SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 35 Posts

·
Bas
Joined
·
15,680 Posts
Discussion Starter · #1 ·
`Harlingen Seaport wil de Industriehaven buitendijks uitbreiden met zo`n 150 hectare, inclusief water. Na de zomer gaat direkteur Murk de Jong met het plan de boer op. Hij weet zich verzekerd van de steun van gemeente en de provincie.

De Industriehaven loopt vijf jaar eerder vol dan verwacht. Over twee jaar zullen vrijwel alle kavels bebouwd zijn, aldus De Jong. `Dan hebben we een serieus probleem. De investeerders staan in de rij.` Aanjager is de energiecentrale van de Friese afvalverwerker Omrin. Daar komen grootverbruikers op af. Tot en met 2010 staat er voor een half miljard aan investeringen op het programma, goed voor zeker vijfhonderd arbeidsplaatsen, kondigde De Jong gisteren aan op het Internationaal Zeehavencongres in Harlingen. Daarin inbegrepen is 140 miljoen Euro voor de Omrin-centrale.

De Jong kondigde de komst aan van een Maritiem Logistiek Centrum van 3 hectare. Ophanden is ook de vestiging van een kalkzandfabriek. Verder werkt zand-grind-en betonbedrijf Spaansen aan een plan de vijf Harlinger vestigingen te concentreren op de Industriehaven, en bereidt het snel groeiende Harlinger metaalbedrijf SMST (leverancier van apparatuur voor de gas-en oliewinning op zee) een verhuizing voor naar het haventerrein.`
BRON: Leeuwarder Courant, 06-06-08.

Foto van een deel van de Harlinger haven (BRON: Gemeente Harlingen):Foto van de meest recente nieuwkomer, Nederlands grootste scheepsbouwer, Damen Shipyards (eigen foto, genomen 05-06-08):De overslag in de Harlinger haven bedraagt 3,4 miljoen ton per jaar en is hiermee groter dan die van Den Helder en (nog) iets kleiner dan die van Delfzijl. Zout, zand, containers, stalen rvs tanks en landbouwprodukten vormen in Harlingen de hoofdmoot van de overslagactiviteiten. Er zijn vier scheepswerven.
 

·
D’r is mor ain Stad!
Joined
·
3,404 Posts
Ja hoor, sloop nog maar een mooi stukje natuur waarvan Nederland er al zoveel heeft...

Slecht plan, en ik hoop dan ook dat het niet doorgaat! Laat ze die kavels maar volbouwen in de Eemshaven. ;)
 

·
Registered
Joined
·
65 Posts
In Harlingen Haven is genoeg plek om uit te breiden als je de haven wat verder naar binnen uitbreidt.
Dit plan is puur voor de show en totaal overbodig om hiervoor stuk van de toch al kwetsbare waddenzee op te offeren.
Hoop niet dat een ambitiegeile wethouder dit omarmt..
 

·
Registered
Joined
·
998 Posts
Ze willen 150 ha, dus een gebied van 1 x 1,5 km van het Wad afsnoepen. Dat klinkt vrij fors! Nou is de Waddenzee voor mij 'heilig', dus ben ik tegen elke inpoldering. Daarom heb ik even gekeken hoe groot dat nou is:Zie je het voor je dat dat gebied straks opgevuld gaat worden met hijskranen, schoorstenen, opslagtanks en grauwe loodsen...?

NIET DOEN DUS!!!
 

·
D’r is mor ain Stad!
Joined
·
3,404 Posts
Ik snap ook niet hoe die man bij dit belachelijke idee komt. De Waddenzee is zelfs op 'wereldschaal' een ontzettend bijzonder gebied. Hoe haal je het dan in je hoofd om daar 150 hectare van in te gaan polderen?
 

·
Hoogvlieger
Joined
·
1,846 Posts
Een half miljard investeren zodat het 500 arbeidsplaatsen oplevert. Dat is 1 miljoen per arbeidsplaats, waarvan een deel dan waarschijnlijk al elders vandaan komt.
 

·
Bas
Joined
·
15,680 Posts
Discussion Starter · #13 · (Edited)
Ze zijn iets in de planning vergeten, denk ik.

Landinwaartse uitbreiding stuit op problemen. Ten eerste, als je doorsteek maakt richting Zuidwalweg/Midlum, dan moet je onherroepelijk een bedrijf als Daalimpex gedeeltelijk ontmantelen en verplaatsen, bovendien heb je dan een ophaalbrug nodig. Ten tweede, men heeft de fout gemaakt om bij het keerbekken aan de noordzijde de grote betonfabriek van Spaansen te bouwen. Maar omdat hier veel schepen worden geladen en gelost, is het ook wel praktisch om halverwege het keren te laden/lossen aan één van de drie laad-lospunten van Spaansen. Verder is alle grond daar omheen al uitgegeven.

Ik heb vanmorgen bij de Friese Havendagen inderdaad een plan gezien voor uitbreiding buitendijks. Ziet er op zich niet slecht uit, men pikt inderdaad een stuk Waddenzee. Ten noorden van de Visserijhaven, ten westen van Zoutfabriek ESCO (Kali&Salz KG), komt dan een enorm nieuw havenbekken, parallel lopend aan de huidige industriehaven. Een soort Friese 2e Maasvlakte dus. Men verlegt de dijk dus gewoon zo`n 500-700 meter het Wad op.

