SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 346 Posts

·
Registered
Joined
·
240 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Na zovele jaren gaat men eindelijk beginnen aan de herinrichting van de Kanaalkom in Hasselt.Dit is de huidige toestand van het te ontwikkelen gebied:"Na de Groene Boulevard (de kleine ring) krijgt Hasselt ook een Blauwe Boulevard (de kanaalkom): een dubbele promenade langs de waterkant. Dit project maakt het wonen, werken en wandelen aan de kanaalkom aangenaam. Voor de meest perfecte herinrichting van dit hoogstaande project zullen een aantal gebouwen moeten plaatsmaken. Het plan zal autoluw zijn en geeft de voorkeur aan voetgangers en fietsverkeer. Zo wordt de brug over de kanaalkom afgebroken en vervangen door twee fiets- en voetgangersbruggen. Zodoende kan men het water oversteken. Ook zullen er op termijn horecazaken en terrasjes langs de kanaalkom komen.
Daarnaast zal er veel aandacht uitgaan naar de groene invulling van dit project. Rond de gehele kanaalkom is ook aandacht voor handel, kantoren en bewoning. In het plan zijn ca. 1200 woningen opgenomen."

"Qua architectuur gaat het niet om extreem moderne gebouwen, maar mooie gebouwen die een bepaalde sfeer oproepen. Mediterraan, Romaans of de vieux port de Nice zijn gevoelstermen die de sfeer proberen weer te geven van de toekomstige omgeving. Klassieke kwaliteit zal er geboden worden. Het moet altijd gezellig zijn op de Blauwe Boulevard: terrasjes, restaurantjes, een vakantiesfeer. Een hoogwaardige buurt om in wonen; te leven."

Momenteel zijn er 3 lopende projecten. (de eerste projecten)

Het eerste project is "Blue Lofts" waar men volop aan bezig is. Het gaat hier om een aantal luxueze loft-appartementen.Het tweede is "Via Palladio", de bouw van verschillende huizen en appartementen.

De appartementen:De woningen sluiten aan bij de appartementen en doen terugdenken aan stadswoningen in Londen, Parijs of New York.De bouw van dit project is reeds gestart en situeert tussen de discotheek Versuz en de voormalige Gelatinefabriek.

Een ander project is "De Kaai" dat binnenkort wordt voorgesteld en van de hand is van het Hasseltse architectenbureau De Gregorio en partners.

Meer informatie:
www.blauweboulevard.be
www.viapalladio.be
www.de-kaai.com
www.bluelofts.be
www.degregorio.be

Het zal waarschijnlijk nog jaren duren eer de hele zone is ontwikkeld. Het is al langer bekend dat de 2 discotheken die daar gesitueerd zijn plaats moeten maken voor dit project en naar een andere locatie in Hasselt moeten. Maar de vergunningen van de discotheken lopen nog tot 2011.

Of er echte hoogbouw komt aan de Kanaalkom is voorlopig nog niet bekend.
 

·
Registered
Joined
·
12,943 Posts
Jammer dat er niet meer op til staat. Het is een mooie lokatie, havenbuurten kunnen een mooie lokatie van hoogbouw zijn, Londen bewijst dat. Ik dacht dat Hasselt er aan dacht zich meer als hoogbouwstad te profileren?
 

·
Registered
Joined
·
240 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
De Klauw said:
Jammer dat er niet meer op til staat. Het is een mooie lokatie, havenbuurten kunnen een mooie lokatie van hoogbouw zijn, Londen bewijst dat. Ik dacht dat Hasselt er aan dacht zich meer als hoogbouwstad te profileren?
Er staat wel veel meer op til, dit zijn slechts de allereerste projecten.

Ondertussen is bekend dat het project 'De Kaai' 6 verdiepingen zal tellen aan het water, en 5 verdiepingen de blok erachter.

Nog een overzicht:

 

·
Registered
Joined
·
240 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Het project de Kaai is dus bekend en omvat een 150- tal appartementen.

