SkyscraperCity Forum banner

HASSELT | Metamorfose van de Grote Ring

58860 Views 151 Replies 27 Participants Last post by  Spookvlieger
HASSELT - Het Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt gaat aan de Universiteitslaan een nieuw administratief centrum bouwen voor het provinciebestuur en voor ICT-bedrijf Cegeka. Het is de eerste keer dat in Vlaanderen een immobiliën-samenwerking tot stand komt tussen stad, provincie en privé. De bouwwerken moeten eind dit jaar starten, kosten om en bij de 10 miljoen euro en zouden in de zomer van 2007 afgerond moeten zijn.

Tussen het provinciehuis en de gebouwen van Cegeka - een hightech ICT-bedrijf - ligt een perceel grond dat eigendom is van de provincie. Nu wordt het gebruikt als bijkomende parking. Zowel de provincie als Cegeka wilden uitbreiden. Voor beide partijen stelden zich heel wat praktische problemen.

Bij een uitbreiding van het bestaande provinciehuis moest dezelfde bouwstijl worden gerespecteerd: laagbouw op een grote grondoppervlakte. Dat is weinig efficiënt.

Cegeka zou dan weer eerst de grond van de provincie hebben moeten kopen, wat een serieuze financiële aderlating zou zijn voor het bedrijf.

Tussen beide nieuwe gebouwen zou bovendien in een open strook groen worden voorzien, wat verlies van ruimte betekent. Daarom hebben beide partijen nu gekozen voor één hoogbouw waarin ze de beschikbare bureelruimten zullen delen.

Om deze publiek-private samenwerking te realiseren, deden de provincie en Cegeka een beroep op het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt , opgericht in 1999 en nu al aan zijn zesde project toe. Alle partijen halen daarbij hun voordeel.


Het project heeft nog geen naam maar zal 7.500 m² kantooroppervlakte omvatten en een ondergrondse parking voor 230 auto's. Op korte termijn komen bij Cegeka 50 extra personeelsleden in dienst
een 8 verdiepingen hoog gebouw, met twee indrukwekkende torens. Voor de realisatie tekenen het provinciebestuur, het ict-bedrijf Cegeka en het autonoom gemeentebedrijf van de stad Hasselt, een PPS-project. Het gebouw wordt ruim 10.000 vierkante meter groot en zal 11 miljoen euro kosten.


de torens zijn qua beeldindruk gebaseerd op die van madrid, schuin, overhellend maar wel het spiegelbeeld ervan, dus: dicht tegen elkaar aan, op een soort van basis maar wel van elkaar weghellend. in V-vorm dus.

een ontwikkeling die het volgen meer dan waard is, want anders dan bv in kortrijk, is dit project wel degelijk door de nodige officiële instanties bekrachtigd. ze participeren er zelfs in.
1 - 9 of 9 Posts
Heeft het kruispunt a/d Universiteitslaan wel een nieuwe baken nodig onder de vorm van scheve torens? Gaat het niet nog meer een soep worden op die plek?
De uitbreiding van de Grenslandhallen (Ethias Arena en Plopsaland) is in mijn ogen op stedenbouwkundig gebied een drama : zeer ongelukkige inplanting, een opgeblazen en gefragmenteerd dozencomplex dat men aan de voorzijde tot een eenheid heeft proberen te kneden door er een potsierlijke voorgevel tegen te plakken. Een verkeerd gebouw op de verkeerde plek. Het bizarre is dat het enige gebouw dat iets of wat architecturale 'kwaliteiten' heeft, het Provinciehuis (cf. FLWright), alsmaar meer naar de achtergrond wordt gedrukt.
Nu nog een koppel scheve torens optrekken en je hebt meteen Plopsaland 2 gekleefd tegen het Provinciehuis. Waar gaat dit eindigen? Flashy neonreklame op het dak van het Provinciehuis?
Ik denk niet dat die 'Via Media' nog uit te breiden valt want dat gebied ligt volledig ingesloten tussen Universiteitslaan/Grote Ring/Bosstraat (=achterkant Kinépolis én woonstraat)/Kiezelstraat(=weg naar Godsheide). Voorbij de Kiezelstraat begint het grondgebied van Diepenbeek.

Landmarken zijn er imo reeds genoeg aanwezig in Hasselt :
- TT-wijk (die de echte skyline van Hasselt -dwz met StQuintinus als centerpunt- voor eeuwig ontwricht heeft)
- StQuintinus
- event. oud hospitaal (Kanaalkom met Rossi torentje).

