SkyscraperCity Forum banner

HASSELT | Metamorfose van de Grote Ring

59083 Views 151 Replies 27 Participants Last post by  Spookvlieger
HASSELT - Het Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt gaat aan de Universiteitslaan een nieuw administratief centrum bouwen voor het provinciebestuur en voor ICT-bedrijf Cegeka. Het is de eerste keer dat in Vlaanderen een immobiliën-samenwerking tot stand komt tussen stad, provincie en privé. De bouwwerken moeten eind dit jaar starten, kosten om en bij de 10 miljoen euro en zouden in de zomer van 2007 afgerond moeten zijn.

Tussen het provinciehuis en de gebouwen van Cegeka - een hightech ICT-bedrijf - ligt een perceel grond dat eigendom is van de provincie. Nu wordt het gebruikt als bijkomende parking. Zowel de provincie als Cegeka wilden uitbreiden. Voor beide partijen stelden zich heel wat praktische problemen.

Bij een uitbreiding van het bestaande provinciehuis moest dezelfde bouwstijl worden gerespecteerd: laagbouw op een grote grondoppervlakte. Dat is weinig efficiënt.

Cegeka zou dan weer eerst de grond van de provincie hebben moeten kopen, wat een serieuze financiële aderlating zou zijn voor het bedrijf.

Tussen beide nieuwe gebouwen zou bovendien in een open strook groen worden voorzien, wat verlies van ruimte betekent. Daarom hebben beide partijen nu gekozen voor één hoogbouw waarin ze de beschikbare bureelruimten zullen delen.

Om deze publiek-private samenwerking te realiseren, deden de provincie en Cegeka een beroep op het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt , opgericht in 1999 en nu al aan zijn zesde project toe. Alle partijen halen daarbij hun voordeel.


Het project heeft nog geen naam maar zal 7.500 m² kantooroppervlakte omvatten en een ondergrondse parking voor 230 auto's. Op korte termijn komen bij Cegeka 50 extra personeelsleden in dienst
een 8 verdiepingen hoog gebouw, met twee indrukwekkende torens. Voor de realisatie tekenen het provinciebestuur, het ict-bedrijf Cegeka en het autonoom gemeentebedrijf van de stad Hasselt, een PPS-project. Het gebouw wordt ruim 10.000 vierkante meter groot en zal 11 miljoen euro kosten.


de torens zijn qua beeldindruk gebaseerd op die van madrid, schuin, overhellend maar wel het spiegelbeeld ervan, dus: dicht tegen elkaar aan, op een soort van basis maar wel van elkaar weghellend. in V-vorm dus.

een ontwikkeling die het volgen meer dan waard is, want anders dan bv in kortrijk, is dit project wel degelijk door de nodige officiële instanties bekrachtigd. ze participeren er zelfs in.
See less See more
21 - 32 of 152 Posts
Zou dit dan misschien het nieuwe ING-bankkantoor zijn? In die andere treath (metamorfose van de grote ring) is er sprake van een nieuw ING-gebouw op de hoek van de luikersteenweg met de Grote Ring. (Prins-Bisschop-singel)

Tenzijn Eijssen iets anders is natuurlijk?

In ieder geval kan deze discussie verplaatst worden naar de metamorfose van de Grote Ring.

Topic closed :D

En dit gebouw komt ook langs de ring: (Architectenbureau 50n5e)

(Kaart van Tinque)
See less See more
2
Op de website van 50N5E is meer informatie en renderings beschikbaar over "kantoorgebouw Eijssen".

Echt de moeite om eens te gaan kijken !!!


Hier zullen alvast ING en Arcadis zich huisvesten. Het wordt gebouwd op de hoek van de Grote Ring en de Luikersteenweg.
See less See more
De "kerkzaal":
Lambrechts sanitair:
De Opel garage:
Project Greenfield:
Gaerveld en Boerenkrijg:
Crematorium:
Kantoren Belvi:


Kantoren Arcadis Gedas / ING:See less See more
14
Filmpje over de werken op het kruistpunt van de Maastrichtersteenweg - Diepenbekerweg - Grote Ring:

http://www.tvl.be/nl/nieuws/2009-08-24/fileleed-grote-ring-hasselt/
De werken met de Runkstersteenweg zijn net begonnen. Het autoverkeer wordt deels via de naastliggende parallelweg omgeleid wat tot files leidt tijdens de spits. De 2 rijstroken van de omleiding zijn ook zeer smal en bochtig. Hier gaan er nog veel een kras oplopen.
net hetzelfde als aan de werken met de Diepenbekerweg: 2 tijdelijke rijstroken, maar eveneens smal en bochtig met werfsignalisatie die soms niet meer op zijn plaats staat door o.a wind en slordigheid; vuile rijstroken als het fel geregend heeft...
See less See more
Uitbreiding kantoren Federale Politie aan de Luikersteenweg / Singel.