Dit stond vandaag in de krant:

Kanaalkom wordt Blauwe Boulevard
Aanleg nieuwe gemengde wijk langs het water

Hasselt - De kanaalkom wordt heringericht en wordt een Blauwe Boulevard. Gisteren werd de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe gebouw van nv De Scheepvaart. Meteen ging Residentie De Kaai van start: 153 luxeappartementen en penthouses.

De omgeving moet een stedelijk gebied worden met woon-, handels-, kantoor- en dienstenfuncties. De Kaai wordt het eerste concrete woonproject binnen de Blauwe Boulevard dat integraal deel uitmaakt van de stad. Er komen vier gebouwen rond een binnenplein. De relatie met het water komt er via een dijkweg, waardoor een mooie promenade langs het water ontstaat. Parkings bevinden zich ondergronds, zodat het binnengebied groen kan worden aangelegd.

Op langere termijn ontstaan er drie stadswijken binnen de Blauwe Boulevard: de Gelatinewijk, het Havenkwartier en de Kanaalwijk. Voor elke wijk is er een mix van functies: wonen, werken, kantoren, ateliers, horeca, wijkwinkels... Rustig wonen, winkelen en wandelen langs het water op loopafstand van de binnenstad zijn de uitgangspunten.

De Kaai wil uiteenlopende categorieën bewoners aantrekken: jong en oud, workaholics en renteniers, tweeverdieners, gezinnen met kinderen.

Het project strekt zich uit over 30.000 m² die gerealiseerd worden in twee fasen: eerst de bouw van kantoren van nv De Scheepvaart, een ondergrondse parking en 90 appartementen. In een tweede fase komen er 60 appartementen bij en een voetgangers- en fietsersbrug om de beide oevers te verbinden. Die brug krijgt een vrije hoogte van vijf meter waardoor ook de jachthaven kan uitbreiden. In de Havenstraat komen dertig sociale appartementen voor de lokale huisvestingsmaatschappij.

Burgemeester Herman Reynders (SP.A) is blij dat het project eindelijk aan uitvoering toe is. ,,Vroeger was de Kanaalkom een centrum van industriële activiteit met een rechtstreekse spoorverbinding met het station. Intussen is die activiteit verhuisd, waardoor de buurt verloederde. De creatie van een jachthaven was de eerste voorzichtige stap en meteen een succes, zodat we al aan een tweede uitbreiding moeten beginnen. Dit wordt de mooiste buurt van Hasselt, toegankelijk voor iedereen.''


 

·
Registered
Joined
·
240 Posts
Discussion Starter · #11 · (Edited)
Ik vind het het wel iets 'zuiders' hebben; het is niet mis maar er kon misschien meer gemaakt van worden. Nu maar wachten wat er in de volgende jaren te gebeuren staat...

Op de site van het architectenbureau De Gregorio:

De Kanaalkom-site: verzoening van oud en nieuw

De Kanaalkom is een begrip, zowel voor Hasselaren en ver daarbuiten. Het woord roept vooral industriële bedrijvigheid van vroegere dagen op, de ‘gelatine-sfeer’. Maar het doet ook denken aan nieuwe mogelijkheden. Toen het Hasselse stadsbestuur enkele jaren geleden de naam ‘De Blauwe Boulevard’ voor dit gebied lanceerde, wist iedereen dat de stad zich aan deze kant ging verjongen en uitbreiden. En die naam alleen al heeft ons als architecten direct geïnspireerd. De naam refereert naar water, naar slenteren-op-niveau en naar de Groene Boulevard natuurlijk. Toen wij die Groene Boulevard jaren geleden hebben ontworpen, hadden we de ontwikkeling van de Kanaalkom natuurlijk al in ons achterhoofd. De Kanaalkom zou een eigen stadskwartier worden rondom het magische water, bereikbaar via een vlot oversteekbare boulevard. Het Oud Gasthuis dat wij met Aldo Rossi mochten ontwerpen, was een eerste reële aanzet om oud met nieuw te verzoenen.
Het doet dan ook deugd om te zien dat de puzzel stilaan in elkaar aan het passen is.
Zoals de naam ‘Blauwe Boulevard’ bijzonder belangrijk was, zo was het ook met de naam van het project: ‘De Kaai’. De Kaai is van oudsher de naam van de site en refereert tevens naar die industriële bedrijvigheid aan het water van weleer.
In het project ‘De Kaai’ zijn we met al die dingen in ons achterhoofd aan de slag gegaan: flaneren langs het water, geborgen wonen, met ‘zicht-op-zee’ en op een steenworp van gezellige stadsdrukte. Eén been in een geborgen privésfeer, het andere in de stad, in de wereld als het ware. In het BPA is vastgelegd dat in de wijk aan onze kant enkel wonen is toegelaten. Een wijk die haar eigen identiteit dient op te bouwen. Het oude Hasselt, maar nieuw en jong van geest. Klassiek én eigentijds.
Couleur locale: een snuifje barok, een vleugje romantiek‘De Kaai ' wordt dus een stedelijke microkosmos met Hasseltse ‘genen’ maar met een eigen karakter en temperament. Als we met een belangrijke opdracht starten, maken we altijd een soort identiteitsanalyse van de stad in kwestie. Hasselt is voor ons een uitgesproken ‘barokke’ stad. Dat betekent: zin voor elegantie, zwier, grandeur, de ‘étalage’. De Hasselaar heeft oog voor detail en een neus voor raffinement. Deze eigenschap wilden we beslist meenemen in het ontwerp: stedelijke architectuur die rationeel en functioneel is, maar tegelijk een tikkeltje monumentaal en ‘chique’, met de allure van een Florentijns of Venetiaans Palazzo. De façades vertellen een verhaal over menselijke diversiteit, het complexe sociale spel van geven en nemen, groots maar ook voorzien van details, samenhangend maar ook opgedeeld (zowel in woonblokken als in pandvorming), uitgesproken publieke ruimtes maar ook heel private, groepsgevoel en privacy. Een stad moet bruisen, maar de bewoners moeten zich ook kunnen terugplooien binnen hun eigen microklimaat. Aan de ‘binnenkant’ van de site, door de gebouwen beschut hebben we dan een semi-publiek plein voorzien, dat nooit enkel een doorgangsruimte is, maar ook een plek om uit te rusten en bij te praten met bankjes en groen. Aan weerszijden hebben we heuse parktuinen voorzien.
‘De Kaai’ wil dan ook heel uiteenlopende soorten bewoners aantrekken: dit wordt geen ‘monocultuur’, maar integendeel een mengeling van jong en oud, workaholics en renteniers, tweeverdieners en gezinnen met kinderen, en noem maar op.
En het water is natuurlijk een ideaal bindmiddel voor deze diversiteit. De ‘barokke’ geest van de stad zal zich via de gevels in het water spiegelen en de plek haast een Venetiaanse allure geven.
Maar het water betekent ook dromerigheid, poëzie en romantiek. De plannen van de stad om verderop een heus ‘stadspark’ te realiseren, zijn dan ook een schot midden in de roos.
Een echt stadskwartier herkent men aan de unieke sfeer, kan men haast ruiken met de ogen dicht. Voor ‘De Kaai’ is dat zonder meer de combinatie van barokke levendigheid met groen, water en luwte.Flaneren op de promenade, een praatje slaan met de buren op de piazza

