SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
762 Posts
Discussion Starter · #3 ·
filosss said:
ciekawy kadr:) niby ot tradycyjny widoczek z brzegu jakiegos zbiornika wodngo:) ale...
Dzięki, też mi się podoba, dlatego je tu umieściłem, a widoczek pochodzi z nowo zalewanego zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska koło Dąbrowy Górniczej:
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top