SkyscraperCity Forum banner

HANOI | DONG TRU Bridge - Cầu ĐÔNG TRÙ | Completed

145587 Views 294 Replies 59 Participants Last post by  hoangnguyen3888
Cầu Đông Trù - Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Vị trí: đường 5 kéo dài
Tên công trình: Cầu Đông Trù
Địa điểm: Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Quy mô: Chiều dài 1.240m, Bê tông cốt thép dự ứng lực
Giá trị (USD): $45,000,000
Năm hoàn thành: 2012

See less See more
1 - 20 of 295 Posts
cầu đẹp! :) hao hao cầu bình lợi mới ở SG!
Nhịp chính cầu Đông Trù sẽ hoàn thành vào 8/2012

Đây là dự án quan trọng của TP Hà Nội, với quy mô lớn và đặc biệt lần đầu tiên áp dụng công nghệ cầu vòm ống thép nhồi bê tông có thanh căng. Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn, Tổng công ty XDCTGT 1 đã tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng nhịp chính cầu Đông Trù (gói thầu số 13 thuộc dự án đường 5 kéo dài).


Nhịp chính cầu Đông Trù sẽ hoàn thành vào 8/2012

Đây là dự án quan trọng của TP Hà Nội, với quy mô lớn và đặc biệt lần đầu tiên áp dụng công nghệ cầu vòm ống thép nhồi bê tông có thanh căng. Gói thầu có khối lượng thi công rất lớn với 216 cọc khoan nhồi đường kính 2,0m, hơn 11.000m khoan nhồi vào lòng sông, gần 100.000 khối bê tông, hơn 13.000 tấn thép các loại.

Dự kiến, tổng thời gian thi công gói thầu nhịp cầu là khoảng 880 ngày (tương đương 30 tháng) và hoàn thành công trình ngày 10/8/2012.

Dự án cầu Đông Trù được khởi công năm 2006, dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng sau 4 năm. Theo Ban điều hành dự án cầu Đông Trù, Tổng Cty Xây dựng Công trình giao thông 1 - Cienco1 (Bộ GTVT), đường dẫn lên cầu phía Đông Anh mới chỉ thi công được 40% khối lượng công việc. Đường dẫn phía Long Biên, trong 7 trụ và một mố của gói thầu 12, đơn vị thi công là Tổng Cty Xây dựng Công trình Giao thông 4 - Cienco4 mới hoàn thành được 5 trụ và một mố

http://khudothimoi.com/tintuc/dau-t...inh-cau-dong-tru-se-hoan-thanh-vao-82012.html
See less See more
Oài hóa ra cầu này bắc qua sông Đuống chứ không phải Sông Hồng. Thỏa nào nó nhỏ xíu thế.
Oài hóa ra cầu này bắc qua sông Đuống chứ không phải Sông Hồng. Thỏa nào nó nhỏ xíu thế.
chỉ ngắn hơn các cầu lớn khác chứ ko bé nhá.chắc cũng 8 làn xe đấy.
thiết kế đẹp
Bác Trọng lên mà dự án này vẫn chậm chạp quá.
Cầu này có mặt cắt rộng nhất đó.
Cau nay ma keu be ah?no la cau co mat cat ngang rong nhat VN khi hoan thanh day....!nhin duong dan cua no co 4 hang tru la hieu roi.
nhà thầu 100% là Vịt nam hả các bác! :D
Cầu này cạnh nhà mình. Ngày nào cũng phóng xe qua. Tiến độ tốt lắm. Thấy mấy bác ở công trường bảo cuối 2013, đầu 2014 là xong
nhà thầu 100% là Vịt nam hả các bác! :D
Theo sự quan sát tại hiện trường thì có TCT Thăng Long, cienco 1, cienco 4.
Cầu này cạnh nhà mình. Ngày nào cũng phóng xe qua. Tiến độ tốt lắm. Thấy mấy bác ở công trường bảo cuối 2013, đầu 2014 là xong
Xin mời update đê :banana:
Cả tuần nay trời mưa. Nhà thầu chạy sạch. Đoạn đường 5 kéo dài chưa thấy tiến triển gì, trời mưa bẩn không khác gì đường 32.
Mấy tấm này chắc là của mấy cái cầu xây trong Sài Gòn vì trong hình update cầu Đông Trù phía trên mấy cái vòm chưa được lắp gì hết.

See less See more
2
Mấy tấm này chắc là của mấy cái cầu xây trong Sài Gòn vì trong hình update cầu Đông Trù phía trên mấy cái vòm chưa được lắp gì hết.
hmmm...kỳ vậy ta!
Hay là cái tấm của kt chụp từ lâu rồi???
1 - 20 of 295 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top