SkyscraperCity Forum banner

HASSELT | Metamorfose van de Grote Ring

58848 151
HASSELT - Het Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt gaat aan de Universiteitslaan een nieuw administratief centrum bouwen voor het provinciebestuur en voor ICT-bedrijf Cegeka. Het is de eerste keer dat in Vlaanderen een immobiliën-samenwerking tot stand komt tussen stad, provincie en privé. De bouwwerken moeten eind dit jaar starten, kosten om en bij de 10 miljoen euro en zouden in de zomer van 2007 afgerond moeten zijn.

Tussen het provinciehuis en de gebouwen van Cegeka - een hightech ICT-bedrijf - ligt een perceel grond dat eigendom is van de provincie. Nu wordt het gebruikt als bijkomende parking. Zowel de provincie als Cegeka wilden uitbreiden. Voor beide partijen stelden zich heel wat praktische problemen.

Bij een uitbreiding van het bestaande provinciehuis moest dezelfde bouwstijl worden gerespecteerd: laagbouw op een grote grondoppervlakte. Dat is weinig efficiënt.

Cegeka zou dan weer eerst de grond van de provincie hebben moeten kopen, wat een serieuze financiële aderlating zou zijn voor het bedrijf.

Tussen beide nieuwe gebouwen zou bovendien in een open strook groen worden voorzien, wat verlies van ruimte betekent. Daarom hebben beide partijen nu gekozen voor één hoogbouw waarin ze de beschikbare bureelruimten zullen delen.

Om deze publiek-private samenwerking te realiseren, deden de provincie en Cegeka een beroep op het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt , opgericht in 1999 en nu al aan zijn zesde project toe. Alle partijen halen daarbij hun voordeel.


Het project heeft nog geen naam maar zal 7.500 m² kantooroppervlakte omvatten en een ondergrondse parking voor 230 auto's. Op korte termijn komen bij Cegeka 50 extra personeelsleden in dienst
een 8 verdiepingen hoog gebouw, met twee indrukwekkende torens. Voor de realisatie tekenen het provinciebestuur, het ict-bedrijf Cegeka en het autonoom gemeentebedrijf van de stad Hasselt, een PPS-project. Het gebouw wordt ruim 10.000 vierkante meter groot en zal 11 miljoen euro kosten.


de torens zijn qua beeldindruk gebaseerd op die van madrid, schuin, overhellend maar wel het spiegelbeeld ervan, dus: dicht tegen elkaar aan, op een soort van basis maar wel van elkaar weghellend. in V-vorm dus.

een ontwikkeling die het volgen meer dan waard is, want anders dan bv in kortrijk, is dit project wel degelijk door de nodige officiële instanties bekrachtigd. ze participeren er zelfs in.
1 - 20 of 31 Posts
blauwe boulevard

--de tweeling-torens: gaan er waarschijnlijk in uitzicht NIET precies zo uitzien als die in madrid. die van madrid werden wel gebruikt in de renderings als referentiebeeld. meer te zien vandaag op tvlimburg in opninie.
zal overmorgen ook op de site van tvl te bekijken zijn
-- blauwe boulevard: er zijn een aantal projecten in voorbereiding: waaronder ook 'de kaai' van de gregorio (de architect van de philipssite te leuven). op woningverkoop-pagina's van de regionale kranten zie je dit project regelmatig opduiken. is een nogal massieve bouwblok, min of meer achter danstempel de versuz, in rode baksteen met een torenachtige uitstulping bij de 'ingang'. stijl: hedendaags, vrij bescheiden van opzet maar toch wel erg aanwezig, vooral vanwege z'n formaat (niet qua hoogte)
gisteren in het programma opinie op tv-limburg werd een en ander duidelijker

het gebouw wordt NIET zoals op de renderings.

