemer.Bron: http://denhaag.rtvwest.nl/nieuwsitem/6796

Dat noem ik nog eens kwaliteit. Binnen 10 jaar na de oplevering al een volledige gevelrenovatie...
See less See more
1 - 19 of 19 Posts
Nu de Hoge Heren en Westpoint nog!
Wat een leed zeg.... gebeurd m.i. erg vaak dat gevelbeplating en constructies niet goed houden.
Tja, dat is niet best.. Ik vind het wel een hele mooie toren.
idd aardig opvallen maar deze haagse citruspers vind ik nog de mooiste toren van de resident!
Er staan al een tijdje hekken onderaan de gevel, waarschijnlijk tegen mogelijk vallend gesteente. Een paar jaar terug zijn er ook al stukjes vervangen.
Ik neem aan dat ze dan wel weer dezelfde soort gevel plaatsen? Niet een nieuwe look?
Foutje moet kunnen, daar leer je ook van. :D

Dilatatievoeg Zurichtoren werkt slecht

DEN HAAG - De gemetselde gevel van de Zurichtoren in Den Haag wordt volledig vervangen door nieuw metselwerk. Het huidige metselwerk vertoont scheurtjes. Ze zijn ontstaan door slecht functionerende horizontale dilatatievoegen.

De kantoortoren van de verzekeringmaatschappij heeft negentien verdiepingen. Het 88 meter hoge gebouw heeft een dak van een opmerkelijke vorm waardoor vaak wordt gesproken over ‘de citruspers’. Het gebouw is in 1999 opgeleverd door aannemer BAM Bredero die het bouwde naar een ontwerp van Cesar Pelli. In het metstelwerk van de toren zijn nu plaatselijk scheurtjes ontstaan.
“Die zijn niet onzichtbaar te herstellen. Om visuele inhomogeniteit van de gevel te vermijden is ervoor gekozen al het metselwerk in de gevel te verwijderen en nieuw uit te voeren”, zegt woordvoerder Henk te Selle, directeur Realisatie van Bouwfonds MAB Ontwikkeling CVG. Het projectmanagement voor het werk wordt gedaan door Bouwfonds MAB.

Uitzettingsverschillen
Te Selle laat weten dat er zich wel vaker problemen voordoen met gevels met metselwerk die in de jaren negentig zijn gebouwd. Het gaat dan om metselwerk dat rust op horizontale ondersteuningsconstructies die aan een betonnen skelet zijn bevestigd. Bij de Zurich*toren wordt het metselwerk per twee verdiepingen ondersteund. Net onder de ondersteuningsconstructies is een horizontale dilatatievoeg in het metselwerk voorzien. “De horizontale dilatatievoegen horen open te zijn. Ze kunnen uitzettingsverschillen echter niet opvangen omdat ze grotendeels dicht zitten door verkeerd voegwerk”, verklaart Te Selle de scheurtjes in het metselwerk.
Bepalend voor een goede werking van de horizontale dilataties is behalve het open-zijn ook de ruimte in de dilatatie. De ondersteuningsconstructies van de Zurichtoren zijn met gebruik van kunststofplaatje aan het beton bevestigd. Kunststof kruipt waardoor de ondersteuningsconstructies kunnen dompen. Daardoor zijn de dilataties minder ruim dan voorzien.

Kosten
Het is volgens Te Selle echter niet duidelijk aan te geven of het om een ontwerp- of een uitvoeringsfout gaat. Mede daarom is door betrokkenen (eigenaar, ontwikkelaar en aannemer) besloten de kosten van de gehele operatie gezamenlijk te nemen. Over de hoogte ervan laat Te Selle zich niet uit. BAM Utiliteitsbouw gaat het werk uitvoeren.
De ruim 3000 vierkante meter metselwerk van de toren wordt op innovatieve wijze ontmanteld. Rond het gebouw komen hefsteigers, om van boven naar beneden het metselwerk per twee verdiepingen te verwijderen met behulp van een geluidarme hydraulische knijper. Daarna wordt een nieuwe gevel gemetseld. “We hopen voor het eind van het jaar alles vervangen te hebben, maar geven ons de tijd tot april 2008”, zegt directeur realisatie Te Selle.
Cobouw, Jan Van Staveren 2-5-'07
beetje offtopic..: Grappig Skybridge, je zit er volledig naast. Westpoint heeft een bewerkte prefab betonnen zijgevels en de Hoge Heren zijn uitgevoerd in prefab bakstenen gevels. Terwijl de Zurichtoren in de jaren '90 in het werk is gemetseld. Niet te vergelijken dus deze referenties.
See less See more
@ Winbuks