See less See more
3
Update 3D project

Hier een update van het 3D-project dat al jaren staat aangekondigd op de hoek van de Singel en de Kroonwinningstraat.

Nu in handen van Holistic Architecture 50|5.

See less See more
7
ik kan er niet aan doen maar ik vind het echt een lelijk gebouw .
omdat het niet in Genk staat?:D
Kantoor SD Worx in het Illgat Business Park, de bouw is reeds een tijd geleden gestart.

omvang & budget
7.200.000 euro excl. btwStramien en Cenergie ontwerpen samen een duurzaam
kantoorgebouw voor SD Worx te Hasselt.
Stramien en Cenergie, in Bouwteam met Kumpen nv,
leggen momenteel de laatste hand aan de plannen
voor de bouw van de nieuwe kantoren van SD Worx
in het “Ilgat Business park” te Hasselt.
Net zoals bij voorgaande projecten in Kortrijk en Antwerpen
kiest SD Worx voor een duurzame aanpak bij
de realisatie van haar kantoren. Die duurzaamheid
gaat samen met hedendaags gebruikscomfort en
architecturale kwaliteit. Dit uitgangspunt is hier vertaald
in vijf duidelijke concepten

Een compact gebouw
De compacte vorm van het gebouw beperkt het
energetische verliesvlak tot een minimum. Een centrale
kern op elke verdieping bevat de gemeenschappelijke
functies. Alle kantoorplekken liggen aan de
buitengevels om van daglicht en uitzicht te genieten.

Een flexibel gebouw
De centrale kern zorgt tevens voor een modulair en
flexibel gebouw met een ‘open plan’. Wijzigingen in
de tijd zijn eenvoudig door te voeren en latere generaties
beschikken over een gebouw waarbij de draagstructuur
vele mogelijkheden tot hergebruik biedt.

Verstandige gevels
De oriëntatie van het gebouw is het belangrijkste uitgangspunt
bij het ontwerpen van de gevels. Naarmate
de oriëntatie wijzigt, wijzigt de ‘perforatiegraad’
van de buitengevels mee. Het gevelontwerp baseert
zich op een ‘optimum’ dat per windrichting een maximum
aan daglicht combineert met een minimum
aan opwarming. Variabele zonwering en glasoppervlak
leiden tot een gemoduleerd gevelpatroon dat
architecturale variatie met bouweconomie verzoent.

Een energiezuinig gebouw
Doorgedreven isolatie en een luchtdicht gebouw beperken
de warmteverliezen tot een absoluut minimum.
Geautomatiseerde nachtventilatie zorgt voor
natuurlijke koeling van het betonnen gebouw via de
openklappende ramen.

Een leesbaar gebouw
De vormgeving van het gebouw vertaalt duidelijk de
verschillende functies. De beglaasde sokkel huisvest
de onthaalzone, vergaderzalen, refter en opleidingslokaal.
Het kantoorblok van drie verdiepingen kraagt
over deze sokkel heen en krijgt karakter door het
ritme van de gevelmodules en de ramen.

Stramien zorgt eveneens voor het ontwerp van de
omliggende tuin en parkeerterrein. Een geïntegreerde
aanpak zorgt voor een boeiend samenspel tussen
gebouw, omgeving en groen. Kunstenaar Maarten
Vanden Eynde is ingeschakeld en gaat op zoek
naar de oorsprong en het “wezen” van de gebruikte
bouwsystemen en -materialen en verwerkt deze in
de architectuur.
See less See more
3
nieuw kantorencomplex

Enkele beelden van een nieuw kantorencomplex op de hoek van de Gouverneur Verwilghensingel en de Elfde Liniestraat. o.a. Sanibri zal hier zijn intrek nemen, want de winkel langs de Kanaalkom moet plaats maken voor de Blauwe Boulevard.

De bouwvergunning is afgeleverd, de werken starten nog dit jaar.See less See more
4
21 - 32 of 152 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top