er is nog GEEN architect aangeduid. De architect wordt aangesteld door de stad

het goede nieuws is : men gaat wel degelijk de hoogte in ! de lokatie leent zich daartoe. het zou gaan om 3 lagen bovengronds parkeergarage en 7 lagen kantoorruimte. minimum 10 lagen dus. het is wel degelijk de bedoeling om een opvallend landmark te creëeren op die plek.

de aanpalende ruimte (via media met kinepolis, tvl en radio 2) zelf zal in de volgende jaren verder verdicht worden, men heeft het over inplanting van megadiscotheek, fitness, en winkelruimte.

hoe het er allemaal precies gaat uitzien wordt duidelijk in de nabije toekomst, want men wil snel bouwen, vooral cegeka is daarvoor vragende partij. de provincie doet aan herlokalisatie en centralisatie van zn personeel. alles samen zouden plus minus 350 mensen daar een plaats vinden.

het programma opinie 22-01-2006 is online te bekijken op www.tvl.be
Ruimte voor discotheek op terrein Kinepolis Hasselt

De stad Hasselt gaat een belangrijke BPA-wijziging doorvoeren op de site Via Media. Daar liggen onder meer Kinepolis, maar ook TV-Limburg, Radio 2 en een reeks bedrijven. Met de wijziging schept de stad ruimte voor de komst van een discotheek op het terrein. Tegelijk is er plaats voor het bedrijf CeGeKa, dat fors wil uitbreiden in Hasselt.
Het is een publiek geheim dat het stadsbestuur de discotheken Versuz en Atmoz graag weg wil aan de kanaalkom. Maar die danstempels hebben nog vergunningen tot na 2010. Toch wil het stadsbestuur graag de deur openzetten en creëert ze nu zelf legale ruimte om zo’n discotheek te vestigen.
“Het gebied aan Kinepolis is daar geschikt voor”, zegt burgemeester Herman Reynders. “Hier is parkeerruimte genoeg, zeker omdat de uitbatingsuren van een discotheek verschillende met die van de andere uitbatingen in de buurt. Daarnaast komen er zo al heel veel jongeren naar deze buurt, zodat we weinig extra verkeer na de filmavond krijgen. En tot slot is dit een locatie waar op termijn ook drastische wijzigingen uitgevoerd zullen worden aan de omliggende wegen, zodat alles vlot zal verlopen.”

Bij Kinepolis zien ze de komst van een discotheek wel zitten. Meer zelfs, links en rechts wordt geopperd dat Kinepolis zelf wel eens initiatiefnemer zou zijn. “Daar kan en wil ik vandaag niets over zeggen, gewoon omdat de plannen veel te embryonaal zijn”, antwoordt Myriam Dassomville, communicatieverantwoordelijke van de Kinepolis Group.
“Het project is ons uiteraard bekend en we staan er absoluut positief tegenover. Maar er is een projectontwikkelaar die het geheel aanpakt.” Uiteraard gaan de blikken dan naar de Hasseltse discotheken aan de Kanaalkom. Bij Atmoz vonden we geen gehoor, maar Barry Pavic van Versuz is wel bereid over het hem bekende initiatief te spreken.
“Al is het niet meteen mijn ding”, verontschuldigt hij zich. “Maar inderdaad, we hebben al verschillende keren rond de tafel gezeten met de stad om een mogelijke herlocatie van ons bedrijf te bespreken. Wij staan alleszins open voor elk zinvol voorstel, want onze uitbatingsvergunning aan de kanaalkom loopt af in 2011. En we hebben begrip voor de ideeën van de stad rond de Blauwe Boulevard.”
De projectontwikkelaar zou uiteindelijk het Hasseltse ontwerpersbureau Créneau zijn, zo is vernomen uit goede bron. Zij overwegen om in de bestaande vijver voor Kinepolis een discotheek op te trekken, al is ook dat veel gezegd. Het hoofdgedeelte van het gebouw zou immers ondergronds gesitueerd zijn om de hinder voor de omwonenden nog meer te beperken en vooral om het uitzicht op Kinepolis vanaf de Universiteitslaan niet te storen.21 april 2005
Bron: Het belang van Limburg


Grootse plannen voor Kinepolissite
HASSELT - De site rond Kinepolis krijgt de komende jaren mogelijk een grondige facelift. Naast het cinemacomplex zou er plaats gemaakt worden voor een fitnessruimte, winkels, een discotheek en een ondergrondse parking.