Harlingen is een erg makkelijke haven, klein, overzichtelijk, flexibel. En goed ruimtelijk geordend: Recreatiehaven, Veerboothaven, Visserijhaven en Handelshaven keurig naast elkaar. Maar het is er ook altijd vol, vooral in de zomer. Er is een gebrek aan kaderuimte, zo liggen de schepen bijvoorbeeld aan de Korte Lijnbaan dubbel geparkeerd, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Daar IJmuiden, Beverwijk en Den Helder helemaal geen kant op kunnen, komen veel overslagactiviteiten in Harlingen terecht. Ik sluit maar af met nog een sfeerplaatje uit deze gezellige Friese Havenplaats:

 

·
Registered
Joined
·
998 Posts
@ railway stick

Zou je (globaal) op Google Maps/Earth kunnen intekenen hoe de haven moet komen te liggen? Ik heb in post #5 zomaar een stuk van 150 ha gegokt, maar ben benieuwd wat ze écht van plan zijn!

(overigens blijf ik tegen elke aantasting van de Waddenzee, hoe gezellig de haven ook mag zijn...!)
 

·
Bas
Joined
·
15,680 Posts
Discussion Starter · #16 ·
@ Nout: Hier komen ook zeeschepen. Tot een lengte van 200 meter, tot 22.000 ton, dus is Harlingen een redelijke volwassen zeehaven.
@ Olegrod: Ik zal even proberen dit plan van internet af te halen. Misschien valt het wel ergens te achterhalen. Ben zo terug.

Zeeschepen dus, de achterburen van de Anda: :lol:

 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Nota Waddenzee said:
b) Inpolderingen
Het beleid met betrekking tot inpolderingen wordt ongewijzigd voortgezet. Dit betekent dat het kabinet geen concessies zal verlenen voor inpolderingen van (delen van) de Waddenzee.

Nota van Toelichting - Bij deel 4 van de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee (pagina 21) - VROM
Rijksbeleid staat nog altijd boven gemeentelijke plannen, dus dit voorstel gaat vrijwel direct de prullenbak in. Landinwaartse uitbreiding is de enige mogelijke oplossing.
 

·
Registered
Joined
·
998 Posts
Rijksbeleid staat nog altijd boven gemeentelijke plannen, dus dit voorstel gaat vrijwel direct de prullenbak in. Landinwaartse uitbreiding is de enige mogelijke oplossing.
Ja, en het kwartje van Kok was een tijdelijke maatregel en Balkenende zou het aantal regeltjes en de bureaucratie drastisch terugbrengen... :eek:hno:

Jongen, niet zo naïef! De overheid en afspraken/beloftes, laat me niet lachen! Als er een sticker "Economisch voordeel" op dit project geplakt wordt, zijn ze die Nota gauw vergeten...
 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Als er een sticker "Economisch voordeel" op dit project geplakt wordt, zijn ze die Nota gauw vergeten...
Doemdenken is nergens voor nodig hoor. Er is buiten dit ondernemersclubje absoluut geen draagvlak voor inpolderingen. Er zijn vanuit de landelijke overheid strenge regels opgesteld voor alle mogelijke wijzigingen in het Waddengebied. Dit wil niet zeggen dat het Waddengebied voor altijd ongerept blijft. Door veranderende denkbeelden in de maatschappij zou de situatie over 20 jaar compleet anders kunnen zijn. Maar in het huidige beleid is er geen plaats voor inpolderingen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar Den Helder, hoeveel moeite het hen kost om de aanlegsteiger van de veerboot naar Texel te verplaatsen. Dat proces loopt al jaren en het einde is nog lang niet in zicht (wellicht nog minimaal 15 jaar). Al die moeite om slechts één pier! Met die gedachte in je achterhoofd hoef je echt niet bang te zijn dat zo'n groot inpolderingsplan van een ondernemersgroepje zomaar lukt.


Met 'economisch voordeel' wijs je misschien ook naar gasboringen? Daarvoor zijn de regels inderdaad wat soepeler (wat mij betreft te soepel). Maar ook hierbij geldt dat er niks gebouwd mag worden in de Waddenzee. Het economisch voordeel van gasboringen is natuurlijk ook een stuk groter dan dat van een plaatselijk bedrijventerreintje. Trouwens, ik zie eigenlijk helemaal geen economisch voordeel in deze inpoldering. Zoals Tweety al stelt is 1 miljoen euro per arbeidsplaats al een behoorlijk zotte start.
 

·
Registered
Joined
·
998 Posts
^^ Ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat je gelijk hebt. Ik doelde inderdaad o.a. op de gaswinning. Als er geld valt te halen, is de overheid maar wat graag bereid de spelregels tijdens de wedstrijd te veranderen. Dan mag er ineens van alles op (nou ja, onder) het Wad. We zullen de gevolgen wel zien...

We zijn het er in ieder geval over eens dat deze havenuitbreiding 'not done' is!
 
1 - 20 of 35 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top