SkyscraperCity Forum banner

Harbor Highway

1955 Views 9 Replies 10 Participants Last post by  EPA001
11
Van de week bezoek, en dan is het altijd leuk om te A15 af te reiden tot het eind. Toestel mee:

01. Langs de Waalhaven heb je altijd een mooi contrast tussen al wat drijft in de haven tegen de achtergrond van de stad.


02. Follie op bedrijfsgebouw in de Waalhaven


03. De Thialf lag bij Rozenburg, en zo te zien is die inmiddels weer weg. Apart om er eens zo dicht bij te komen.


04.


05. De overkant bij Maassluis. Niet gek voor zo'n dorp.


06. Havenskyline


07. Wegens gebrek aan referenties en de ruimte heb je soms heb je geen idee hoe groot iets is in de haven. Geen idee hoe hoog deze is. Het (obligate) kunstwerk lijkt een details maar zal vrij fors zijn als je er voor staat.


08. Heel veel kranen. Nieuwe Maasvlakte krijgt trouwens ook aardig vorm. Wordt enorm.


09. Kennedy Space Center?


10. Den Haag


11. Helemaal aan het einde van de A/N15 heb je een lus (nog net links te zien) die letterlijk de "end of the road" is. ga daar binnenkort een ANWB bord neerzetten met daarop: Vladivostok 16.786 km. :cool:
See less See more
1 - 10 of 10 Posts
Foto 1 en 2 is in de buurt van mijn werk. Volgende keer gewoon afslag Heyplaat nemen en dat van te voren melden, dan geef ik je een rondleiding op ons terrein, van waar je ook mooie opnames kunt maken.
Foto 2 is trouwens het gebouw van de belastingdienst douane.
Het is voor mij al een tijdje gelden dat ik op de Maasvlakte ben geweest. Dus de hoogbouw van DH heb ik nog niet van daar kunnen waarnemen.
Foto 4 is bruut!
Leuk om dit zo eens te zien, het laatste stuk van de A15 is wat dat betreft een bijzonder stuk. Die gebouwen zijn echt gigantisch daar.
Leuk serietje. Zouden ze ook bier tappen in die saloon op foto 2?
Leuke foto's. Als ik in Rotterdam bij een vriend op bezoek ben gaan we ook dit soort tripjes maken. Het industriële karakter is soms bijna surreëel, maar ik vind het prachtig.
Indrukwekkend gebied, mooi in beeld gebracht.
Ik rijd deze route soms ook wel helemaal af, tot aan het einde. Erg indrukwekkend, omdat op gegeven moment het vergelijkingsmateriaal zoek is om de grootte en omvang van een gebouw, installatie of schip te kunnen inschatten. Hier komen de miljoenen-investeringen tenminste tot hun recht!
Een stukje Nederland waar je best wel eens trots op kunt zijn.
Bedankt voor de mooie zonnige foto`s, Jan.
Gaaf en vooral erg werelds, als in dat deze beelden overal ter wereld wel als indrukwekkend worden beschouwd.
Afgelopen weekend was ik op de Maasvlakte, en het viel me op hoeveel er veranderd was vergeleken met vorig jaar. Bij het douanekantoor rijd je al over een gedeelte van de 2e Maasvlakte. Bij de Yangtzehaven moet je opeens over een brug om op het puntje van de oude Maasvlakte te komen.
Leuke foto's van een wereld die zich letterlijk en figuurlijk steeds verder van de stad distantieert. De schaalvergroting heeft zo'n omvang aangenomen dat dit soort zaken in de stad nooit meer zouden kunnen. Ik moet er toch ook weer eens gaan kijken. ;)
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top