Orginele architectuur moet kunnen, maar plat formalisme zoals die scheve torens vind ik volkomen misplaatst, zeker op een plaats die reeds ontsierd wordt door de loodsen van de grenslandhallen.
In mijn ogen zijn het net de (lelijke) nieuwe hallen die beeldbepalend zijn en de site ontsieren. Ze hebben immers het grootste volume en zij grenzen aan resp. de Grote ring en de Univ.laan. Zij onttrekken de oude hallen aan het zicht.
Er is niets verkeerd met het oorspronkelijke concept van het centrale zeshoekige foyer met daaraan gekoppeld de hallen, maar nu al de 'armen' van de 'ster' gebouwd zijn, ligt het complex volgens mij te dicht bij het kruispunt. Op plan oogt 'het stervormige' complex mooi en geordend, maar ter plaatse en op ooghoogte ervaart men het zo niet.
Door de schuine inplanting van de hallen tov de aangrenzende wegen oogt het geheel ongeordend en vrij chaotisch, zeker Plopsaland. De inplanting van die laatste is m.i. het minst gelukkig. De ruimte errond is verloren restruimte.

niels52 said:
Het lijkt mij logisch dat de Grenslandhallen in de eerste plaats voor degelijkheid gaan dan voor architectorale hoogstandjes. Het moet ook betaalbaar blijven he :) Het zijn trouwens vooral de oude hallen die afsteken. De Grenslandhallen / Ethias Arena draaien zeer goed, misschien dat later de site wat verfraaid wordt?
En dat de Grenslandhallen slecht ingepland zijn klopt helemaal niet. Ze zijn gelegen langs de Grote Ring en de Universiteitslaan wat betekent dat ze goed bereikbaar zijn. Bovendien zijn er ruime parkeermogelijkheden in de buurt: allereerste de parking van de Grenslandhallen zelf, verder die van de nabijgelegen Koning-Boudewijnlaan en van Kinepolis. Bovendien worden er bij echt grote evenementen (Tiësto, Destiny’s Child, …) pendelbussen ingelegd tussen de Grenslandhallen en de parking van de Universiteit Hasselt ongeveer een km verderop.
Ik kan uw redenering volgen. Meer nog, ik kan op het eerste zicht niet dadelijk een mogelijk betere locatie aanduiden voor het complex indien het nu zou moeten gebouwd worden, maar ik sluit de mogelijkheid niet uit, verre van. Feit is dat de plek rond het kruispunt een enorme transformatie heeft ondergaan sinds de eerstesteenlegging begin jaren 80. Toen was er enkel weiland (en bomen) (zelfs de gehele Univ.laan).
De ruime parkeermogelijkheden wil ik relativeren : bij de buren gaan parkeren is een noodoplossing. De parking van Kinepolis is voor bioskoopbezoeker en de parking op de Koning Boudewijnlaan is geen parking, men heeft er een parking van gemaakt door 2 rijstroken af te sluiten voor het verkeer. Een oplossing op zijn Belgisch zeg maar. De meest logische (maar dure) oplossing voor het parkeerprobleem zou bvb een parkeertoren kunnen zijn om de omgeving te ontlasten.

Het probleem is dat de wegen in de buurt slachtoffer zijn van het succes van de Grenslandhallen en Kinepolis. Regelmatig komt het er tot een verkeerschaos. Daarom start binnenkort (in de loop van 2006 normaal) de herinrichting van het kruispunt tussen de Grenslandhallen en Kinepolis (Cegeka, provinciehuis) ter hoogte van de Universiteitslaan. Er komt een tunnel voor het doorgaande verkeer en een rotonde voor het andere verkeer zodat ze gescheiden blijven. Bovendien worden zo de 2 site’s, de Grenslandhallen en het gebied rond Kinepolis, beter met elkaar verbonden. Er is in het ontwerp ook ruimte gelaten voor het tracé van de light-rail. (Spartacus-plan) Deze krijgt een halte aan de Grenslandhallen zodat ze ook met het openbaar vervoer goed te bereiken zijn / blijven. (zie link voor artikel: http://users.skynet.be/fa319777)

Er zijn trouwens plannen om de hele Grote Ring, in navolging van de Groene Boulevard, onder handen te nemen met verschillende tunnels aan kruispunten. Spijtig genoeg zijn deze plannen nog maar weinig concreet…….
Ik zie liever geen tunnels, zeker niet in ons stadje. In stad is voor mensen en niet voor mollen. Tunnels zijn ruimteverslindende geisoleerde kokers met zeer lange op- en afritten tussen betonwanden, onherbergzaam en duur. Zoiets hoort niet in een provinciestadje.
In het laatste nummer van het reclametijdschrift 'Attitude' staat een reportage over Delta en tevens een artistimpression van het Cegeka project.
Het valt uiteindelijk mee. Kenmerkend zijn de schuine wanden met sterk verticaal karakter en een schuin oplopend maaiveld doorheen de torens.

