Skyscraper City Forum banner
1 - 14 of 14 Posts

·
Banned
Joined
·
720 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Chanty-Mansyjsk (ros. Ха́нты-Манси́йск) - miasto w Rosji, stolica Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego, często nazywane "Bramą Syberii".
Miasto zostało założone w 1930 r. jako osiedle robotnicze pod nazwą Ostiako-Wogulsk i stało się stolicą utworzonego właśnie Ostiako-Wogulskiego Okręgu Narodowościowego. W 1940 r. wraz ze zmianą nazwy okręgu na Chanty-Mansyjski Okręg Narodowościowy miasto przemianowane na Chanty-Mansyjsk. Prawa miejskie przyznano mu w 1950. Wraz z przyznaniem praw miejskich w obręb Chanty-Mansyjska włączono istniejącą od XVI w osadę Samarowo, stanowiącą dotąd ośrodek administracyjny Rejonu Samarowskiego. Po przyłączeniu Samarowa do Chanty-Mansyjska miasto to stało się centrum Rejonu, który przemianowano na Rejon Chanty-Mansyjski.
Ludność (2009) -65 000
Miasto położone jest na zachodniej Syberii, w centrum Chatny-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugry. Chanty-Mansyjsk stanowi także ośrodek administracyjny Rejonu Chanty-Mansyjskiego, sam jednak w skład tego rejonu nie wchodzi, stanowiąc miasto wydzielone Chanty-Mansyjskiego OA - Jugry.
Miasto leży nad rzeką Irtysz, 15 km od jej ujścia do Obu. Od stolicy kraju - Moskwy dzieli je odległość 2.759 km (licząc odległość lotniczą).

 

·
Registered
Joined
·
20,850 Posts
Vladorlando można pisać po polsku? Nie jest to dla Ciebie kłopot?


Bardzo ładnie że pokazujesz to miasto. Czy to wszystko Twoje zdjęcia?Kaziq na pewno przeczytałeś, że Hanty-Mansiysk jest miastem dopiero od 60 lat!~Liczba mieszkańców 65k. Myślę, że warto o tym pamiętać i brać poprawkę zanim zaczniesz porównywać z NYC. :D

Vladorlando jak masz więcej "street photo" z ludźmi, a zwłaszcza paniami, to wrzucaj wszystko co masz. :D

Powodzenia. :eek:kay:


:cheers:
 

·
._.
Joined
·
2,799 Posts
Vladorlando można pisać po polsku? Nie jest to dla Ciebie kłopot?


Bardzo ładnie że pokazujesz to miasto. Czy to wszystko Twoje zdjęcia?Kaziq na pewno przeczytałeś, że Hanty-Mansiysk jest miastem dopiero od 60 lat!~Liczba mieszkańców 65k. Myślę, że warto o tym pamiętać i brać poprawkę zanim zaczniesz porównywać z NYC. :D

Vladorlando jak masz więcej "street photo" z ludźmi, a zwłaszcza paniami, to wrzucaj wszystko co masz. :D

Powodzenia. :eek:kay:


:cheers:
To prawda, może trochę mnie poniosło, jest tam kilka perełek :) Vladorlando dzięki za foty i prosimy o więcej!
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top