SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 20 Posts

·
Moderator
Joined
·
31,082 Posts
Cam kısım çok kötü olmuş...
 

·
Banned
Joined
·
2,394 Posts
Bu taş kaplama şu an güzel duruyor ama eğer duvara vidalanmamışlarsa zaman ilerleyince dökülmeye başlıyorlar. 1-2 tane düşünce güvenlik olarak hepsini sökmeye başlıyor bina sahipleri.
 
1 - 20 of 20 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top