De wijziging van de Via Media is tot nu toe nog maar erg vaag, al zou daar snel verandering in kunnen komen. De stad Hasselt zal een belangrijke bpa-wijziging doorvoeren, waardoor onder meer de deur op een kier wordt gezet voor de komst van een discotheek. Bij Kinepolis staan ze alleszins te popelen en hier en daar wordt zelfs gefluisterd dat de bioscoopgigant zelf de initiatiefnemer zou zijn.

Met de grootse plannen rond de Blauwe Boulevard ziet Hasselt haar twee danstempels, Atmos en Versuz, aan de Kanaalkom liever verdwijnen. De discotheken hebben nog een uitbatingsvergunning tot 2011, maar toch wil de stad nu al mogelijkheden creëren. Daarom zijn alle ogen momenteel gericht op de site rond Kinepolis. Met de grote aanwezigheid van jongeren en de drastische wijzigingen aan de omliggende wegen in het verschiet, wordt het gebied beschouwd als een ideale stek voor de uitbating van een discotheek.

Als projectontwikkelaar wordt het Hasseltse ontwerpbureau Créneau genoemd. Concrete plannen zijn er vandaag nog niet, al wordt er wel aan gedacht om in de bestaande vijver voor het bioscoopcomplex een dancing op te trekken. Om het uitzicht niet te belemmeren zou het gebouw eventueel voor een groot stuk ondergronds gesitueerd kunnen zijn. Naast de grootse discoplannen worden er ook andere denkoefeningen gemaakt. Zo komt er een leisure street, een fitnesscenter, winkels en een ondergrondse parking. (DHH)
vandaag in het belang van limburg, in het kader van de goedkeuring van de provincie-begroting, aankondiging van nieuwbouw voor provincie en cegeka

mét veelbelovende afbeeldingen. 10 verdiepingen , scheefstaande in v-vorm geplaatste glazen schijven, afgeschermd door lamelstructuren. architect is 50n5e, het vroegere groep delta (bekend van oa tt-center, aminolabs, ...)
heb hier geen scanner, wie plaatst de afbeeldingen eens?


inhoud artikel komt overeen met:

De provincie, stad Hasselt en ICT-bedrijf Cegeka plannen tegen september 2008 eenopvallende nieuwbouw aan de Universiteitslaan in Hasselt. Het gaat om twee schevetorens van tien verdiepingen, waarin in totaal 320 mensen kunnen werken, 170 van deprovincie en 150 van Cegeka. De kostprijs wordt op 11 miljoen euro geraamd.11 miljoen euro voor scheve torens in Hasselt

HASSELT"Wij hebben extra ruimte nodig voor onze diensten en Cegeka wil uitbreiden," motiveertgedeputeerde Jos Claessens de nieuwe samenwerking. "Na de verkoop van onze gebouwenaan het Virga Jesseziekenhuis, moeten we 70 tot 80 mensen herlocaliseren. Dat moet tenlaatste tegen 1 september 2008 gebeuren. We gaan tegen dan ook andere dienstencentraliseren. In totaal zoeken we ruimte voor 170 mensen. Tegelijk kregen we te horen dat deburen van Cegeka op hun terrein te klein zitten. Zij zochten een mogelijkheid om op hetterrein van de provincie uit te breiden, ofwel was het buiten Limburg. Daarom hebben webeslist samen iets te doen, want het gaat per slot van rekening om heel wat jobs voorhooggeschoolden."

Het Autonoom Gemeentebedrijf van Hasselt zal het gebouw met 10.000 m2 kantoorruimteneerzetten. De provincie koopt dan haar toren - er is vijf miljoen euro voor uitgetrokken - enCegeka zal haar toren leasen. Komende woensdag wordt het dossier aan de provincieraadvoorgelegd.

