SkyscraperCity Forum banner

HASSELT | Metamorfose van de Grote Ring

59083 Views 151 Replies 27 Participants Last post by  Spookvlieger
HASSELT - Het Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt gaat aan de Universiteitslaan een nieuw administratief centrum bouwen voor het provinciebestuur en voor ICT-bedrijf Cegeka. Het is de eerste keer dat in Vlaanderen een immobiliën-samenwerking tot stand komt tussen stad, provincie en privé. De bouwwerken moeten eind dit jaar starten, kosten om en bij de 10 miljoen euro en zouden in de zomer van 2007 afgerond moeten zijn.

Tussen het provinciehuis en de gebouwen van Cegeka - een hightech ICT-bedrijf - ligt een perceel grond dat eigendom is van de provincie. Nu wordt het gebruikt als bijkomende parking. Zowel de provincie als Cegeka wilden uitbreiden. Voor beide partijen stelden zich heel wat praktische problemen.

Bij een uitbreiding van het bestaande provinciehuis moest dezelfde bouwstijl worden gerespecteerd: laagbouw op een grote grondoppervlakte. Dat is weinig efficiënt.

Cegeka zou dan weer eerst de grond van de provincie hebben moeten kopen, wat een serieuze financiële aderlating zou zijn voor het bedrijf.

Tussen beide nieuwe gebouwen zou bovendien in een open strook groen worden voorzien, wat verlies van ruimte betekent. Daarom hebben beide partijen nu gekozen voor één hoogbouw waarin ze de beschikbare bureelruimten zullen delen.

Om deze publiek-private samenwerking te realiseren, deden de provincie en Cegeka een beroep op het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt , opgericht in 1999 en nu al aan zijn zesde project toe. Alle partijen halen daarbij hun voordeel.


Het project heeft nog geen naam maar zal 7.500 m² kantooroppervlakte omvatten en een ondergrondse parking voor 230 auto's. Op korte termijn komen bij Cegeka 50 extra personeelsleden in dienst
een 8 verdiepingen hoog gebouw, met twee indrukwekkende torens. Voor de realisatie tekenen het provinciebestuur, het ict-bedrijf Cegeka en het autonoom gemeentebedrijf van de stad Hasselt, een PPS-project. Het gebouw wordt ruim 10.000 vierkante meter groot en zal 11 miljoen euro kosten.


de torens zijn qua beeldindruk gebaseerd op die van madrid, schuin, overhellend maar wel het spiegelbeeld ervan, dus: dicht tegen elkaar aan, op een soort van basis maar wel van elkaar weghellend. in V-vorm dus.

een ontwikkeling die het volgen meer dan waard is, want anders dan bv in kortrijk, is dit project wel degelijk door de nodige officiële instanties bekrachtigd. ze participeren er zelfs in.
See less See more
1 - 6 of 152 Posts
Momenteel staat op die plaats nog het oude kantoor van Sanibri. Gaat het op een uitbreiding dan?
volledig gemist dan :p zo vaak kom ik er niet voorbij, er is veel gebouwd op de buitenring in Hasselt de voorbije 2 jaren.
Het scheelt niet veel, dat is het nu al. Er was dan ook nog veel plaats, alleen het gedeelte tussen de N80 en de Runkstersteenweg heeft wat oudere bebouwing. Hoewel daar nu ook het Chess café is afgebroken en er al een heuse nieuwbouw staat.

De buitenring is aan het veranderen in een soort kantorenpark, begonnen aan de Ilgatlaan
See less See more
Nu nog die kapotte ring zelf eens aanpakken
Zuid is goed, west zijn de werken bezig maar vooral noord is rampzalig, die betonplaten liggen zo ongelijk...ongelofelijk
Er is intussen heel wat gebouw langs de ringweg in Hasselt. Ik zal proberen wat foto's te maken als ik de kans krijg. Hier is al een klein voorsmaakje van Carlo Anja Pirard‎ op Facebook:

Nieuwbouw langs de ring in de wijk langs de achterkant van het station
27459251_10210643287745907_6647373428555172826_n by Joshua Radoes, on Flickr
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Ik zag gisteren dat het oude gebouw al zo goed als geheel gesloopt is.

Die kant van de ring beginnende vanaf de kunstschool tot en met de N80 is op 5 jaar tijd een stuk stedelijker geworden.
1 - 6 of 152 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top