SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 48 Posts

·
Registered
Joined
·
5 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)


Tòa tháp đôi Fhome 27 tầng
Chủ đầu tư : DaNaFood
Địa điểm: DNC
Số tầng: 27fl
Thời gian xây dựng: 05/2014
Thời gian dự kiến hoàn thành: 3/2016
Liên hệ : 0905732966 ( Trưởng )
Dự án tháp đôi căn hộ, cao 27 tầng, vị trung tâm TP. Đà Nẵng, mặt tiền đường số 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, F.Home kết nối nhanh nhất với trung tâm hành chính thành phố, khách sạn năm sao,chợ trung tâm, trường học các cấp, bệnh viện, điểm bắn pháo hoa sông Hàn. Lợi thế có một không hai này khẳng định đây là dự án căn hộ TRUNG TÂM NHẤT. Xây dựng trên diện tích đất: 4.105m2, tổng diện tích sàn: 78.000 m2, với 680 căn hộ, khu dịch vụ thương mại rộng trên 18.000 m2.

Xem thêm: Tại đây

Cập nhật ngày 27/5/2014

 
1 - 20 of 48 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top