Bij Cegeka bevestigt algemeen directeur Hendrik Bergmans dat het bedrijf hoge ambitieskoestert. "We waren in 1992 met 42 man en zijn nu met 345. Op dit moment draaien we eenomzet van 30 miljoen euro en onze ambitie is om tegen 2010 de kaap van de 100 miljoen teronden. Dat zal uiteraard niet allemaal in Hasselt gebeuren, maar we voorzien hier per jaartoch een aangroei met 50 jobs. Daarom hebben we extra ruimte nodig voor 150 mensen.

"De twee torens zullen elk drie garageverdiepingen tellen met daarop nog eens zevenverdiepingen. Ze zijn gepland op het grasveld en de parking tussen Cegeka en hetProvinciehuis.

In de eerste schetsen van architectengroep Delta staan ze scheef en dat bevaltde opdrachtgevers wel.en inderdaad 50n5e heeft stevig naast 51N4E gelegen, qua naam :lol:
heb er al enkele beelden van zien langskomen, maar nog nooit in de krant of op internet. zag er:
vreemd uit

maar wel veelbelovend
geweldig dit ding
ik kijk er naar uit
één van de absolute blikvangers van de toekomst...
en wel een voorbeeld van hoe een invalsweg opgewaardeerd kan worden


zoals gezegd, doet me denken aan het stadion van Braga :leuke nieuwe zichten in de video !
waarom maakt men in belgië nu eens niet een mooie presentatie-site, zie nederland
dat verdient een gebouw als dit toch!

de architect is wel in een erg idioot ' kijk mij hier maar ns de creative van het gezelschap zijn' -pak gestoken, zeg!! hahahaahaha!
fantastisch! ik ben echt benieuwd
die houten lamellen: geweldig !

dezelfde architect gaat trouwens langs de grote ring een toonzaal bouwen, waarboven een dergelijke spectaculaire uit houten lamellen bestaande luifel zal worden geplaatst
ook zeer de moeite !
gek dat je van de rest niets kan vinden

ik heb die nieuwe brandweerkazerne al ns ergens online gezien (een nogal braaf modernistisch, dat niet meteen internationaal potten zal breken, zucht :tongue4: maar ook best wel verfijnd uitzag

is ineens overal verdwenen

ook ik benieuwd naar toren voor 60 gezinnen !
hoppa !erg veelbelovend !

vooral ook het nieuwe torengebouw!

Hoogbouw komt er op het kruispunt Kuringersteenweg – Grote Ring. Aansluitend aan het ‘Greenfield-project’ komt de ‘Toren Vanhelmont’(4) die plaats zal bieden aan appartementen en handelsruimten.
Dat deze bouwprojecten zich aan de binnenkant van de grote ring bevinden is niet toevallig: ze sluiten aan op bestaande woonkernen, geven ideale verbinding met wijken en buurten, maar ook op autowegen en buslijnennet.


ik tel 16 a 17 verdiepingen...

dus op zn minst 60 meter

lijkt totaal niet op de tt-torens

ok, hij is ongeveer even hoog als die twee, maar verschilt verder totaal: de originele basis, de bekleding, de gedraaide dubbelhoge glazen verdieping...

erg veelbelovend !!
20 miljoen voor nieuwbouw cegeka en provincie

HASSELT-Tussen de huidige gebouwen van het bedrijf Cegeka en
de gebouwen van het provinciehuis verrijst tegen eind 2008 een
dubbele nieuwbouw van om en bij 35meter hoog.

ZowelCegeka,actief in IT-toepassingen,als het provinciebestuur zullen het pand gebruiken.De tijdelijke aannemersvereniging Heymans Bouw NV
met Democo NV zal de ruwbouw aanvatten na het bouwverlof.

50°N5°E HolisticArchitecture, het studiebureau Libost en ingenieurs bureau Arcade tekenden samen het project uit.

