SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
849 Posts
^^
Dat tunnels van dergelijk formaat niet passen in een provinciestadje als Hasselt kan ik aannemen. Alhoewel ze zeer nuttig zijn.

Maar tunnels zijn toch allesbehalve ruimte verslindend?
Tunnels creëren net ruimte bovengronds en herbergen wegen en nutsvoorzieningen ondergronds.

En heeft Hasselt nu de vooruitzichten om uit te groeien tot een 80.000 à 100.000-stad ?
Er is niets mis met een beetje ambitie maar met al deze maatregelen!
Ik wil ik het toch nog eens waar zien worden.
Desalniettemin, als het zo gaat lopen zoals gepland: chapeau!
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top