SkyscraperCity Forum banner

Zagrasz na niej?

1 - 14 of 14 Posts

·
Registered
Joined
·
3,131 Posts
wygląda jak render, co to?
 

·
Registered
Joined
·
3,131 Posts
akurat, że Calatrava to wymyśliłem, nie wiedziałem tylko które.
Pytałem, bo chciałem wiedzieć czy w zdjęciu jest Jerzy, czy go nie ma ;)


Zdjęcie jest absolutnie genialne, w twoim stylu. 10/10
 

·
Registered
Joined
·
3,131 Posts
O to to! większy rozmiar!
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top