(doet me vreemdgenoeg een beetje denken aan de schuine gevelwanden van het nieuwe Braga stadion)

Ik zal de tekening eerstdaags inscannen.


zoals gezegd, doet me denken aan het stadion van Braga :Vreemd gebouw, heeft iets 'sacraals'. Een kantoor?
Dat blijft gewoon openlucht dacht ik. Doordat de gebouwen schuin oplopen (van elkaar weg) konden hun grondvlakken dichter bij elkaar geplaatst worden, hetgeen op het relatief kleine perceel wenselijk was.
en bijna klaar (de ruwbouw toch), dat gaat hier snel aan de updates te zien ;)

En wat komt er tussen die 2 gebouwen? een atrium ofzo?
De werken met de Runkstersteenweg zijn net begonnen. Het autoverkeer wordt deels via de naastliggende parallelweg omgeleid wat tot files leidt tijdens de spits. De 2 rijstroken van de omleiding zijn ook zeer smal en bochtig. Hier gaan er nog veel een kras oplopen.
Zwarte punten op Singel verdwijnen

Hasselt wordt weer een pak verkeersveiliger. Niet alleen de automobilisten zullen blij zijn met de aanpassingen, ook voor de zwakke weggebruikers wordt de grote ring rondom Hasselt heel wat aangenamer. De kruispunten met de Maastrichtersteenweg, de Luikersteenweg, de Kliniekstraat en dat van de Runkstersteenweg zijn of komen aan de beurt.

Maastrichtersteenweg
Het meest opvallende werk is dat aan de Maastrichtersteenweg. Daar wordt een dubbel kruispunt herleid tot één veiliger punt. Zo wordt de Maastrichtersteenweg, vanuit het centrum, rechtstreeks aangesloten op de Diepenbekerweg. Door beide kruispunten samen te voegen ontstaan minder conflictsituaties, waardoor de veiligheid zal verhogen. De herinrichting van het kruispunt zorgt bovendien voor een betere ontsluiting van de stad en het industrieterrein Dorlik. Het oude gedeelte van de steenweg, buiten de Grote Ring, zal niet meer rechtstreeks verbonden zijn met het kruispunt waardoor de leefbaarheid voor de bewoners gevoelig verbetert.
Ook voor de fietsers en voetgangers betekent de herinrichting van het kruispunt een grote vooruitgang. Er komen immers nieuwe vrijliggende fiets- en voetpaden en een fietstunnel onder de Grote Ring. Na afloop krijgt het nieuwe kruispunt, door de komst van grote stukken gras, bomen en struiken, bovendien een rustigere en sfeervolle uitstraling.

Luikersteenweg
De Grote Ring wordt heringericht vanaf de Luikersteenweg tot aan de spoorwegbrug ter hoogte van het crematorium. Opvallend is dat het kruispunt met de Kliniekstraat en het De Geloesplein verdwijnt waardoor je er niet meer de Grote Ring kan oprijden. Voor fietsers komt er wel een fietstunnel. In ruil komt vlak voor de spoorwegbrug, 200 meter verder in de richting van de Sint-Truidersteenweg, een gloednieuw kruispunt met conflictvrije lichten. Dat kruispunt moet zorgen voor een betere afwikkeling van het verkeer van en naar de industriezones Hellebeemden en Ekkelgarden. Aan het kruispunt van de Luikersteenweg met de Grote Ring worden de drukste afslagstroken verlengd. Aan beide zijden van het kruispunt komen ook veilige fietstunnels. Een startdatum voor deze werken ligt voorlopig nog niet vast.

Runkstersteenweg
Aan het kruispunt van de Grote Ring met de Runkstersteenweg starten kortelings de werken die ook daar voor een fietstunnel gaan zorgen. De fietstunnel daar zal bruikbaar zijn in 2010.

INFO
dienst Wegen
tel. 011 23 93 91
[email protected]

(20-10-2009)
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top