We zijn als ontwerpers niet alleen bezig geweest met een bouwprogramma, maar ook met de vraag naar identiteit, beeldwaarde en beleving. Hoe maken we deze site tot een echt ‘kwartier’, met een eigen charme en sfeer?
De nabijheid van het water leidde als vanzelf tot het idee van de promenade: een dijkweg die een havensfeer oproept, en de Hasselaar weer een echte ‘wandelboulevard’ geeft, waarop iedereen zich kan tonen. Dit flaneren, in meer Zuiderse landen een vast avondritueel, is een vorm van stedelijk theater, van en voor de bewoners, en uiteraard ook voor bezoekers, waar iedereen tegelijk acteur en toeschouwer is. De dijkweg is dé ontmoetingsplaats voor wie drukte, gezelligheid en ‘barokke’ zwier zoekt. En via de geplande fiets- en voetgangersbrug zal deze promenade via de nieuwe invalsboulevard terug aansluiting vinden met de kop van het kanaal, …. en met de Groene Boulevard.
We wilden met de dijkweg anderzijds, zeker in relatie tot de lage kade, ook een stedelijk element integreren dat rust uitademt voor wie wil bijkomen en een praatje wil slaan met de buur. Een krant lezen bij een kop koffie, met zicht op het water binnen de beslotenheid van het kwartier, zou het natuurlijk af maken. De dijkweg kan niet zonder de Groen Boulevard, maar ook niet zonder een wijkplein aan de andere kant. Het BPA voorziet zulk een plein. En het is op dat plein dat de diensten van de Scheepvaart hun nieuwe ‘voordeur’ gaan krijgen. Een serieuze uitbreiding die tegemoet komt aan hun plotse expansie, maar die ook het plein, door middel van een eigen voorpleintje, een typische façade geeft.
De dijkweg en wijkplein, de mondaine promenade en de gezellige piazza , twee contrasterende publieke ruimtes met een eigen karakter en ritme, geven ‘De Kaai’ een broodnodige eigen identiteit.

 

·
Registered
Joined
·
482 Posts
verduidelijkende renderings, vooral die laatste.

Ben nog steeds niet overtuigd eigenlijk en zal ook zeggen waarom:

het blijft een beetje een 'samenraapsel' van stijlen. Ik zie het als : een poging tot zogenaamd Italiaanse romantische sfeerschepping door middel van een mix van stijlen die tot een soort voorzichtige stedelijkheid moet leiden.

'opgepoetste vergane glorie'

Dit project heeft niet de uitstraling van organisch gegroeide samenhang -wat het wel degelijk wil suggereren- maar is eerder een samengeharkte gebouwenklont, waar vooral de hoeken en poorten lijken te zijn 'vormgegeven'.
Daartussenin is het eerder haastwerk.

Slechts enkele delen kunnen me op het eerste zicht enigzins bekoren: het dubbele poortgebouw richting binnenplaats (aan de kanaalkant) en het nogal strak vorm gegeven (op de tekening enigzins geel van kleur gelaten) gedeelte tegen het gebouw van de dienst voor scheepvaart.
maar: deel is in dit geval jammer genoeg niet geheel.

Het ziet er zelfs een beetje armoedig, ascetisch uit, vind ik.
de zogenaamde Hasseltse 'zwier' is hier al helemaal niet terug te vinden, daarvoor is dit project toch net iets te veel 'stiff upper lip' qua uitstraling.


Uiteraard zie ik de realisatie met ongeduld tegemoet. de realiteit is altijd anders dan wat men in voorstellingen wil voorspiegelen. Hopelijk komt dit project dan wel 'tot leven'
 

·
Registered
Joined
·
240 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Ik denk ook dat we best het hele project afwachten om een globaal beeld te krijgen. Op de kanaalkom is er sprake van -volgens de burgemeester- van 1200 woningen/appartementen. Dit project omvat er uiteindelijk 'maar' 153.
 

·
Registered
Joined
·
787 Posts
De voorlopige architectuurimpressies (die op zich zeer professioneel gemaakt zijn) vind ik evenmin overtuigend. De moeilijkheid bij dit project lijkt me, naast het stedenbouwkundig aspect (=creeren van logische samenhang), het aspect ''wonen aan het water" in de gepaste vormentaal te gieten. Voor welke vormentaal moet gekozen worden? Hasselt/Limburg heeft immers geen traditie/historie van wonen aan het water. Het kanaal had een uitsluitend economische functie.
Moet men de Docklands kopieren? Moet men de gebouwen een industrieel karakter geven (stille verwijzing naar de oude functie van het kanaal)? Of een maritiem - Mediterraan karakter? Ik weet het ook niet dadelijk maar de architectuurtaal die nu gehanteerd wordt is vlees noch vis en daardoor weinig overtuigend. Het is een te brave baksteenarchitectuur die evengoed langs de ring of in 1 of andere verkaveling had kunnen staan. Op deze plek verwacht ik een meer gevarieerde, meer speelse en doordachte architectuur zonder daarbij in uitersten te vallen. Hetgeen nu gepresenteerd wordt geeft helemaal geen 'kick'. Bovendien mis ik de uitnodigende randzones en overgangsgebieden die men zou verwachten voor een dergelijke plek. Wat met de restruimte tussen de bouwblokken? Wat met de tochtgaten tussen de blokken?