Hoezo zit ik ernaast? Volgens mij heb ik niet meer gedaan dan opmerken dat ze Westpoint en Hoge Heren ook van 'een nieuwe gevel' (wat voor gevel dan ook) moeten voorzien. En daar kan natuurlijk geen misverstand over bestaan!
Zo'n tweelaagse horizontale ondersteuning is o.a. ook bij de Schielandtoren, Harbour Village en Montevideo (geloof ik) toegepast. Juist op die plekken zijn bij eerste twee projecten behoorlijke verschillen in het metselwerk te zien. Ik pleit dus ook hier voor (esthetisch) herstel of vervanging.
Zo'n 2-laagse horizontale ondersteuning wordt bij veel projecten toegepast. Er zullen dan vast niet alleen problemen zijn bij deze toren. Wat zeer nauw komt kijken bij dit systeem is de uitvoering er van.
^Skybridge Ik begrijp je vergelijking niet tussen de Zurichtoren en de Westpoint/Hoge Heren. Het bericht gaat toch over een gevel in een slechte staat en niet hoe lelijk die gevels zijn van hoogbouw in Nederland.

Ja, de gevel van de Hoge Heren heeft niet het desgwenste resultaat wat de architect en aannemer voor ogen hadden. Doordat het gevelwerk in de fabriek is geprefabriceerd. Gevolg was dat in het prefabproces de kwaliteit en kleurvastheid verschilde onder bijna elk gevelelement.
Ja en Westpoint, is denk ieders zijn mening hoe hij/zij over de gevel en indeling denkt.
See less See more
Westpoint zal ik je geven, maar Hoge Heren heb je zeker al een tijdje niet gezien? Het is geen kleurverschil, maar verkleuring die met elke zonnestraal erger wordt. Sommige geveldelen bovenop zijn zo wit geworden dat je het vanaf Coolhaven (ik schat 2/3km verderop) kunt zien. Dit wordt natuurlijk alleen nog maar erger.

Daarom kun je die wel degelijk vergelijken - die moeten ze gewoon vervangen voor het te bizar voor woorden wordt.
See less See more
^^ je kunt ze niet vergelijken, want jij wilt dat de gevels van Westpoint/Hoge Heren vervangen worden omdat je ze lelijk vindt, maar de de gevel van de Zurichtoren MOET vervangen worden vanwege constructiefouten, waarbij we het dus over VEILIGHEID hebben, wel iets belangrijker dan esthetiek.
Met jouw argumenten kunnen we de gevels van de helft van alle flatgebouwen in NL wel gaan vervangen, omdat ze aan het verkleuren zouden zijn.
See less See more
Ik vind veiligheid en esthetiek zeker niet te vergelijken, maar we hebben het hier over twee beeldbepalende gebouwen van 102m hoog - redelijk uniek in Nederland en behoorlijk in het zicht. Ik vind het wel degelijk een constructiefout, omdat het om verkleuring gaat en niet kleurverschil. Dat is iets anders dan lelijk - er is gewoon geen goed materiaal gebruikt, dus moet het vervangen worden. Daar moet de leverancier voor opdraaien.
See less See more
Ik vind het visuele aspect anders ook geen kleintje. Bovendien maak je je erg belachelijk als je aan zo'n gebouw hebt meegewerkt. Je mag je dan ook zeker een prutser noemen. Vervangen die gevel. Bij de westpoint mogen de een gevel a la Achmeatoren/Interpolis (zwart) aanbrengen. En de Hoge Heren mogen natuursteen krijgen. Wie dat gaat betalen is natuurlijk de vraag. Maar een ding is zeker: als je er niets aan doet, ben je als stad de klos. Voor Tilburg is Westpoint een enorm baken. Voor Rotterdam zijn de torens gesitueerd op een van de belangrijkste zichtlocaties bij de Erasmusbrug. Maar goed, de ontwikkelaar zal het een worst wezen.
See less See more
Gisteren waren ze bezig met het monteren van hefsteigers:Er is ook een keet van BAM over de weg heengezet.
See less See more
Ik vind het een hardstikke mooie toren die ik graag zie in haar oude staat.
Vreemd dat het metselwerk niet klopt, omdat de controle van de opzichters tijdens de bouw van de Resident behoorlijk streng was.

Word het metselwerk weer het zelfde als voorheen?
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top