We zijn bijzonder blij met de kans die we van de stad,via het autonoom
gemeentebedrijf, krijgen om ons acuut plaatsgebrek op deze wijze op
te lossen,”zeggen de gedeputeerde Gilbert Vanbaelen en topman André Knaepen van Cegeka. “Onder het gebouw komen drie lagen parkings, goed voor 7.600 vierkante meter en daarop is plaats voor iets
meer kantoorruimte, zo’n 7.800 vierkante meter”
, vertelt Juul Vanleysen van het architectenbureau.

Ook directeur Jean Vandeputte van het Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt is tevreden met de gang van zaken.

“Deontwerpers hebben nagedacht over een duurzaam gebouw dat waar mogelijk ecologisch verantwoord is.”
Ecologisch “Dat weerspiegelt zich al in de vorm”, legt Juul Vanleysen uit.
“Beide gebouwen bestaan uit schuine volumes omdat rechtere bouwvormen veel meer terrein in beslag nemen. Bovendien trekken we de bomen en het groen vanafhet provinciehuis door tot tussen beide gebouwen. En het water dat vandaag rond Cegeka loopt,leiden we ook tot aan de beide gebouwen.
Bovendien willen we dat de belevingswaarde, door hogere plafonds,
warme kleuren,veel natuurlijk licht en het gebruik van natuurlijke materialen en technieken stijgt.”Opvallend is ook de driedubbele beglazing die de (dure enenergieverslindende) airco overbodig moet maken.

In eerste instantie financiert het autonoomgemeentebedrijf het hele complex, maar het provinciebestuur koopt haar gedeelte meteen bij de in gebruikname over. Cegeka betaalt met een leasingovereenkomst. Alles samen hangt er een prijskaartje van 20 miljoen euro aan de nieuwe thuis voor Cegeka en het provinciebestuur
ziet er behoorlijk flitsend uit. ben wel benieuwd waar dit dan wel gebouwd gaat worden. de coordinaten staat erbij dus misschien kan een scout in dit gezelschap even uitknobbelen waar precies?
would be nize
een kerkzaal, daar doet het idd aan denken. toch even wachten op de oplevering. als je naar het materiaalgebruik kijkt, zou het kunnen dat het toch wel iets wordt met vamoss

Prachtig ontwerp ! ... voor een kerk tenminste.

Nu nog een hoog kruis erlangs en je hebt een op en top hedendaags vormgegeven kerk.:lol: :cheers:

Wat ik niet snap, en dat is bij het gebouw van Deloitte ook het geval, is dat de inrit van de ondergrondse parking langs de achterzijde gelegen is (in een woonstraat), terwijl beide gebouwen gelegen zijn aan een ventweg van de Grote ring.

Begrijpen wie dit begrijpen kan... ^^
als je het ingeeft kom je dit uit@niels52 je moet de graden en minuten wel even omzetten naar decimalen:cheers:


absoluut geweldige zichtlokatie dan!
dit wordt alweer een aanwinst. weet iemand wanneer ze hier aan zouden beginnen?

ik ben erg benieuwd naar die vanhelmonttoren. vanhelmont is ook een projectontwikkelaar, denk ik, maar ik vind niets terug op hun site
weet iemand iets meer?
wie is de architect?
lambrechts sanitair

het gebouw is al vergevorderd. de houten spanten staan er al. In afwachting van foto's. Bij dezen nog wat extra renderings.

de werken schieten aardig op. er steekt al heel wat boven de grond uit

Wie schiet hier een paar plaatjes van?

Ook in de omgeving zijn er pareltjes van holistic architecture 50N4E, in opbouw. (lambrechts sanitair met houten luifel en ing-kantoor met spectaculaire halftransaparante gevel)

ik zou het graag doen, maar mijn digicam is stuk.
dàt bedoel ik ! :)
ik meen op één van de renderings het ing logo te hebben gezien op die transparante gevel langs de ring. Maar ik kan ook mis zijn
1 - 20 of 31 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top