De interne invulling van de bouwblokken overtuigt evenmin :
Bekijk bvb de appartermenten van blok D : zeer pover (afgezien van het grote terras) met amper 1 slpkamer, minibadkamertje en niet eens een fatsoenlijke keuken met berging :

De hand van de ontwikkelaar, die uiteraard zoveel mogelijk appartementjes in de blokken wil steken, lijkt me (te) sterk aanwezig in het ontwerp.

Gewoon enkele kritische bedenkingen zonder te negatief te willen zijn.
 

·
Registered
Joined
·
240 Posts
Discussion Starter · #15 · (Edited)
Zeno2 said:
De interne invulling van de bouwblokken overtuigt evenmin :
Bekijk bvb de appartermenten van blok D : zeer pover (afgezien van het grote terras) met amper 1 slpkamer, minibadkamertje en niet eens een fatsoenlijke keuken met berging :
Waarschijnlijk zullen dat de zogezegde 'betaalbare en sociale' woningen zijn waarvan sprake is. Uiteindelijk zal het nog allemaal veel geld kosten in verhouding...

Vandaag stond ook een gesprek met de burgemeester, Herman Reynders, in de krant. 'De Kaai' is dus het eerste echte project aan de blauwe boulevard in een reeks van 16; alles zou ongeveer binnen de 10 jaar klaar moeten zijn. Aan de blauwe boulevard zou de architectuur klassiek gehouden worden, omdat aan de stationsomgeving ruimte is voor moderne -en volgens Reynders zelf- gedurfde architectuur. De publieke ruimte voor de kanaalzone wordt 'ontworpen' doot het Hasseltse architectenbureau a2o-architecten en wordt tegen de zomer van 2006 ingediend in het stadhuis van Hasselt.

Het is ook waarschijnlijk dat de 2 discotheken, The Mixx (Ritz) en The Versuz, binnen reële tijd (een datum is niet genoemd) onder de sloophamer gaan en een andere locatie binnen Hasselt moeten zoeken.

Wat er met de bekende Gelatinefabriek moet gebeuren, is niet bekend. Alles hangt af van wat de architecten ervan maken. De toren van de fabriek zou wel blijven staan.
 

·
Registered
Joined
·
482 Posts
-A2O de publieke ruimte dat is goed nieuws
-de versuz was sprake van dat die zou gaan verkassen naar de via-media. naast de universiteitslaan. Tegenover de Kinepolis.
-en toch en toch, ook hedendaagse zinnenprikkende architectuur is aan de blauwe boulevard helemaal op z'n plaats
 

·
...
Joined
·
1,316 Posts


Deze foto omvat toch niet het volledige project mag ik hopen? Er was toch sprake om aan weerskanten van het kanaal iets te doen? Zijn er hier al foto's van verschenen? Tot hoe ver langs het kanaal reikt dit project trouwens? Is het de bedoeling dat er op termijn gebouwd wordt tot aan de ringbrug?
 

·
...
Joined
·
1,316 Posts
superGB said:
-A2O de publieke ruimte dat is goed nieuws
-de versuz was sprake van dat die zou gaan verkassen naar de via-media. naast de universiteitslaan. Tegenover de Kinepolis.
-en toch en toch, ook hedendaagse zinnenprikkende architectuur is aan de blauwe boulevard helemaal op z'n plaats
Vreemd, toen ik mijn eerste post hier plaatste, was al deze informatie hierboven nergens te vinden. Soms lijkt het wel of er posts verdwijnen en na een tijdje weer terugkomen.

Nu goed, alles eens doorlezen en ik ben al heel wat wijzer nu.
 
1 - 20 of 346 Posts
Top